Oława we współczesnych Orędziach

We wspołczesnych Proroctwach nie brakuje potwierdzeń Oławskich Objawień, a są one potwierdzane bardzo mocnymi, grzmiącymi słowami. Bez poniższego tekstu Pana Jezusa nie byłoby inspiracji do powstania tej strony internetowej, gdyż autor strony internetowej był zbyt młody i mieszkał zbyt daleko od Oławy, aby zostać wcześniej zorientowany w tej tematyce. To dzięki słowom Pana Jezusa podanym przez proroka Cypriana Polaka (Krzysztofa Michałowskiego) po raz pierwszy usłyszał cokolwiek o Objawieniach w Oławie. Bez tego nie wiedziałby o nich i nie byłoby powodu do powstania tej strony internetowej, chyba, że ktoś inny kiedyś by to zrobił.Potwierdzenia Objawień w Oławie zawierane
w
niedawno przekazanych Orędziach.

 

Pan Jezus przez proroka Cypriana Polaka

[komentarz strony ObjawieniaOlawskie.pl do tych Orędzi i wyjaśnienie, dlaczego są one szczególnie eksponowane]

Orędzia przekazywane przez Cypriana Polaka (Krzysztofa Michałowskiego) potwierdzają się wzajemnie z Orędziami przekazywanymi przez Marię Michalinę od Apokalipsy (odnośniki będą nieco niżej), zawierają wzajemne potwierdzenia prawdziwości. Są także powiązane z Orędziami przekazywanymi przez Grzegorza Wróblewskiego (kanał WPosłudze: https://www.youtube.com/channel/UCkBM-8H_eIMgXIeMTpU6LAQ). Oczywiście, że te wszystkie Orędzia są krytykowane przez różnych ludzi, także przez niektórych Kapłanów, ale, czyż i Objawienia w Oławie nie były poddawane bezustannym atakom, które miały jeden zły cel – odwieść od miejsca Objawień? Nie znaczy to, że wszyscy atakujący mieli złe motywacje, ale celowo wytwarzano złą atmosferę zamętu, aby podważać autentyczność Objawień. Tak samo jest z mistykiem Cyprianem Polakiem i mistyczką Marią Michaliną od Apokalipsy. Dodatkowo nienawiść do mistyka Cypriana Polaka potęguje się przez to, co w tych przekazach Pan Jezus podawał odnośnie tzw. „katastrofy Smoleńskiej” – zbiór tematyczny tych Orędzi odnośnie tej sprawy został udostępniony tutaj:
https://cyprianpolakwiaradodatki.blogspot.com/2019/07/0redxia-smolenskie-do.html

Powstanie czołowego dzieła związanego z tymi Orędziami – Centrum Smoleńskiego w Rzeszowie poparł nie głośno, ale i nie potajemnie ks. Stanisław Małkowski, gdyby mógł, zostałby tam kapelanem i z tego się nie wycofał. Wie zatem dobrze, jakie słowa, czy artykuły są przeciw tym Orędziom wypisywane, a popiera je. Należy opierać się na Panu Bogu, a nie na ludziach, ale to jest znaczące poparcie. Także inni księża, w tym co najmniej jeden doktor Teologii czytają te Orędzia tej trójki mistyków wzajemnie uwiarygodnionych, są to naprawdę sprawdzone Orędzia.

[koniec komentarza i przejście do właściwej treści tego wyboru tych Orędzi]


Niedziela, 17 czerwca 2018r.
Godzina 17:45
https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2018/06/17-vi-2018.html

„Pobożność zanika w społeczeństwach. Inaczej było jeszcze w czasach Fatimy inaczej później i teraz. Pobożność zaś dziewczynek z Garabandal była większa niż pobożność dziewcząt i chłopców z Medjugorje. O obecność szatana oskarżano też Medjugorje. Tak, jest obecny gdzie jest Moja Matka i próbuje przeszkadzać. Jest zwłaszcza wtedy gdy pasterze są niechętni objawieniom. Wtedy wzrasta w siłę. Podobnie było i w Oławie. I ponieważ wasz kraj jest narodem wybranym udało się utrącić te objawienia. I popadają coraz bardziej w zapomnienie. Uczynili to Ci ludzie Kościoła, którzy służą dwóm panom.”


https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2019/01/16-i-dokonczenie-zmylka-zego-17-i-2019.html

Czwartek, 17 stycznia 2019r.

Po pierwszej w nocy.
– Dziękuję za wszystko Panie Jezu.
– Niepokoisz się, dziecko, Oławą.
Cóż na Medjugorje jest też dużo „dowodów”, że jest nieprawdziwe. I na
Garabandal. I na Oławę też. Jak powiedziałem Oława została zniszczona
przez pasterzy służących dwóm panom i także kapłanów im służącym.
– Byłoby dziwne gdyby Rwanda dostała prawdziwe objawienia Maryjne na początku lat 80- tych, Jugosławia Medjugorje, <nieczyt. zapis. sł.. C. P > i inne. A Polska naród wybrany fałszywe.
– 🙂


Piątek, 20 września 2019r.
Godzina 21:40
https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2019/09/20-ix-2019.html
(Podaje Pan Jezus)

„W Objawieniach Maryjnych zwłaszcza możliwości manipulacji, które szatan dostaje w ręce, gdy pasterze niechętni są objawieniom są bardzo duże.
Są one na różnych poziomach.
Także prorocy związani z jakimiś objawieniami bezpośrednio lub pośrednio mogą ulec złudzeniom. Szatan może dołączyć do ich prawdziwych przekazów. Dla każdego wizjonera przychodzi próba.
Bóg ze swym Miłosierdziem może przyjść do kogoś kto jest bardziej skłonny do grzechu niż jego brat, który nie ma Łaski przekazów. Potem zaś szatan może je wydobywać jeśli ów prorok nie pracuje nad sobą a uważa się za „dożywotniego wybrańca”.
Maria Simma mówiła o duszach wybranych, które trafiają do piekła.
Wybrałem Ciebie bo nie byłeś zarozumiały gdy idzie o swą wiarę. Nie chodziłeś codziennie na mszę świętą jak tylko czasami oprócz niedzieli. Uczestniczyłeś chętnie w nabożeństwach Wielkopostnych szczególnie Gorzkich Żalach i majowych, ale już czerwcowych mniej. Gdy nie mogłeś przystępować do do Komunii Świętej potrafiłeś nie pójść do spowiedzi nawet do trzech miesięcy licząc poprzednią spowiedź! I przez blisko dwa miesiące nie być u Komunii! Rzadko to było, ale było.
Wymyślałeś jak byłeś bardzo młody jakieś stowarzyszenia katolików chędożących w swojej głowie, czasami o tym mówiłeś prawicowym i praktykującym kolegom. Mówiłeś o czystości przedślubnej, ale zakładałeś, że dotyczyć ma przede wszystkim innych bo ty jesteś artystą i musisz mieć doświadczenia. Ale inni to winni tego przestrzegać.
Zresztą wymyśliłeś, że całkowitą czystość przedślubną winno przestrzegać ni mniej ni więcej czterdzieści procent Polaków. Bo lubiłeś okres pośredni, bycie na samej granicy między dobrem i złem. I trwanie na niej, trwanie…
Zatem nie mogłeś się pochwalić prawdziwą gorliwością religijną. A nieraz jednak byłeś bardziej gorliwy niż Ci co codziennie chodzili na msze i modlili się więcej niż Ty. Pamiętałeś o duszach czyśćcowych.
Nie błądziłeś w sprawach teologicznych. Nigdy nie miałeś do Mnie pretensji poza wybuchami złości, ale w głębi serca nigdy.
A jednak byłeś wybranym przed założeniem świata. Patrzyłem na Ciebie już wtedy.”

Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.Piątek, 18 października 2019r.

00:20

https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2019/10/17-x-2019-pouczenia-giewont-o-stronie.html

Pisz dziecko

– Jeśli chodzi o stronę oławską to niechaj będzie tam o Oławie.
Trzeba aby dowiadywali się o tym ludzie, którzy przybywali tam i oddawali cześć Bogu i Mojej Matce.
Cytaty dotyczące Oławy Twoje niech będą, ale osobne zakładki o Adamowiczu, mordzie koszalińskim, inne tego typu to nie jest dobre.
Niech będą zakładki do innych objawień Mojej Matki. Niech będzie zebrane to co o Matce Bożej Ostrobramskiej jest u Z. Grochowskiej, M. Michaliny od Apokalipsy, u Ciebie i innych.
Niech będzie załączone to co ksiądz Murzinski mówi o Czasach Ostatnich i inni maryjni kapłani tacy jak Glas, Chmielewski, Pelanowski, inni.
Zatem niech cała strona będzie maryjna z linkami, zakładkami do innych ważnych rzeczy maryjnych nie tylko Objawień.

Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.Matka Boża przez prorokinię
Marię Michalinę od Apokalipsy

http://www.domymodlitwyjp2.pl/pl/ordz-alicja-mmczvi-bog-bogaty-w-miosierdzie

Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”                                                                                           8 IX 2019r.

08.O9.2019r. W IMIĘ OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN. AMEN. AMEN. POZDRAWIAM WAS DZIECI UMIŁOWANEJ MATKI NIEPOKALANEJ KRÓLOWEJ POKOJU WSZECHŚWIATA, ZŁĄCZONYCH PRZEZ MOJE „OŁAWSKIE OBJAWIENIA”. Tak AMM, ty też jesteś jedną z nich, bo tam dokonało się twoje uzdrowienie, złączenie mistyczne, więc zaślubiny z BOGIEM w  TRÓJCY JEDYNYM przez MOJE przygotowanie twego serca do miłości Boga i bliźniego. To świadectwo trzeba dać. Tak to było święto Mojego Narodzenia obchodzonego wg  tradycji. Wtedy wasza Grupa Modlitewna Pielgrzymkowa pod przewodnictwem s. Z.Sz. prowadziła modlitwę różańca świętego część bolesną w intencji POLSKI – Ojczyzny twojej i Mojego Królestwa. Było to jeszcze na działkach w altance śp. Pana Domańskiego, gdzie się modlił i miał spotkanie  ze MNĄ Niepokalaną i to JA KRÓLOWA uzdrowiłam go polecając, by modlił się i błogosławił krzyżem Mojego Syna, a lud mój zostanie uzdrowiony na duszy i ciele. Tak wtedy, podczas tej modlitwy twoje serce po sakramencie pokuty na Jasnej Górze i zamówionej Mszy Świętej za siebie danej z natchnienia Ducha Świętego u stóp Jezusa z Mogiły – cudownej figury, Pan MÓJ SYN  otworzył twoje serce i przy III tajemnicy cierniem ukoronowania wypowiedziałaś te słowa: „Tak MATKO, ja chcę przyjąć tą koronę cierniową za POLSKĘ”. I tak się stało. Szybko poczułaś I-szy ciężar bólu tej  założonej  korony na głowie. Przy II – gim nałożeniu omdlałaś i dopiero przy odmawianiu tajemnic różańcowych chwalebnych,  to jest Zesłania Ducha Świętego, powoli dochodziłaś do przytomności. Zobaczyłaś brudne twarze osób ciekawskich i nie chciałaś wracać do tej rzeczywistości tego ziemskiego świata. /AMM: Wiem z relacji świadków tej pielgrzymki, że grupa się modliła/. Pielgrzymkę prowadziła  Moja wybrana córka, która teraz prowadzi Jerycha zapoczątkowane przez śp. Anatola Kaszczuka. Wizja duchowa: Zobaczyłam MATKĘ BOŻĄ CZĘSTOCHOWSKĄ  zdążającą na to wybrane miejsce. Otrzymałam wiele darów duchowych, między innymi zobaczyłam św. Jana Pawła II jak dźwigał krzyż biały na całą długość naszego autokaru, a ja mu pomagałam. Później w drodze pielgrzymki do Fatimy w Wadowicach przy chrzcielnicy Jego słowo: „Pomóż mi dźwigać ten krzyż tego pontyfikatu  wg pouczenia Pana Jezusa, bo MÓJ KRZYŻ JEST LEKKI A MOJE BRZEMIĘ SŁODKIE”. Tak, to było twoje oczyszczenie – przemiana życia wewnętrznego i początki tej duchowej łączności danej z łaski Bożej. I to świadectwo trzeba dać na chwałę Boga w Trójcy Jedynego. Stałaś się jednym z przekaźników. Dodaj tą wizję porwania cię przez Cherubinów do nieba, co już zapisałaś z polecenia Mojego Syna w temacie: „Jak Duch Święty  widzi twoje życie”. Cieszę się, że z inspiracji przekazów Mojego Syna Cypriana Polaka dajesz to świadectwo, by dać dziękczynnie. Po roku też pojechałaś na to miejsc wybrane, potem były przyjazdy waszej Grupy Modlitewnej. AMM: Pamiętam tą Mszę Świętą w wybudowanej nowej Świątyni, kiedy nastąpił ten CUD EUCHARYSTYCZNY. Zobaczyłam duchowo te Hostie Święte przemienione, konsternację kapłanów sprawujących Misterium MĘKI Pańskiej. Po przyjęciu Komunii Świętej inność smaku. Do dziś jest mi dana łasa duchowego przyjmowania  Eucharystii, która pomnaża się. Czuję płatki Hostii w  mojej buzi, szczególnie gdy modlę się gorliwie, jak i teraz, kiedy spisuję to święte pouczenie Boże, by dać świadectwo dla umiłowanych dzieci Twoich, potwierdzając miłość moją i JEZUSA Oblubieńca Twego. Jest też znak Komunii Duchowej dany na obrazku Świętego Oblicza Pana Jezusa z Całunu podczas modlitwy z s. S.W.  w domu moim- teraz Domem Modlitwy imienia św. JPII.   Pamiętam też – to przypomina Anioł AVE- Stróż Polski, procesję pokutną na kolanach prowadzoną przez Grupę Modlitewną Warszawską od domu śp. Domańskiego do miejsca objawień, a my modliliśmy się pod krzyżem, bo był zakaz wstępu wchodzenia na działki.  Ludzie przyjeżdżali z całej Polski i krajów ościennych. Jednak JA KRÓLOWA POKOJU NAD WSZYSTKIM CZUWAŁAM I MÓJ SYN. I już jest czas, by ten niefortunny Episkopat Polski i biskup tego miejsca- Gulbinowicz, przeprosił publicznie mój lud i uznał te „Orędzia oławskie” oraz świadectwa ludzi tam uzdrowionych. U BOGA nic co jest dobre nie jest zapomniane. Wrogów tej historii było wielu: SB, MO, PZPR i inne siły, szczególnie masońskie, które triumfowały. Za pośrednictwem nie rozważnego E.P. udało się to Dzieło Boże rzec można zniszczyć. Jednak Dzieło Boże wzrastało – trwa i trzeba to uznać, choć tyle łask zmarnowanych przez nieroztropność biskupów odpowiedzialnych i zarządzających na tym terenie i EPISKOPAT. REHABILITACJA SIĘ NALEŻY DLA ŚP. KAZIMIERZA DOMAŃSKIEGO MOJEGO SYNA WYBRANEGO, ZWRÓCENIE DOBREGO IMIENIA, a nie potępienie. Uczciwość w tej sprawie godna jest pochwały. Tak, JA KRÓLOWA POKOJU, WSZECHŚWIATA, czekam i MÓJ SYN JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI, BY TE FAKTY ZOSTAŁY UPORZĄDKOWANE. PYTAM, CZYM SIĘ RZĄDZĄ ADMINISTRATORZY ARCYBISKUPI, BISKUPI W TYM WYPADU? ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEST WASZA WIELKA, A „SĄD MAŁY DUCHA ŚWIĘTEGO – PRZEŚWIETLENIA ŚUMIEŃ” CO WAM WYKAŻE-? Wasze usługi dla dwóch panów / Panu Bogu świeczkę, a dla diabła ogarek? Jest dziecko wiele świadectw co do tych MOICH objawień w Oławie. Niech ta strona internetowa daje dokumenty, świadectwa ludu uzdrowionego, proroctwa podane do publicznej wiadomości, by zmusić EXL do otwarcia sprawy rehabilitacji osoby wybranej, Kazimierza Domańskiego i listem pasterskim na ambonach wygłoszone. Należy się też słowo przepraszam dla wszystkich moich dzieci, którzy tam przyjeżdżali, uwierzyli, a szczególnie  rodzinie Pana Domańskiego, która była bardzo prześladowana, Mój wybrany syn torturowany na różne sposoby psychiczne i fizyczne. Wysłać do biskupa Gulbinowicza, rodziny śp. sługi Mojego Kazimierza Domańskiego, opublikować na stronie DM św. JPII oraz „OBJAWIEŃ OŁAWSKICH”. I NIECH SIĘ TAK STANIE. Potwierdzenie: Psalm 12 werset 6:  „Wobec utrapienia biednych  i jęku ubogich- mówi Pan*: . I nich się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Uniżona sługa NMP Królowej Pokoju Wszechświata. AMM, używaj teraz słowa: Maria Michalina od Apokalipsy. I nich się tak stanie.


15 IX 2019r

MM od Apokalipsy złóż dziękczynienie. Spisujesz to Słowo Bożego pouczenia z woli Królowej Bolesnej z Lichenia, Zwycięskiej z Jasnej Góry, Pani z La Salette Płaczącej i w twojej Ojczyźnie krwawymi łzami z Oławy- też Królowa Pokoju- Wszechpośredniczka.

PYTAM, GDZIE SĄ DOKUMENTY TEGO BADANIA? Niech Kuria biskupia to zdementuje, publicznie ogłosi.

Tyle cudów Bożej Miłości eucharystycznej-przemian świętych Hostii, gdzie Mój Syn dał znaki na tej polskiej ziemi: SOKÓŁKA, LEGNICA, zapomniany cud eucharystyczny w Oławie. Do tego też wrócić trzeba, uporządkować sprawy rehabilitacji śp. Kazimierza Domańskiego i jego rodzinę przeprosić publicznie jak było powiedziane w „Słowie Bożym w dniu 08.09.2019r. /AMM- cz.VI/ i wołać miłosierdzia stając pod krzyżem, na którym zawisło „ZBAWIENIE ŚWIATA”.

 To trzeba sobie wziąć do serca, patrzeć w niebo, bo już wkrótce będzie wiele znaków Bożego oczyszczenia, które trwa. Tak, pożoga i trwoga dotyka was na żywo, otwórzcie oczy ducha i serca.Orędzia przkazywane przez Żywego Płomienia (Piotra Martyniuka)

Ten Prorok bywał w Oławie i otrzymywał tam Orędzia, tak dawniej, jak i w latach obecnych, choć nie napotkałem wprost na słowa o samych Objawieniach w Oławie. Nie szukałem też ich bardzo dogłębnie. Gdyby ktoś bardziej był obeznany w temacie tych Orędzi, to może poinformować o tym w komentarzu.
https://viviflaminis-deogracias.pl.tl/2019.htm

 2,849 total views,  2 views today

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *