Galeria zdjęć

89

Zdj. nr 89. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Bożego Pokoju, Królowej Wszechświata. Wybudowano je w latach 1992 – 1996. Jest urzeczywistnieniem wielokrotnie powtarzanych w ciągu ostatnich 12-tu lat żądań Matki Bożej. Znajduje się w ciągłej rozbudowie.

Poznacie ich po owocach. (Mt 7,16)

To choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom. (J 10,38)

Chociaż jednak uczynił On przed nimi tak wielkie znaki, nie uwierzyli w Niego, aby się spełniło słowo proroka Izajasza, który rzekł: Zaślepił ich oczy i twardym uczynił ich serce, żeby nie widzieli oczami oraz nie poznawali swym sercem i nie nawrócili się, ażebym ich uzdrowił.
(J 12, 37 – 38; Iz 6,9)

Ja, Jezus Chrystus, chcę aby tutaj przybył Namiestnik Jan Paweł II i przybędzie mój Synu, ale módlcie się, módlcie się nieustannie i proście Boga Ojca i Syna, aby przybył tutaj na to miejsce, bo to miejsce dane jest dla całego świata. To jest miejsce, skąd wyjdzie iskra Bożego Pokoju. Stąd rozejdzie się Boży Pokój na cały świat.
Słowa Pana Jezusa, 13.08.1996, Oława

Musisz wykończyć tę świątynię, bo Jan Paweł II przybędzie tutaj, aby poświęcić to Sanktuarium Matki Bożej Królowej Bożego Pokoju, Królowej Wszechświata. Kiedy Jan Paweł II przyjedzie na to miejsce, będzie dany znak. Wtenczas biskupi i kapłani będą przepraszać Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego, że tak długo odrzucali objawienia Matki Bożej w Oławie.
Słowa Matki Bożej, 15.08.1996, Oława

(dotyczy małego zdjęcia po prawej stronie)
Luty 1992 rok. Otawa – Nowy Otok. – Przed rozpoczęciem. budowy Sanktuarium postawiono Krzyż.

(To duże zdjęcie nr 89. zostało złożone z dwóch pojedynczych zdjęć)

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *