Wolna Elekcja Chrystusa Królem Polski już w listopadzie tego roku!

Jezus Chrystus Król Polski

Jezus Chrystus Król Polski

Szanowni Państwo,
to jest informacja niesamowicie istotna dla wszystkich, którzy życzą Polsce i światu dobrze. Zapraszam do lektury poniższego tekstu, a są to fragmenty Orędzia, jakie otrzymała mistyczka Maria Michalina od Apokalipsy. Wygląda na to, że sytuacja na świecie na prawdę się pogorszyła, że to jest ostatni dzwonek. Należy propagować je możliwie jak najbardziej, także wśród grup modlitewnych, Kurii, Księży itp.

Źródło tekstu:

http://www.domymodlitwyjp2.pl/en/ordz-alicja-mmczvi-bog-bogaty-w-miosierdzie

 

 

 

 

Orędz.- Alicja M.M. od Apokalipsy  cz.VI- Bóg bogaty w miłosierdzie

/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”/

  Wyjątki z orędzi z 22/23IX2019r. oraz z 6/7X2019r.

 

Św. Jan Apostoł:

Żądam modlitwy do obwołania Chrystusa Króla Wszechświata na

Króla POLSKI w Wolnej Elekcji na błoniach Krakowa.

Mobilizacja powszechna Narodu Polskiego, wszystkich Grup Intronizacyjnych z ks. dr hab. Piotrem Natankiem, Arcybiskupów, Biskupów w wolnej woli Episkopat z łaski Bożej z abp M.J. na czele, jednym słowem „pospolite ruszenie”.

I obyście zdążyli w dniu święta  Syna Bożego dać koronę i berło z Rządem jak będzie, oraz Zawierzyć się Trójcy Świętej. Dokonać czym Polska jest i posiada: Lud Mój, kapłanów, którzy się ostaną. Wykonać.

Niech pomocą wam będą te osoby świeckie co organizowały w/w Akcje, a więc p. Maciej Bodasiński i ta cała Armia wybranych na te czasy wraz z błogosławieństwem św. Jana Apostoła, św. JPII – patrona DM i wszystkich świętych i błogosławionych tej          polskiej ziemi za przyczyną Królowej Hetmanki Polskiego Narodu, błogosławi Bóg w Trójcy Jedyny, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen .Amen. Amen.

Powiadomić z rozkazu Królowej w/w przedstawicieli Polski-

Ojczyzny twojej.

MM od Apokalipsy napisz: Ty jesteś tylko narzędziem – mocą Ducha Świętego dane „Słowo pouczenia”. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Tak się stanie, bo taka jest wola święta Boga Ojca Przedwiecznego……

Jedyna droga jaka pozostała to zwrócić się do Chrystusa Króla i w Wolnej Elekcji

ogłosić GO KRÓLEM POLSKI -LUDU MARYI KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ.

To uczynić trzeba, ale trzeba przywódców katolickich mądrych mądrością Boga Wszechmogącego, berło i korona dana w wielkim zaufaniu. To was i wasz kraj obroni od tego plugastwa LOBBY, UPOZORATORÓW  RZĄDZĄCYCH  NIE POLSKIEGO POCHODZENIA I EPISKOPATU ŻYDOWSKIEGO.

 

6/7X2019r.

 ALARM NADZWYCZAJNY!!!

 

Alarm nadzwyczajny dla wszystkich dzieci Moich wybranych – można  rzec pożogi wojennej, która jak to wy mówicie, „wisi na włosku”. Mobilizacja Polaków do modlitwy, bo to jest ostatnia batalia w obronie Królestwa Mojego, któremu na imię POLSKA.

Wybór należy do was. Zasygnalizował już MÓJ SYN JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI /nie oficjalnie nazwany/ przez posługę słowa św. Jana Apostoła od Apokalipsy, by zwołać WOLNĄ ELEKCJĘ na Błoniach Krakowa, by Jego Majestat Syna Boga Żywego, ogłosić oficjalnie Królem Polski.

Potwierdzam to jako Hetmanka Waszego Narodu, wzywam by to „pospolite ruszenie” wszystkich ludzi, którym leży na sercu dobro ojczyzny-  wykonali w wolnej woli czyniąc ten wybór. Zarówno EP, arcybiskupi, biskupi, kapłani, lud mój, który pierwszy uwierzy w ten

Apel Nadzwyczajny”.

Tak jak było powiedziane, napisane – ogłoszone winno być na stronie internetowej DM św. JP II i nie tylko, na wszystkich  portalach zainteresowanych tą tak ważną sprawą.

Poinformować wszystkie Grupy Intronizacyjne i odpowiedzialnych za tą nominację biskupów w Episkopacie Polskim, którzy tą zaszczytną z wybraństwa  Polskę opóźniają- jako „Nowe Jeruzalem”.

Wzywam osobiście Rząd, Parlament jak się ustabilizuje, możecie to uczynić w wolnej woli, którą wam dał BÓG, a nie w zaślepieniu służąc „dwóm panom”.

Polecenie do arcybiskupa Krakowa M.J.:

Należy już zdjąć tą nie słuszną suspensę z ks. Piotra Natanka,

którego Duch Święty przygotował i tą Armię Rycerzy Chrystusa

Króla na ten czas wojny duchowej.

I niech wraz z Waszą EXL działa, ratując Moje Królestwo, Mój Lud i kapłanów oddanych MI w niewolę macierzyńskiej miłości, którzy są w Moim Maryjnym  Ruchu Kapłańskim. Ten czas jest „brewe”, z łaski Bożej.

Mój wybrany syn ks. P. N. ma media, a więc ogłosić trzeba mojemu ludowi czas, miejsce, by dokonać tej WOLNEJ ELEKCJI jak najszybciej- o jest w dniu święta Chrystusa Króla Wszechświata – proklamując nominację na KRÓLA POLSKI wraz ze wszystkimi atrybutami władzy.

Berło i korona winna być dana z godnością i pokorze  serca, „suplika” by zechciał przyjąć. Przymierze winno być na wzór św.Jana Pawła II przygotowane i „Zawierzeniem” przez Moje Niepokalane Serce Królowej Korony Polski i Litwy, Przeczyste Serce św. Józefa – oddane Trójcy Przenajświętszej…..

Proście nieustannie, wzywając nas Litanią do  wszystkich świętych, błagając ze łzami w oczach „sercem gorejącym” jak mówił wasz wielki papież Polak -patron tych  DM św.  Jego Imienia.

Dlatego nie lękajcie się wysyłać powiadomień przez aniołów, by działali modląc się. Czas nagli! 

Macie teraz wiele możliwości:

poczta elektroniczna, TV Chrystus VINCI, TV- Gloria- TV Real, TV Republika, RADIO CHRYSTUSA  KRÓLA w Chicago. Wysłać na Katolickie Radio Maryja, ale czy ogłosi, poda do publicznej wiadomości?

A wszystko w Imieniu BOGA  W TRÓJCY JEDYNEGO za przyczyną św. Jana Pawła II- patrona Polski. TA MOBILIZACJA WINNA BYĆ SZYBKO PRZEKAZANA….

Powtarzam: III wojna wisi w  powietrzu, jeśli POLSKA – Naród mój nie dokona tej „INTRONIZACJI MOJEGO SYNA W WOLNEJ ELEKCJI!…

Wysłać do w/w osób, błagać by Rozalia Celakówna została wyniesiona na ołtarze, jak i śp. Sługa Boży Tadeusz Kiersztyn i jego dorobek duchowy uwidoczniony. Błagać, by ta INTRONIZACJA – W WOLNEJ ELEKCJI GODNIE SIĘ DOKONAŁA. I NIECH SIĘ TAK STANIE. AMEN. AMEN. AMEN. .

52 total views, 1 views today