Pełna treść Objawień Oławskich (1983-1998)

Maszynopis p. Domańskiego – Orędzie nr 50

Wielkie Przesłania dla Kościoła, świata i Polski

50-te OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ W OŁAWIE Dnia 7 października 87 /środa/
(fragment Orędzia – wersja z maszynopisu p. Domańskiego)

Przyszedłem do Altanki o godz. 13-tej. Odmówiłem część Bolesną Różańca Św. Po chwili przyszła Matka Boża. Matka Boża była w Koronie, w szacie niebieskiej, sukni białej przepasanej szarfą niebieską. Wokół Matki Bożej biły złociste promienie i iskrzyły się złociste gwiazdki. Po obu stronach Matki Bożej widziałem dużo Aniołów. Miały pochylone główki w ukłonie. Matka Boża pobłogosławiła mnie mówiąc: „Błogosławię Ciebie i całą Ojczyznę » w Imię Boga Ojca i Syna i Ducha Św. Matka Boża powiedziała: dlatego Błogosławię Waszą Ojczyznę, bo jest w zagrożeniu. Przekaż Waszej całej Ojczyźnie, żeby ludzie się gorąco modlili, aby odmawiali Różaniec Św. i wszelkie modlitwy zatwierdzone przez Kościół Św. wspólnie z Kapłanami. Odmawiajcie Różaniec szczególnie w miesiącu październiku. Szatan też wkroczył do ludzkich serc i dlatego w Waszym Kraju jest niepokój. Szatana można zniszczyć tylko przez modlitwy różańcowe. On będzie się mścił nad Wami, bo jego czas jest krótki. Matka Boża powiedziała: w Polsce i na całym świecie wiele młodzieży oddało duszę szatanowi. Przekaż Kardynałom i Biskupom i całemu duchowieństwu, aby podjęli decyzję walki o młodzież, by nie odchodziła od Kościoła Św. – bo czas jest krótki, a przez Kościół Św. mogą być ocaleni, Obowiązkiem rodziców jest czuwać nad swoimi dziećmi, gdyż szatan najwięcej atakuje młodzież. Oni częściej muszą przystępować do spowiedzi i Komunii. Św i uczęszczać we Mszy Św. Należy młodzież zachęcać do modlitwy różańcowej, wtedy szatan nie będzie miał dojścia do młodzieży w waszym kraju i na całym Świecie,Wielu przystąpiło do szatanistów. Ci, którzy odwracają się od Mego Syna i ode Mnie – dla nich czas jest krótki. Ale mają jeszcze szanse i mogą nawrócić się do Boga. Żniwo szatana zbliża się ku końcowi. Świat może być uratowany i Waszą Ojczyzna, przez dawane Orędzia w całym Świecie, przez Moje wybrane dzieci. A szczególnie Polski Naród może być uratowany przez Objawienia Matki Bożej Królowej Bożego Pokoju. Matka Boża powiedziała: dane są największe polecenia w Oławie i w Australii od Mego Syna i ode mnie. Inne osoby też mają przekazy,którym wierni winni się podporządkować. Matka Boża oznajmiła, że w Oławie są przekazy nie tylko dla Polski, ale i dla całego Świata. Iskra Bożego Pokoju mą wyjść z Kaplicy Bożego Pokoju w Oławie. Przekaż, aby Kardynałowie i Biskupi podjęli jak najprędzej decyzję zatwierdzenia miejsca Objawień. Przekaż, aby, aby później nie mówili,że nie wiedzieli o Objawieniach Matki Bożej w Oławie. To Objawienie jest dla całego Świata, gdyż cały świat jest zagrożony. Pan Jezus i Matką Boża ciągle upominają, aby zostały zatwierdzone Objawienia Matki Bożej i Pana Jezusa. W tych czasach chodzę po całej ziemi i upominam ludzkość o nawrócenie do Mego Syna i do Mnie przed zagrożeniem trzeciej wojny światowej. Jeśli ludzkość się nie nawróci do Mego Syna i do Mnie, może być wojna, bo Bóg jest bardzo obrażany! Ale jeśli będzie nieustanna modlitwa Różańcowa na całej kuli ziemskiej, to może nie być wojny i może być wyproszony Boży Pokój dla całego Świata. Matka Boża powiedziała: „Moje dziecko.. najbardziej jest prześladowane Miejsce Objawień w Oławie, a wielu już odeszło od Objawień Matki Bożej. Ale oni też się nawrócą do Mego Syna i do Mnie. U nich brak wiary i pokory. Wkrótce będzie dany znak z Nieba w Polsce i w innych krajach. Będą dane takie znaki że nie wszyscy wytrzymają.. będą ginąć z przerażenia. Ale to musi się wypełnić zgodnie z Wolą Bożą. Będzie ziemia pękać, domy będą się rozsuwać oraz niektóre świątynie. Woda będzie zalewać wsie i miasta. Ale kto będzie szedł z Moim Synem i Ze Mną i nie odejdzie od Krzyża Chrystusowego ten może być ocalony. Módlcie się nadal, aby ta kara była oddalona. Pamiętajcie, że Pan Bóg nie zsyła kary na ludzkość – ale ludzkość przez swoje grzechy ściąga tę karę na siebie. Matka Boża powiedziała: że garstka ludzi zostanie przy Krzyżu Mego Syna i oni odniosą zwycięstwo! Mój Syn dźwigał Krzyż za grzechy całego Świata, musi przyjść na świat oczyszczenie za grzechy całej ludzkości i narodów. Bądźcie zawsze przygotowani, po spowiedzi i po Komunii Świętej. Nie opuszczajcie Mszy Św. , bo żaden człowiek nie zna godziny, kiedy Bóg go powołać może. Wtenczas każdy będzie nasiał zdać rachunek sumienia ze swego życia na ziemi, bo na tej ziemi żyjecie krótko. We wszystkich Objawieniach ostrzegałam, aby się ludzkość nawróciła do Boga. Matka Boża powiedziała, że ci, którzy nawracają się do Mego Syna i do Mnie i szukają ratunku – ale wielu z nich nie jest dobrze przygotowanych i nie modlą się. Powinni przepraszać Pana Jezusa i Matkę Bożą za swoje grzechy, a Pan Jezus i Matka Boża każdą prośbę wysłuchają, ale musi być dużo modlitwy i pokory.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *