Cytaty z Objawień w Oławie

Objawienia w Oławie — wybrane cytaty

Wybór został sporządzony na potrzeby strony ObjawieniaOlawskie.pl – nie występował on w książkach.


Wybrane cytaty z Objawień Oławskich (1983-1998).PDF

Powyżej można pobrać artykuł w formie pliku PDF.

 


„Największe sanktuarium jest na Jasnej Górze, ale tu, do Oławy będą przyjeżdżać wszystkie narody, aby prosić o Boży Pokój.”
(z Orędzia Matki Bożej, 8 września 1997)

„W narodzie wierzącym musi być jeden Pasterz i jedna owczarnia. W Kościele mego Syna Msza Święta musi być sprawowana tak, jak dotychczas. Słudzy mego Syna i moi powinni odprawiać Mszę Świętą twarzą do ołtarza i powinien być stół Pański tak, jak było poprzednio. Ciało mego Syna ma być podawane klęczącym, a balaski powinny być nakryte białym płótnem, gdyż wiele kruszyn Ciała mego Syna spada na ziemię. Trzeba pamiętać o tym, że to jest Ofiara Mszy Świętej. W każdej Mszy Świętej nieustannie jest obecny Pan Jezus. Żaden sługa nie może zmuszać wiernych, aby Ciało mego Syna przyjmowali na stojąco. Na Obliczu mego Syna wiele jest danych znaków, jak spływa Krew Jego. Tak wszyscy ranią Serce mego Syna. Ludzkość na ziemi powinna pokornie przyjmować Ciało Pana Jezusa.”
(z Orędzia 2 stycznia 1988 roku)

„Przekaż, aby moi słudzy nie siadali tyłem do Tabernakulum, bo kiedyś Ja się odwrócę od tego, kto się odwraca ode Mnie, siada tyłem do Mnie, bo to Ja jestem Jezus Chrystus.”
(z Orędzia 3 października 1990, wizjoner był w Wigradsbach w Niemczech)

„Organizujcie czuwania nocne. Przez nocne modlitwy świat może być uratowany, bo w nocnych modlitwach wierni są bardziej skupieni.”
(z Orędzia 2 lutego 1988 roku)

„Wybrałem polski naród mój synu. Tak jak kiedyś naród żydowski był wybrany, tak dzisiaj jest wybrany naród polski.”
(z Orędzia 15 września 1991 roku)

„Może niektórym kapłanom nie będzie na rękę to, co jest w tym orędziach, ale to Jezus Chrystus przekazywał i muszą się temu podporządkować.”
(Słowa Pana Jezusa, 1 stycznia 1997)

Wybrane cytaty — rok 1984.

„Biskupi nie powinni zabraniać kapłanom odwiedzać tego miejsca, bo przeszkadzając im ograniczają Jej działanie zapobiegające niebezpieczeństwom ludzkości i Polsce”.

„Przybywający tu chorzy powinni mieć silną wiarę. Ci, którzy mają silną wiarę, otrzymali łaskę uzdrowienia. Do altanki przychodzą ludzie nie przygotowani, bez Spowiedzi i Komunii Świętej”.

„Niewiasty nie powinny przychodzić tu w spodniach. Powinny być ubrane w stosowny ubiór, jaki m przysługuje, tj. w sukienki”.

„To już jest cud, że tyle ludzi otrzymało uzdrowienie na ciele. Liczne są nawrócenia ludzi, którzy latami nie przystępowali do Spowiedzi. To są łaski uzdrowienia duszy dane przez Pana Jezusa”.

„Kapłani którzy odprawiali Mszę Św. w miejscu objawień, otrzymali wielką łaskę. Biskupi nie powinni ich za to karać, bo kara może spotkać biskupów. Kapłani i biskupi nie powinni odciągać wiernych od miejsca objawień. To miejsce w Oławie jest dane dla wszystkich po to, by nawrócili się wszyscy grzesznicy, a wtedy na świecie zapanuje pokój.”

„W altance winien być obraz św. Maksymiliana Kolbego. Już Ojciec Święty Jan XXIII przygotował ludzkość do wiary, a Jan Paweł II spełnia największe posłannictwo Pana Jezusa na ziemi. Przez jego ręce wielu się nawraca. Jest bardzo oddany Panu Jezusowi i Jego Matce. Dlatego wszelkie zamachy na jego życie są daremne. On wszystko przezwycięży. Należy się jednak za niego dużo modlić.”

„Dużo jest takich ludzi, co nie słuchają poleceń Matki Bożej. Trzykrotnie upominałam kobiety, panny i dziewczynki, żeby nie chodziły w spodniach. Tym, które przyjdą w spodniach, nie udzielę błogosławieństwa, jakie jest dane przez Pana Jezusa i przeze Mnie.”

„To nie są prywatne objawienia, to jest objawienie dla całej ludzkości i te polecenia powinny być wykonywane przez księży i biskupów. Prywatne objawienia to takie, w których nie ma żadnych poleceń Pana Jezusa i Matki Bożej.”

„Objawienia będą trwać dotąd, aż zostaną wykonane wszystkie Jej polecenia, będzie wybudowana kaplica i klasztor.”

„W parafii niektórzy kapłani robią sobie drwiny z objawień Matki Bożej. Każdy kapłan, który poleceń Matki Bożej nie słucha, będzie odpowiadał za siebie i za ludzi, których odciąga od miejsca objawień. Brak wiary u kapłanów, ale nie u wszystkich.”

„Komunię Świętą należy przyjmować na klęcząco. A kapłani, którzy poleceń Matki Bożej nie wykonują, za to po śmierci otrzymają karę, iż dwa ich palce będą się palić w ogniu. Polecenia Bożej Matki powinny być wykonywane przez kapłanów”.

„Nie można zabraniać pielgrzymom odwiedzać tego miejsca, bo to jest miejsce dane dla wszystkich”.

„Niektórzy pielgrzymi skarżą się, że kapłani utrudniają im odmawianie Różańca w kościele. Tymczasem sami kapłani powinni zachęcać wiernych do odmawiania Różańca. Wiem też, że niektórzy kierowcy dowożący pielgrzymów są szykanowani i karani. Prześladowani otrzymają wielką łaskę”.

Wybrane cytaty — rok 1985.

„Kapłani powinni przybywać z pielgrzymkami na to miejsce objawień. Im więcej będzie przybywać kapłanów i wiernych, tym więcej będzie łaski.”

„Każdy kapłan powinien należeć do Kapłańskiego Ruchu Maryjnego. Ruch Maryjny powinien się rozszerzać na cały świat. W każdym kościele powinien być odmawiany Różaniec po Mszy Św. wspólnie z kapłanem. Każdy kapłan powinien brać przykład od Ojca Świętego. On odmawia Różaniec nocami, żeby był Boży Pokój. Arcybiskupi, biskupi i kapłani powinni odmawiać Różaniec razem z wiernymi. U swojego Syna mogę wyprosić Boży Pokój, jeżeli cały świat będzie się gorąco modlił.”

„Dobrze, że mówisz, iż nie jesteś uzdrowicielem, że uzdrawia tylko Pan Jezus i Matka Boża.”

„Niektórzy arcybiskupi i biskupi nie wykonują poleceń Ojca Świętego.”

„Tego miejsca nikt nie ma prawa naruszać, bo to jest miejsce wybrane przez Pana Jezusa i Matkę Bożą. Matka Boża poleceń nigdy nie zmienia.”

„Nadal przypominam, że Komunię Świętą należy przyjmować na klęcząco w całym świecie. Komunię Świętą należy podawać do ust. Dużo wiernych przyjmuje Komunię świętokradzko.”

„Przez objawienie Matki Bożej w Oławie wiele Narodów się nawróci, gdyż będą przyjeżdżać na to miejsce po łaski uzdrowienia duszy i ciała.”

„Ci, którzy przy ołtarzu zawierali sakrament małżeństwa, nie ma dla nich żadnych rozwodów. Co Bóg złączył, ma być złączone”.

„Każdy kapłan powinien wierzyć w objawienia. U niektórych występuje za dużo pychy i brak wiary. A każdy kapłan będzie za siebie i za wiernych odpowiadał, za odciąganie wiernych od objawień. Znak będzie dany. Kapłani i wierni, u których brak wiary w objawienia, nawrócą się.”

” Dzisiaj będzie dany znak dla wiernych, tak jak w Fatimie (cud wirującego słońca), żeby ludzie się nawrócili do Boga i wiary. Przez ten znak ma tu być wcześniej wybudowana kaplica, gdzie będzie można oddawać cześć Matce Bożej i Panu Jezusowi. Kiedy będzie wybudowana kaplica, jeszcze więcej wiernych będzie tu przybywało.”
(Objawienie nr 21 — 3 V 1985. — Oława)

„Ten zakon, który będzie sprawował pieczę na tym miejscu, niech jak najszybciej podejmie decyzję o budowie kaplicy. Do tego miejsca nikt nie ma prawa, bo to jest miejsce wybrane przez Pana Jezusa i Matkę Bożą, a teraz uświęcone przez Msze Święte.”

„W całym świecie jest za mało modlitwy. A są takie państwa, gdzie się wcale nie modlą. Szczególnie na Zachodzie jest brak wiary. Ludzie żyją tam w rozkoszy, nie chodzą do kościołów, nie przystępują do Spowiedzi ani Komunii Świętej.”

„Na działkach, tu w Oławie, ma być jak najszybciej wybudowana kaplica. Będzie to kaplica Matki Bożej — kaplica Bożego Pokoju. Ziemie po latach odzyskane, na których będzie budowana kaplica, są ziemiami przesiąkniętymi krwią i są od dawien dawna ziemiami polskimi. Wybudowana kaplica potwierdzi polskość tych ziem. Do tej kaplicy będą pielgrzymować wszyscy Polacy i pielgrzymi z całego świata, by modlić się o Boży Pokój. Przyjeżdżać tu będą kardynałowie i biskupi. Będzie to drugie po Częstochowie sanktuarium Maryjne.”

„Wybrałam to miejsce w Polsce, gdyż Polska leży w środku Europy. Na to miejsce będą przyjeżdżać wszystkie narody, prosić o Boży Pokój dla całego świata.”

„Kapłani, którzy odprawiali Mszę Świętą na tym miejscu, otrzymali wielkie łaski od Pana Boga. Niech nadal przyjeżdżają kapłani z pielgrzymami z całego świata i przez Mszę Świętą i modlitwy proszą o Boży Pokój. Niech się złączą w modlitwie ze wszystkimi, którzy mają objawienia na całym świecie.”

„Rosja musi być koniecznie koniecznie poświęcona Niepokalanemu Sercu Maryi przez cały Kościół Święty wraz z Ojcem Świętym. Jak może być dobrze na świecie, kiedy słudzy mego Syna — kapłani odchodzą od ołtarza, rzucają sutanny, łamią przysięgę Bożą i nawet rozbijają rodziny. Kapłani nie nauczają wiernych o dziesięciu Bożych Przykazaniach zgodnie z Ewangelią. Brak nauczania przez kapłanów o Czyśćcu i o Piekle.”

„Szczególnie naród polski niech się dużo modli, gdyż mój Syn i Ja zaufaliśmy polskiemu narodowi. Wiele razy już uratowaliśmy Polskę, gdyż naród polski wstawiał się do mego Syna i do Mnie. Nigdy on nie zostanie zawiedziony, gdy tak się będzie nadal modlił. Muszą się wszystkie narody tak modlić, jak modli się i ufa Panu Jezusowi i Matce Bożej naród polski. I wtenczas może być uproszony Boży Pokój na świecie.”

„Wiele jest w świecie objawień, ale tutaj wybrałam to miejsce, żeby wszyscy kapłani i wierni modlili się o Boży Pokój, gdyż jest on tak potrzebny dla całego świata.”

„Pasterze, którzy odciągają sługi mego Syna i wiernych od miejsc moich objawień, odpowiedzą za to na Sądzie Bożym.”

„Teraz Ojciec Święty wezwie kardynała Gulbinowicza do Rzymu, gdyż papież otrzymał dowody — zaświadczenia lekarskie stwierdzające prawdziwość cudownych uzdrowień dokonanych przez Pana Jezusa i Matkę Bożą w Oławie.”

„Zakon Pocieszycieli z Getsemani jest zakonem wielbiącym moją mękę w Ogrójcu i ten mój zakon ma objąć opiekę nad kaplicą Bożego Pokoju w Oławie jako duszpasterze, gdyż tu ma powstać największe na świecie sanktuarium Bożego Pokoju.”

„3 maja 1985 roku był dany znak dla całego Kościoła: cud słońca jak w Fatimie w 1917 roku i wiele innych znaków było danych z Nieba: Krzyż na niebie oraz postać Matki Bożej z Dzieciątkiem i widoczny Różaniec obok Krzyża na niebie”

„Nadal żądam, żeby na tym miejscu powstało moje sanktuarium, gdzie będę odbierać wielką cześć.”

„Mają być tworzone domy modlitwy im. św. Szarbela.”

„Trzeba, by wszystkie narody zjednoczyły się w jednej wierze w Kościele katolickim.”

„Bóg da znak na niebie w postaci Krzyża.”

„Wszystkie narody świata będą brały przykład z Polski, jak należy wielbić Boga.”

„Masz jak najszybciej czynić starania o wyjazd za granicę z łaską uzdrawiania, bo wtedy wiele ludzi nawróci się do Pana Boga.”

„Pytałem, czy objawienia w Dworze Mazowieckim są prawdziwe.

— „Tam jest objawienie prawdziwe. W tych czasach jest wiele znaków danych z Nieba, żeby ludzie nawrócili się do Boga.”

„Wielu kardynałów i biskupów występuje przeciwko moim orędziom dla całego świata tu w Oławie.”

„Za prześladowanie objawień jeden z biskupów — gdy nadal będzie mnie prześladował i mego Syna — zostanie zabrany do wieczności na Sąd Boży”

” Słudzy mego Syna kapłani, wy, którzy prześladujecie moje objawienie, widzicie że Ja już od wieków chodzę po ziemi w różnych miejscach świata. W Fatimie chciałam uratować Świat przed II wojną światową, nie posłuchano mnie. Teraz na tym miejscu wybranym przez Boże Miłosierdzie w Polsce ostrzegam was: jeżeli nie przyjmiecie ratunku, jaki daję wam z Nieba dla całej ludzkości, zginiecie w straszliwej III wojnie światowej — atomowej.”

„Dziecko moje, przekaż, że Ja mogłam wybrać każdy inny kraj. Ale wiem, że polski naród nie zawiedzie mnie. Z tego miejsca, gdzie się objawiam w Oławie ma spływać Boży Pokój na cały świat. Dzięki waszym modlitwom dniami i nocami zanoszonym do Boga, Ojciec Święty zostanie bardzo wzmocniony i ochroniony przed działaniem szatana i jego sług. Gdyż wielu usiłuje zrobić zamach na jego życie.”

Wybrane cytaty — rok 1986.

„Kościół jest domem modlitwy i nie można zabraniać wiernym w nim jej odmawiać. Różaniec Święty powinien być odmawiany w każdym kościele i w każdym domu. Jest to modlitwa, która sięga początków Kościoła i gdy jest odmawiana, to wtenczas szatan nie będzie miał dostępu, gdyż to jest największa broń przeciwko niemu. Kapłani, którzy odrzucają modlitwę różańcową, są słabej wiary. Kardynałowie, biskupi i kapłani powinni brać przykład od Ojca Świętego, gdyż on nieustannie odmawia Różaniec. Każdy kapłan powinien nawoływać do jego odmawiania.”

„Moje dzieci, wzywam cały świat o zniesienia ustawy o przerywaniu ciąży, gdyż te nienarodzone dzieci są niewinne. „

„Matka Boża powiedziała, że nadal przez Krystynę będzie przemawiać, ale już nie na tym miejscu. Nie może tu przemawiać, gdyż jeszcze bardziej byłaby prześladowana.”

„Ludzie mogą ginąć przez różne kataklizmy, jak trzęsienia ziemi, powodzie czy wybuchy wulkanów. One też mogą pochodzić z prób z bronią atomową.”

„Módlcie się dzieci, żeby więcej pieniędzy szło na biedne kraje, gdzie wiele dzieci i dorosłych ginie z głodu. Te pieniądze mają być przeznaczone na wyżywienie tych narodów.”

„Aby była miłość między narodami, musi wszystko pochodzić od Boga.”

„Przekaż wiernym, że ci, którzy ufać będą temu objawieniu w Oławie, wszystko zwyciężą.”

„Iskra Bożego Pokoju wyjdzie z Polski, gdyż wiem, że polski naród gdy uciekał się do mego Syna ido Mnie, zawsze był uratowany.”

„Pamiętaj, że gdy narody się nie nawrócą, pędzie dany znak Krzyża niebie w złocistym kolorze. Krzyż ten będzie otoczony promieniami ognia, które będą spadać na ziemię na tych, którzy go odrzucili. Wiele Narodów walczy z Krzyżem, one będą zniszczone.”

” Ostrzegałam w dniu 8 grudnia 1985 roku, że jeden z biskupów zostanie zabrany, gdy nadal będzie prześladował moje i mego Syna objawienia w Oławie. Wszystkie polecenia dawane w Oławie mają być wykonane przez duchowieństwo.”

„W Polsce również Władysław Biernacki ma polecenie mego Syna i moje, aby wzywać ludzkość do nawrócenia.”

„Ci kapłani, którzy nie dają rozgrzeszenia za przyjazd do miejsca objawień, będą odpowiadać przed Sądem Bożym.”

„Przekaż, aby ten komunikat został odwołany. A gdy nie będzie odwołany, Matka Boża i Pan Jezus podadzą do wiadomości, którzy biskupi podjęli tę decyzję. Niech duchowieństwo pamięta, że to miejsce jest poświęcone przez kapłanów, którzy du o są oddani Mnie i memu Synowi w Oławie. Wielu kapłanów mówi, że jesteś nienormalny. Ale przyjmuj to wszystko. Bo siostra Faustyna też była prześladowana, jak pasterz Mikołaj w Licheniu. Ale oni wszystko przezwyciężyli.”

„Polski naród jest przeze Mnie wybrany i jeśli będzie posłuszny Bogu Ojcu, Mnie i mojej Matce, to triumf wiary od Polski przejdzie na cały świat, gdyż polski naród wstawia się nieustannie do Boga Ojca i do Mnie.”

„Matka Boża przekazała, że w Warszawie na Bródnie został dany znak z Nieba, że Matka Boża ukazuje się. I to objawienie jest prawdziwe. Daje ten znak, żeby ludzie w stolicy i w całym kraju nawrócili się do Boga. Oznajmiła, że pozwoliła się sfilmować, program pokazany był w telewizji.”

„Komunikat wydany przez biskupów w sprawie objawień w Oławie nie był jednomyślny i nie wszyscy biskupi byli obecni przy podejmowaniu tej decyzji. Słudzy mego Syna i moi, przez objawienia w Oławie wiele ludzi się nawróciło. A przez ten komunikat wiele ludzi zostało odciągniętych od miejsc objawień i modlitwy.”
„Przekazuję kardynałom i biskupom, aby podjęli jak najszybciej decyzję odnośnie do objawień Matki Bożej w Oławie, gdyż te polecenia są tak ważne dla całego świata. Tu rozstrzygnie się Boży Pokój, gdy te polecenia będą wykonane.”

„Cały świat zbroi się, a modlitwy nie ma.”

„Przez moje wybrane sługi, których jest 65, pragnę was ostrzec i ocalić przed III wojną światową. Oni mają przekazy z Nieba. Słuchajcie tych orędzi, które przekazuję przez moich wybranych. Największe przekazy są: przez Małego Kamyka z Australii oraz przez Józefa Francis i Andre z Brukseli. W Polsce jesteś pierwszym wybranym oraz Władysław Biernacki i siostra Katarzyna Szymon. Ona jest w podeszłym wieku, ale jeszcze wiele może uprosić u mego Syna i u Mnie”.

„Niech ludzie w Polsce uważają na fałszywych uzdrowicieli, bo to jest dzieło szatana. Oni jeżdżą i tylko wzbogacają się materialnie. Ci, co mają przekazy z Nieba, nie bogacą się.”

„Przekaż, żeby Kapłański Ruch Maryjny nadal się rozszerzał, bo przez Ruch Maryjny odniesiemy zwycięstwo. Każdy kapłan powinien być oddany dla Ruchu Maryjnego. Pamiętajcie, że ten Ruch jest wybrany przez mego Syna i umiłowany przeze Mnie. W krótkim czasie można odnieść zwycięstwo przez Kapłański Ruch szczególnie w dzisiejszych czasach”.

„Pytałem Matkę Bożą o dany znak na obrazie jasnogórskim. Matka Boża odpowiedziała, że dała znak w postaci przedłużenia cięcia z policzka na szyję na kopiach i obrazach.”

„Jest wyłącznie wina kardynała Gulbinowicza, ponieważ wydał komunikat o nieprawdziwości objawień. Przekaż, że ostrzegam, iż każdy kardynał i biskup będzie też musiał zdać rachunek za swoje owce, które nie są dopuszczane do miejsca objawień Matki Bożej w Oławie.”

„Przekaż, że gdy niektórzy biskupi z Polski byli u Ojca Świętego, powiedzieli, że Oława nie jest prześladowana, jest wolna. Jak można Namiestnikowi Chrystusa przekazać takie kłamstwa, gdyż Oława nadal jest prześladowana.”

„Oława nie może być prześladowana, bo to jest miejsce wybrane przez mego Syna i Mnie. Mój Syn musi odnieść zwycięstwo nad całym światem. Przez kłamstwo szatan zbiera żniwo, bo sami otwieracie bramy.”

„Jak można było wydać ten komunikat na cały świat, gdy ludzie przyjeżdżali na to miejsce i otrzymywali łaski uzdrowienia na duszy i ciele. Wiele ludzi z innych krajów dziękuje Matce Bożej Oławskiej. I nadal te łaski będą spływać na ludzkość, aby uwierzyli w objawienia.”

„Przekaż Ojcu Świętemu, żeby jak najszybciej powstała kaplica Bożego Pokoju. Przekaż, żeby Ojciec Święty odwiedził miejsce objawień Matki Bożej w Oławie, gdy przybędzie do Polski, przez to bardziej umocni kardynałów i biskupów, że są to najważniejsze objawienia dla całej ludzkości. Ludzkość musi być przygotowana.”

„Wkrótce zjednoczą się wszyscy, którzy mają przekazy.”

„Przekazuj moje orędzia wszystkim biskupom i kapłanom, aby zrozumieli tę misję objawień, że one są dla całego Kościoła Świętego.”

„Kiedy Kościół przyjmie te orędzia Matki Bożej Oławskiej, wtenczas nie będzie prześladowany. W przeciwnym razie może przyjść taki czas, że duchowieństwo może przychodzić do kościoła, a po Mszy Świętej będą zabierani.”

„Nie odrzucajcie objawień Matki Bożej. Czym prędzej przyjmiecie te orędzia, tym lepiej będzie dla Kościoła i całego świata.”

„Żaden papież nie łączył tak wiernych jak obecny Ojciec Święty Polak.”

„Módlcie się za swoich kardynałów i biskupów, aby Duch Święty oświecił ich przez Objawienia oławskie. Modlitwa jest potrzebna za wszystkich kapłanów, żeby zrozumieli te orędzia. Bo Matka Boża schodzi na ziemię dla całej ludzkości jak i duchowieństwa.”

„Ten znak został dany 6 września o godz. 7 rano 1986 roku. Gdy przyszedłeś o godz. 10, spojrzałeś na figurę Niepokalanego Serca Maryi i zobaczyłeś krwawe łzy. Ten znak był dany dla całej ludzkości. Masz tę samą grupę krwi. Bo mój Syn i Ja jesteśmy z tobą. Przez ten znak Kościół podejmie decyzję o prawdziwości objawień.”

„Poprzez wydany komunikat wielu kapłanów zostało skłóconych. Powinien on być jak najszybciej odwołany.”

„Polećcie biskupowi Zimoniowi, żeby zwłoki Katarzyny Szymon, polskiej stygmatyczki, zostały przeniesione ze Śląska na Wawel.”

„Teraz staraj się o pozwolenie na wyjazd do Australii i Związku Radzieckiego — Czarnobyla. Medycyna wobec chorób radioaktywnych jest bezradna. A przez udzielone błogosławieństwo w Imię Pana Jezusa i Matki Bożej wielu z nich otrzyma łaski uzdrowienia na duszy i ciele, jeśli będą do tego odpowiednio przygotowani przez Spowiedź i Komunię Świętą.”

„Przekaż, że zsyłam błogosławieństwo tym wszystkim, którzy mają przekazy z Nieba dla całego świata. Moi słudzy jasnowidzowie, łączcie się razem we wspólnej modlitwie różańcowej.”

„Wielu się wtrąca do orędzi Matki Boskiej Oławskiej. Ale słuchaj tylko poleceń mego Syna i moich. Bo wielu masz wrogów, którzy chcą przeszkodzić.”

„W każdym domu powinno być Pismo Święte, które należy czytać dzieciom, bo w szkołach będą im mówić, że Boga nie ma.”

„Na ponowne zapytanie w sprawie przeniesienia zwłok Katarzyny Szymon z Katowic-Kostuchny do Krakowa, Matka Boża odpowiedziała, że należy je przenieść na Skałkę, a nie na Wawel.”

Wybrane cytaty — rok 1987.

„Ojciec Święty zna wszystkie moje przekazy i pragnie przybyć na miejsce objawień w Oławie. Poprzednio nie podawałam ilości uzdrowień, gdyż było mało modlitwy, więc czynię to teraz. Uzdrowień na duszy i ciele jest 72 000. Dobrze, żeś wysłał teraz zaproszenie do Ojca Świętego, aby przybył do Oławy.”

„Moje dzieci, w czasie Mszy Świętej gdy mówicie: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — powinniście uklęknąć, również w czasie przyjmowania Komunii Świętej oraz błogosławieństwa wiernych. Pod tym względem nie wszyscy kapłani przestrzegają prawa kanonicznego oraz ustaleń biskupów, jak również przyczyniają się do tego wierni.”

„Wasz naród wkrótce odniesie zwycięstwo. Żaden naród nie kocha Matki Bożej tak jak naród polski. Ale w polskim narodzie też są przeciwnicy, tylko że ich jest garstka i nie odniosą zwycięstwa.”

„To był św. Józef. On też przekazał tobie orędzie. Jeszcze od innych świętych będziesz miał przekazy.”

„Kościół nie może dopuścić do tego, by świeccy udzielali Komunii Świętej. Tym postępowaniem zadano ból Ojcu Świętemu.”

„Kościół musi podjąć ostrą decyzję i wraz z rządem zwalczyć grupy satanistyczne, gdyż oni będą porywać nawet ich dzieci.”

„Wiem, że dokumenty o uzdrowieniach i objawieniach wpływają do Kurii Wrocławskiej, ale pozostaje to bez żadnej odpowiedzi. Kardynał Metropolita powinien się poważnie tą sprawą zająć, gdyż dotychczasowe orędzia przekazane przez Matkę Najświętszą nie były wcale badane. Jak ciężko moim sługom uwierzyć w te objawienia.”

„Ojciec Święty zna dobrze sprawę Oławy i pragnie przyjechać na to święte miejsce.”

„Lud polski nigdy się tak nie modlił na Różańcu jak po objawieniach w Oławie.”

„Pamiętajcie, że grupy modlitewne winny korzystać z modlitw zatwierdzonych przez Kościół Święty. Oby jeszcze więcej było takich grup. Trzeba uważać, bo szatan może podsuwać inne modlitwy nie zatwierdzone przez Kościół.”

„W Polsce Komunię Świętą winni przyjmować na klęcząco (Dekret 177 Plenarnej Konferencji Episkopatu Polski z grudnia 1980 roku).”

„Inne narody też się podporządkują wiedząc, że Komunię Świętą należy przyjmować na klęcząco, do usta nie na rękę.”

„Janina Chmielakowa ma już 53 lata, jej objawienia są prawdziwe. Tam gdzie siostrze Janinie objawia się Matka Boża, ma być wybudowana mała kapliczka. Ta osoba ma wiele łask od mego Syna i ode Mnie.”

” Tych, którzy mają przekazy, jest w całym świecie 65 wybranych”.

„Odchodząc od ciebie idę do następnych moich wybranych. Wszyscy wybrani przez nas powinni łączyć się we wspólnej modlitwie.”

„Przekaż moim sługom, aby orędzia mojej Matki były zatwierdzone jak najszybciej przez Kościół. Kardynałowie i biskupi winni przekazywać potwierdzenia o prawdziwości objawień w Oławie Ojcu Świętemu. Dowody (potwierdzone przez lekarzy) o uzdrowieniach duszy i ciała już mu doręczyłeś. Przekaż władzom kościelnym ponownie te dowody, na podstawie których winni potwierdzić prawdziwość objawień w Oławie. Wyniki badań powinny być przekazane Ojcu Świętemu w czasie jego pobytu w Polsce”.

„Kapłański Ruch Maryjny nie może być zawieszony. Tam były nieustanne modlitwy”

„Dobrze, że zostały wysłane listy do ks. Prymasa Polski, ks. kardynała Gulbinowicza i ks. kardynała Macharskiego w sprawie poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę kaplicy Bożego Pokoju w Oławie. To posłuszeństwo obowiązywało ciebie, abyś zwrócił się do władz kościelnych. Oni teraz zwrócą się do Ojca Świętego o poświęcenie tego kamienia. Módlcie się, aby te wszystkie polecenia były wykonane.”

„W Męce Sieradzkiej też są znaki prawdziwe, ale Matka Boża poda, kiedy będzie można te orędzia rozpowszechniać. Na całym świecie jest 65 przekaźników.”

„Naród polski jest najbardziej wierzący.”

„Zwracam się do narodu polskiego, aby nie prześladowano objawień Matki Bożej Królowej Pokoju w Oławie.”

„Dawno już powinno być zatwierdzone miejsce objawień w Oławie. Na to miejsce wierni nadal będą przybywać.”

„Dużo jest objawień w różnych krajach, ale to objawienie w Oławie jest dla całego świata. Tu będą przybywać wierni po łaski uzdrowienia na duszy i ciele. To szczególne miejsce jest wybrane przez mego Syna i Mnie. Przez to objawienie w Oławie może być świat uratowany. Na miejscu objawień w Oławie będzie nieustanna modlitwa. Kardynałowie i biskupi będą prosić wraz z wiernymi o Boży Pokój dla całego świata.”

„Przekaż kardynałom i biskupom, aby wraz z władzami państwowymi podjęli decyzję o zwalczaniu satanistów, gdyż oni przyczyniają wiele szkód Kościołowi i państwu.”
„Wielu mówi do ciebie, że mają znaki, ale to znaki wyłącznie dla nich. W Orędziach oławskich są podani ci, którzy mają przekazy z Nieba.”

” W Polsce jest obecnie pięć osób wybranych. Jestem nieustannie z nimi. Niech trwają tak dalej. Wkrótce odniesiecie zwycięstwo. Są to ci, którzy byli podani: Biernacki, Domański, osoba ze Szczecina, siostra Janina Chmielakowa i brat Ślipek.”

„zieci, które przyjmują Pana Jezusa pierwszy raz, powinny go przyjmować na klęcząco. To są moje aniołki i one chcą godnie przyjmować Pana Jezusa. Od mego Syna i ode Mnie wiele łask przyjmuje ten kapłan, który podaje Pana Jezusa klęczącym.”

„Kardynałowie i biskupi z polecenia Matki Bożej muszą jak najszybciej podjąć decyzję o zatwierdzeniu miejsca objawień w Oławie. Od tego objawienia zależy Boży Pokój dla świata.”

„Każda matka powinna wiedzieć, czy dziecko uczęszcza na Mszę Świętą, czy przystępuje do Spowiedzi i Komunii Świętej. Bo wiele dzieci teraz na wakacjach nie jest przypilnowanych. Te, które przebywają na koloniach, są odciągane od Kościoła. Niektórzy wychowawcy nie chodzą do kościoła. Matka ma prawo wiedzieć, dlaczego jej dziecko nie było na Mszy Świętej. Młodzież też powinna być na Mszy Świętej gdy wyjeżdża na wakacje.”

„W Orędziu oławskim Matka Boża nawołuje o nawrócenie narodów wschodnich.”

„Szatan najwięcej atakuje młodzież.”

„W waszym kraju i na całym świecie wielu wstąpiło do satanistów.”

„Iskra Bożego Pokoju ma wyjść ze świątyni Bożego Pokoju w Oławie.”

„Przekaż, aby kardynałowie i biskupi jak najszybciej podjęli decyzję o zatwierdzeniu miejsca objawień w Oławie. Przekaż, aby później nie mówili, że nie wiedzieli o objawieniach Matki Bożej w Oławie.”

„Najbardziej prześladowane miejsce objawień jest w Oławie.”

„Objawiam się na Wschodzie w Gruszewie i innych miejscach.”

„Na Wschodzie jest taka niewiasta, która ma przekazy od mego Syna i ode Mnie. Przyjdzie czas, to podam, kiedy mają być rozpowszechniane. „

„Módlcie się za miejsca objawień w Rudzie k. Sieradza. „

„W tych czasach wiele jest odłamów, które odeszły od Kościoła rzymskokatolickiego. Przeważnie odchodzi dużo młodzieży.”Wybrane cytaty — rok 1988.

„Zeszłam z Dzieciątkiem Jezus, aby udzielić wam błogosławieństwa Bożego Pokoju w nowym roku. Tak pokochałam polski naród i namiestnika mego Syna Jana Pawła II. To ten, który dąży do zjednoczenia wszystkich narodów z moim Synem i ze Mną.”

„Zbliża się czas powtórnego przyjścia mego Syna na ziemię. Przed Jego przyjściem będą teraz różne znaki na niebie i na ziemi. Będzie Krzyż na niebie i będą na niebie aniołowie z trąbami. Z tych trąb będą głosy na wszystkie cztery strony świata. Nim to nastąpi, wiele ludzi zginie i nie ujrzą tego znaku.”

„Ci, którzy mają przekazy, muszą się łączyć z Kościołem w modlitwie. Oni są wybrani przez mego Syna i przeze Mnie. Oni mają jeździć po wszystkich krajach i prowadzić modlitwę różańcową, bo tylko przez modlitwę może być cały świat uratowany.”

„Ma być spotkanie wszystkich wizjonerów w Fatimie z Ojcem Świętym. Ojciec Święty udzieli im wtenczas papieskiego błogosławieństwa. Oni będą jeszcze bardziej wzmocnieni. Wybranych przez Niebo jest 65 osób na całej kuli ziemskiej i więcej w tych czasach nie będzie wybranych.”

„W Polsce ukryte są trzy osoby, ale przyjdzie czas, że zostaną one ujawnione. One mają się podporządkować objawieniom w Oławie. Ukryci powinni pisać przekazy, ale nie mają ich rozpowszechniać. Matka Boża poda w Orędziu oławskim, kiedy będą je mogli rozpowszechniać.”

„Między narodem wierzącym musi być jeden pasterz i jedna owczarnia. W Kościele mego Syna Msza Święta musi być sprawowana tak jak dotychczas. Słudzy mego Syna i moi powinni odprawiać Mszę Świętą twarzą do ołtarza i powinien być stół Pański tak jak było poprzednio. Ciało mego Syna ma być podawane klęczącym, a balaski powinny być nakryte białym płótnem, gdyż wiele kruszyn Ciała mego Syna spada na ziemię.”

„Módlcie się za dzieci nienarodzone. W waszym kraju jest już 20 milionów dzieci nienarodzonych. Wasza Ojczyzna byłaby już liczniejsza.”

„Moje dzieci, oby jak najwięcej tworzyło się grup modlitewnych. Przez te grupy modlitewne nawraca się wiele ludzi do mego Syna i do Mnie. W tych grupach mają być modlitwy różańcowe, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie do Serca Pana Jezusa i do Matki Bożej i Litania do świętego Józefa. Módlcie się przez wstawiennictwo św. Maksymiliana Kolbego oraz przez Litanię do Wszystkich Świętych, aby były odmawiane modlitwy zatwierdzone przez Kościół.”

„Za tych, którzy mają przekazy z Nieba trzeba dużo modlitwy, aby oni mogli polecenia spełniać, a szczególnie za jedną osobę w Polsce trzeba się dużo modlić, aby nie skłócała tych, którzy mają przekazy, ale są ukryci.”

„Jest bardzo dużo kapłanów, którzy nie prześladują moich objawień w Oławie.”

„Tak mój Syn i Ja pokochaliśmy polski naród i wiem, że przez polski naród świat może być uratowany. Ale cały polski naród musi zaufać Synowi i Mnie i modlić się, aby jak najszybciej powstała kaplica Bożego Pokoju w Oławie. Już byłaby ta kaplica wybudowana, ale pochopnie wydano komunikat kardynała Gulbinowicza. Gdy się do Niego zwracałeś z orzeczeniami lekarskimi osób uzdrowionych, kardynał Gulbinowicz przekazał tobie, że te orzeczenia nie są mu potrzebne. Wkrótce przyjdzie czas, że zrozumie, iż wiele łez mój Syn i Ja wylaliśmy przez ten komunikat. Ten komunikat powinien Kościół już odwołać. Mój synu, dobrze, że nie masz do kardynała Gulbinowicza żalu, dobrze czynisz, że się modlisz za Niego.”

„Dobrze, że byłeś w Gdyni i Gdańsku z błogosławieństwem mego Syna i moim. Dobrze, że przed błogosławieństwem prosisz zawsze mego Syna i Mnie o błogosławieństwo. W Gdyni obok kościoła niebo było zachmurzone. Po skończonym błogosławieństwie chmury się rozeszły i obok słońca na niebie ukazał się Pan Jezus i udzielił błogosławieństwa całej Gdyni i Polsce. Niektórzy wierni widzieli, jak Pan Jezus błogosławił.”

„Ci, którzy walczą z tym miejscem, niech pamiętają: przyjdzie czas, że ich nie będzie, a na tym miejscu powstanie świątynia Bożego Pokoju — największe sanktuarium na świecie.”

„W waszym kraju jest dużo dzieci nie ochrzczonych.”

„Kto ma przekazy, nie będzie chodził po grupach, on musi być posłuszny Panu Jezusowi i Matce Bożej i musi być pokorny.”

„Z tobą też pragną spotkać się ci, którzy mają przekazy za granicą. Wkrótce się z nimi spotkasz, bo to spotkanie jest tak potrzebne dla wzmocnienia objawień w całym świecie.”

„Mój synu, na Wschodzie wielu się już nawróciło do mego Syna i do Mnie. Ja schodzę na tereny wschodnie, chcę aby cały Wschód był uratowany, aby wszystkie świątynie były pootwierane. Ten kraj może odnieść wielkie zwycięstwo. W tym kraju też jest naród wierzący.”

„W Polsce największe przekazy są w Oławie, bo są to przekazy dla całej ludzkości.”

„Źle się dzieje w waszym kraju, bo dużo młodzieży odeszło od mego Syna i ode Mnie do satanistów. Bądźcie ostrożni, gdyż oni będą porywać nawet dzieci i młodzież. Wiele dzieci i młodzieży może być pomordowanych przez satanistów. Przekaż, aby księża i biskupi podjęli decyzję wraz z władzami świeckimi o zwalczaniu tych sekt satanistycznych.”

„Nie ma więcej wybranych, tylko ci, którzy są podani w Polsce i w innych krajach. W waszym kraju jest dzieckiem moim i mojej Matki: Janina Chmielakowa, Jadwiga, Drucik, Władysław, Stanisław, Bożena, Antoni, Kazimierz. Mój synu, z tych wszystkich te najstarsze osoby są ukryte, oni mają pisać orędzia w swoich dzienniczkach. Teraz mają wychodzić orędzia tylko z Oławy i z Rudy. Te osoby, które są podane, mają wielką zasługę u mojej Matki i u Mnie.”

„Od osób ukrytych nie mogą wychodzić żadne orędzia, tylko mają je pisać. Przekazy ze Szczecina mają być rozpowszechniane.”

„Bądźcie w swoim kraju ostrożni, bo wiele młodzieży ginie przez satanistów. Niech młodzież będzie ostrożna.”

„Pokazałam ci plan Sanktuarium, jakie tutaj ma powstać. Ale najpierw ma być wybudowana świątynia Bożego Pokoju. Obok tej świątyni ma być wybudowany klasztor. Na środku placu klasztornego ma być wielki Krzyż, a koło tego Krzyża ma być moja figura Matki Bożej Niepokalanej z otwartym Sercem.”

„Odwiedzaj wciąż tych, którzy mają przekazy, a są w podeszłym wieku. Bo oni muszą być zawsze połączeni z objawieniami Matki Bożej w Oławie. Kiedy ich będziesz odwiedzał, to Ja będę z tobą i mój Syn. Musi być zjednoczenie wszystkich tych, którzy mają przekazy. Oni wiedzą, że będziesz ich odwiedzał. Bo w każdym kraju wybrałam sobie spośród nich jedną osobę, której mają się podporządkować.”

„Mój synu, w waszym kraju krąży dużo modlitw do mego Syna i do Mnie, które nie są zatwierdzone przez Kościół. Tych modlitw nie można odmawiać w grupach. Przekaż, że wierni mają odmawiać modlitwy zatwierdzone przez Kościół. Mojeprzekazy przychodzą z innego kraju i przepisują je w waszym kraju niezgodnie z oryginałem.”

Mój synu, przekaż Ludowi Bożemu, że ciało mojego umiłowanego sługi Maksymiliana Marii Kolbego nie zostało spalone, mimo trzykrotnego wrzucania do pieca krematoryjnego, lecz zostało pochowane w pobliżu krematorium. Ten kapłan był posłany do obozu w Oświęcimiu, aby przygotować współwięźniów na spotkanie z Panem Bogiem na Sądzie Bożym. On konsekrował każdą okruszynę chleba na Ciało Chrystusa i im podawał, przez to zostali zbawieni. Módlcie się, aby to ciało było odnalezione i złożone w Niepokalanowie. Bo taka była wola Boga Ojca, aby jego ciało było zachowane. Mój synu, on się wstawia nieustannie, aby powstała świątynia Bożego Pokoju. Zwłoki świętego Maksymiliana Kolbego zostały zachowane do dziś, na potwierdzenie prawdziwości objawień w Oławie. Przekaż, że mogą być przeszkody w odnalezieniu zwłok. Módlcie się, aby jak najszybciej zostały odnalezione. Możecie wiele łask wyprosić przez pośrednictwo świętego Maksymiliana Kolbe.”

Wybrane cytaty — rok 1989.

„Moje dzieci, chcę, aby w waszych sercach i duszy powstał Boży Pokój. Gdy w sercach powstanie Boży Pokój, to wtedy powstanie on i na ziemi między narodami.”

„Mój synu przekaż, aby wasza Ojczyzna modliła się za Jana Pawła II i za cały Kościół Święty. Bo Jan Paweł II ma złączyć wszystkie narody w jedną owczarnię.”

„Pytałem Matkę Bożą: Tylu wiernych poginęło nie przygotowanych w Armenii. Matka Boża odpowiedziała:

— Mój synu, to był znak dany dla całej ludzkości, że bez mego Syna i beze Mnie nie nie uczynią. Wiem, że w tym kraju na Wschodzie powstaną wielkie świątynie mego Syna i moje. Módlcie się za te narody na Wschodzie, one potrzebują waszej modlitwy. Mój synu, musisz pojechać do tego kraju, bo oni czekają tam na błogosławieństwo mego Syna i moje. Będą otrzymywali łaski uzdrowienia duszy i ciała. Bo to jest najważniejsza misja, abyś pojechał do tego kraju. A później otrzymasz polecenie, gdzie będziesz miał jechać”.

„W Polsce mają przekazy wybrane osoby: Siostra Chmielakowa, Jadwiga, Antoni, osoba ze Szczecina, siostra Teresa, brat Ślipek, brat Biernacki, brat Walenty i Oława. Z tych osób są niektórzy ukryci.”

„Błogosławię tym, którzy mają przekazy za granicą: Siostrze Łucji, w Australii, Chicago, Jugosławii, Brukseli, w Afryce w Rwandzie, Baisid i na Wschodzie w Gruszewie i wszystkim moim i mego Syna przekaźnikom.”

„21 I 1989 z polecenia Matki Bożej był Domański w Gruszewie i tam miał podane orędzie dla Ukrainy. Matka Boża nawołuje do nawrócenia zwłaszcza młodzież.”

„2 II 1989 w Kamionce Buskiej k. Lwowa też otrzymuje orędzie od Matki Bożej, która nawołuje, aby ochrzcić wielu nie ochrzczonych ludzi, złączyć rodziny sakramentem małżeństwa.”

„Mój synu, wielka łaska spłynęła w szpitalach, tam gdzie byłeś, we Lwowie, Kamionce Buskiej i Wilnie. Niech się modlą, a otrzymają jeszcze więcej łask. Niech pamiętają, że Ja i mój Syn czuwamy nad całym Wschodem.”

„Polecaj w modlitwie cały Wschód, aby jeszcze bardziej pokochali mego Syna i Mnie.”

„Ta niewiasta mieszka koło Łodzi, sprzedaje orędzia i mówi, że to są jej ekstazy. Jeśliby ona miała ekstazy, nie wzbogacałaby się. Wiele zakłócenia zrobiła na miejscu objawień w Rudzie, gdyż była modlitwa różańcowa, a ona handlowała swoimi ekstazami.”

„Kwiecień 1989. Japonia. Ekstaza była w Japonii, dokąd Domański pojechał na polecenie Matki Bożej. Tu podane będzie tylko krótkie streszczenie długiego orędzia z Japonii. Matka Boża mówi, że w tym kraju jest tylko 1 % wierzących.”

„Byłeś w Japonii. Wielu tam się nawraca do mego Syna i do Mnie. Przyjmują Chrzest Święty. A w tych krajach gdzie byłeś w Australii, Singapurze, USA i w Kanadzie tam bardzo odeszli od Kościoła Świętego. W tych krajach jeszcze starsze pokolenie modli się. Mój synu, wielka łaska spłynęła kiedy byłeś w Toronto na to miasto.”

„Mój synu, grupy modlitewne w waszym kraju mają być pod wezwaniem świętego ojca Maksymiliana Kolbego.”

„Mój synu, dobrze że pojechałeś do Australii na miejsce objawień Matki Bożej w Nowra.”

„Tam wielkie łaski spłynęły i spływają. Tam Ja jestem i mój Syn na tym miejscu. Mój synu przekaż, że Mały Kamyk miał ci przekazać o nieprawdziwości objawień w Nowra od 1987 roku, kiedy ogłosił, że on będzie papieżem. Od tego przekazu, kiedy to podał, że będzie papieżem, to nie są przekazy od mego Syna i ode Mnie. To były przekazy od złego ducha. Jego misja była tylko wyłącznie o Zakonie św. Szarbela. Kiedy przyjechałeś do Toronto, otrzymałeś przekazy od mego Syna i ode Mnie, że Małego Kamyka przekazy są nieprawdziwe, od kiedy ogłosił,że będzie papieżem.

— Mój synu, módlcie się za niego, bo on potrzebuje dużo modlitwy. Kiedy będą przychodzić jego orędzia do waszego kraju, nie rozpowszechniajcie ich. O tym naprzód musisz powiadomić biskupów i biskupa Australii w jego diecezji o nieprawdziwości objawień. Wiele zakłóceń powstało w Kościele z tego powodu, iż ogłosił że będzie papieżem. Kościół musi ogłosić o nieprawdziwości objawień w Australii. Wielu objawieniom mogło to zaszkodzić.”

„Przekaż, aby naród na Zachodzie nie opuszczał świątyń.”

„Mój synu, kiedy jeździłeś z Małym Kamykiem, miałeś przekazane w orędziach o nim. On jest moim dzieckiem i przekaż, aby ogłosił, że to nieprawda, że będzie papieżem. Bo te myśli podsunął mu zły duch. Jeśli ogłosi, że nie będzie papieżem, nadal będzie otrzymywał tę łaskę ode Mnie i od mojej Matki. Na razie przekazy jego są wstrzymane, bo Ja, Jezus Chrystus, nigdy nie mówiłem jemu o papiestwie ani moja Matka. To się wkradł zły duch od kiedy ogłosił, że będzie papieżem. Niech zrozumie, że do każdego zły duch ma dojście. Trzeba się dużo modlić, to szatan nie będzie miał dojścia. Jeśli to papiestwo odwoła, a zajmie się wyłącznie Zakonem św. Charbela (czytaj: Szarbela), to nadal będzie otrzymywać te łaski ode Mnie i od mojej Matki. Do tego czasu dokąd tego nie odwoła, jego przekazy są nieprawdziwe i nie można ich rozpisywać.”

„Matko Boża, w posłaniu Kamyka było podane, że on będzie wskrzeszał umarłych.

— Mój synu, umarłych wskrzesza tylko Jezus Chrystus. To co on podał, to było od złego ducha. Człowiek nie może wskrzeszać umarłych. Dobrze, mój synu, że pytasz o to i przekaż wiernym, że to jest niemożliwe.”

„Dobrze, mój synu, że pytasz i bądź nadal posłuszny jak dotąd i ostrożny. Bo wielu będzie mówić, że mają przekazy, aby zniszczyć prawdziwość objawień.”

„Mój synu, w waszym kraju grupy modlitewne będą pod patronatem św. Maksymiliana Kolbego, on zawsze wstawia się za miejscem objawień w Oławie.”

„Mój synu, nic nie dadzą te konferencje, które się odbywają w waszym kraju, jeśli się całkowicie nie oddadzą memu Synowi i Mnie.”

„Wielu odeszło od Kościoła Świętego. Są tacy, którzy mówią, że mają przekazy i będą tworzyć nowy kościół. Mój synu, jest jeden Kościół Święty i bramy piekielne go nie przemogą.”

„Pamiętaj, że szatan będzie wszystko robił, by zniszczyć to miejsce objawień.”

„Pytałem Matkę Bożą o sprawę Małego Kamyka, bo w 71. orędziu Matki Bożej w Oławie było podane, że od 1987 roku, kiedy ogłosił, że będzie papieżem, stracił łaski. Matka Boża powiedziała, że on nadal ma przekazy, ale gdyby nadal dowodził o swoim papiestwie, to przekazy, w których to będzie czynił, nie są od Jej Syna ani od Niej.”

„Przekaż, aby jak najwięcej pielgrzymów przebywało na miejscu objawień w Oławie, bo to jest miejsce mego Syna i moje.”

„Mój synu, bardzo dużo młodzieży odeszło w waszym kraju od mego Syna i ode Mnie. W waszym kraju w Jarocinie wiele młodzieży zraniło Serce memu Synowi i Mnie. Przekaż — za tę młodzież będą odpowiedzialni rodzice. Ta młodzież była pod wpływem złego ducha. Każda matka i ojciec za to odpowiedzą. Mój synu, przekaż, aby słudzy mego Syna i moi zwrócili się w waszym kraju do władz świeckich, aby młodzieży nie odciągać od wiary katolickiej. Wiele wasz kraj teraz ucierpi przez tę młodzież.”

„W waszym kraju biorą orędzia Małego Kamyka i do tych orędzi dopisują swoje własne zdania. Oni mogą tylko zaszkodzić orędziom z Australii. Mój synu, dobrze, że się modlisz za Małego Kamyka, bo ci, którzy mają przekazy, mają wspólnie się łączyć w modlitwie.”

„Mój synu, ta niewiasta, która rozpowszechnia swoje ekstazy, wiele zakłóceń robi między „Domami Modlitwy”, bo szatan chce je zniszczyć. Ale pamiętaj, że mój Syn i Ja czuwamy nad grupami modlitewnymi. Ale wiele oszczerstw rzuca ona na miejsce objawień w Oławie.”

„Przekaż, aby teraz nowy rząd szedł razem z Kościołem Świętym. Kiedy nowy rząd będzie szedł z Kościołem Świętym, Ja, Matka Boża Królowa Polski, będę błogosławić waszą Ojczyznę i tych wszystkich, którzy kochają mego Syna i Mnie. Ale musicie serce oddać memu Synowi.”
(Objawienie nr 74a — 26 VIII 1989. — Oława)

„Rząd, który teraz jest, niech podejmie decyzję, aby się całkowicie oddał memu Synowi i Mnie. Dzisiaj składacie śluby memu Synowi i Mnie. Niech wasz kraj złoży śluby, że będzie służył memu Synowi i Mnie. Wzywam wasz rząd, aby złożył śluby wraz z całym duchowieństwem, Prymasem Polski, z kardynałami Macharskim i Gulbinowiczem i z wszystkimi biskupami w waszej Ojczyźnie: aby oddali swoją Ojczyznę Mnie i memu Synowi.”

„Ja, Matka Boża Królowa Polski dzisiaj odnoszę wielkie zwycięstwo na Jasnej Górze. Mój synu, wielu dzisiaj ślubuje na Jasnej Górze, ale i w każdej parafii ślubują Mnie i memu Synowi.”

„Mój synu, w waszym kraju strasznie dużo jest sekt, oni nie idą wraz z Kościołem Świętym.”

„Moje dzieci, bądźcie ostrożne i idźcie z Kościołem Świętym, bo w Kościele jest Jezus Chrystus w Tabernakulum i Ja obok swego Syna.”

„Mój synu, ten, który rzucił kalumnie na orędzie w gazecie katolickiej, on to musi odwołać, bo to nie jest sekta w Oławie, to Ja jestem, Matka Boża Bożego Pokoju.”

„Największą łaską jest otrzymanie uzdrowienia duszy.”

„W waszym kraju schodzę na miejsce objawień w Oławie i Rudzie koło Sieradza (zdj. 112). Wspierajcie też modlitwą miejsce objawień w Rudzie. Tam też jest potrzebne wsparcie modlitewne, bo i to miejsce objawień jest prześladowane. Módlcie się za mego syna Ślipka, gdyż on też jest prześladowany.”

„Mój synu, pewna osoba robi zakłócenia między objawieniami w waszym kraju.”

„W Niemczech wielu kocha Mnie i moją Matkę. Przekaż, aby wszyscy łączyli się w modlitwie różańcowej. Gdy się połączą wszystkie narody, wtenczas powstanie Boży Pokój na świecie, lecz wcześniej musi zapanować Boży Pokój w waszych sercach.”

„Oby w waszym kraju było jak najwięcej adoracji do Serca mego i do Serca Matki Bożej Niepokalanej.”

„Mój synu, wkrótce zakończą się objawienia na ziemi, bo wiele Ja proszę i moja Matka o modlitwy. Ja, Jezus Chrystus przekażę ci, kiedy się zakończą przekazy. Ale jeszcze będą tacy, którzy będą mieli przekazy, ale mało takich zostanie.”

„Ty, mój synu, otrzymasz polecenie, że jeszcze będziesz miał przekazy wyłącznie dla Kościoła Świętego i dla namiestnika Jana Pawła II. Tych przekazów nie będzie można rozpowszechniać. Może to otrzymać tylko twój biskup opiekun, bo to będą ostrzeżenia dla ludzkości i Kościoła. Twój biskup opiekun przekaże to orędzie namiestnikowi Janowi Pawłowi II. To będzie tajemnica dla Kościoła Świętego.”

„Mój synu, w waszym kraju powinno być jak najwięcej adoracji do Serca mego i mojej Matki. Mój synu, twoją misją jest, abyś jeździł po krajach i przybliżał wiernych w tych krajach, które odeszły ode Mnie i od mojej Matki.”

„Ja, Matka Boża czuwam nad tym miejscem i nad miejscem w Rudzie u mego syna Ślipka. Za te miejsca szczególnie trzeba się modlić. I przekaż, że kocham tych, którzy mają przekazy od mego Syna i ode Mnie, szczególnie tych w podeszłym wieku, bo oni się łączą z miejscem objawień w Oławie. Módlcie się za miejsce w Turkowicach, gdzie postawili kapliczkę i za tę siostrę, bo ona też jest prześladowana.”

Wybrane cytaty — rok 1990.

„Mój synu, aby z tym Nowym Rokiem wszyscy wierni szli z tobą w waszym kraju. Pamiętaj, że ty w tym kraju masz doprowadzić ten naród do mego Syna i do Mnie. To jest polecenie mego Syna i moje.”

„Będzie wielka walka na Wschodzie, a jeśli się nie oddadzą pod opiekę mego Syna i moją, wiele narodu tam zginie.”

„Mój synu, jak rani ten biskup, który sprzedaje świątynie mego Syna i moje”

„Ja, Matka Boża wzywam wszystkie narody i czekam, aby ta ludzkość przybliżyła się do mnie i mego Syna.”

„Mój synu, w tych krajach będą walki, ale przyjdzie taki czas, że puszczą atom na te kraje i z tych krajów nic nie zostanie, w których rozbierają świątynie moje i mego Syna.”

„Wasz kraj jest biedny, ale będzie bogaty, że żaden kraj nie będzie taki bogaty jak wasz kraj, bo w waszym kraju ludzie się modlą i oddali serca Mnie i memu Synowi. Przekaż, aby w waszym kraju były adoracje do Serca Jezusowego i do Serca mego.”

„Przekaż, że Bóg Ojciec kocha cały świat, ale niech serce oddadzą Bogu Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Do tego wzywa Matka Boża Niepokalana i chce, aby był Boży Pokój na całym świecie.”
„Mój synu, przekaż, aby w waszej Ojczyźnie był odmawiany Różaniec w każdej rodzinie.”

„Mój synu, wielu w waszym kraju rzuca oszczerstwa na to miejsce. Przekaż, że to jest miejsce mego Syna i moje i Ja i mój Syn odniesiemy zwycięstwo na tym miejscu. Nie pozwoli mój Syn, aby to miejsce było zniszczone. Módlcie się za tego, który rozpisuje te oszczerstwa, bo w nim działa szatan i on oddał się całkowicie szatanowi i dlatego proszę, módlcie się za niego, aby się nawrócił i nie toczył walki z miejscem objawień w Oławie. Bo Jezus Chrystus zwycięży, chociaż on odciąga wiernych od tego miejsca. Mój Syn i Ja, Matka Boża zwyciężymy na wszystkich miejscach objawień.”

„Za dużo pychy jest u niektórych, którzy mają przekazy. Ale niech się oddadzą Sercu mego Syna i mojemu, bo Ja, Matka Boża chcę, aby całkowicie się oddali Sercu mego Syna i mojemu.”

„Tu będzie kiedyś wielka świątynia, tu będzie największe sanktuarium, gdzie schodziłam, wielkie sanktuarium Matki Bożej Bożego Pokoju. Bo tutaj Boży Pokój z waszego kraju wyjdzie na cały świat.”

„W waszym kraju nie wszyscy wierzą, a szczególnie w waszej Oławie słaba wiara. Powinni się cieszyć, mój synu, że i tutaj schodzi mój Syn i Ja, Matka Boża. Powinni iść na kolanach na to miejsce i powinni całować tutaj te miejsca, gdzie mój Syn schodził i Ja, Matka Boża Niepokalana. Zaufajcie memu Synowi i Mnie, Matce Bożej Niepokalanej.”

„Mój synu, pojedziesz teraz do Szwajcarii. Musisz jechać, aby wypełnić wolę moją i mojej Matki. Pojedziesz, bo tam wielka łaska spłynie na ten kraj i tam wielkie błogosławieństwo będzie dla Szwajcarii, bo tam czekają wierni i kapłani, abyś przybył do ich kraju i przyniósł błogosławieństwo.”

„Przekaż tym, którzy modlą się pod Krzyżem i na miejscu objawień, Ja czuwam nad nimi i nad ich rodzinami.”

„Kocham wszystkich tych, którzy chcą pomóc tutaj i idą tą drogą, którą wskazał mój Syn i Ja, Matka Boża Niepokalana.”

„Mój synu, przekaż, że pojedziesz teraz do Szwajcarii. Tam cię czeka wielka misja. Obyś wypełnił tę misję i był dotąd, dokąd masz zaproszenie.”

„Ja, Matka Boża Niepokalana zeszłam do Szwajcarii, aby udzielić Ludowi Bożemu błogosławieństwa. Mój synu, jaką radość sprawiłeś mojemu Synowi i Mnie, żeś przybył na to miejsce, gdzie są przekazy w Szwajcarii.”

„Mój synu, Szwajcaria się modli.”

„Mój synu, módl się za sługi w Szwajcarii, aby podawali Ciało mego Syna na klęcząco i do ust i aby byli w sutannach, kiedy celebrują, bo idą do Stołu Pańskiego, a są bez sutanny i nawet koloratki nie mają. Każdy kapłan, który idzie Mszę Świętą odprawiać, musi być w sutannie i mieć koloratkę, to wtenczas jest sługą mego Syna i Moim.”

„Przekaż, że jest najważniejsze uzdrowienie duszy, a później ciała, bo dusza jest ważniejsza. Żeby zaś dusza była uzdrowiona, trzeba przystępować do Spowiedzi, do Komunii Świętej i przyjmować Ciało mego Syna na klęcząco i do ust.”

„Módlcie się za wschodnie tereny, aby tam świątynie były wszędzie pootwierane, aby ten Lud Boży całkowicie się oddał memu Synowi i Mnie. Trzeba dużo modlitwy za całą Rosję, za Ukrainę. Módlcie się za Wilno, za Litwę, aby odniosła zwycięstwo, bo tam Ja jestem i mój Syn. I odniesie cały Wschód zwycięstwo wraz z moim Synem i ze Mną.”

„Pojedziesz do Belgii i do Medziugorje, gdzie Ja schodzę i tam ukłonisz się Mnie i memu Synowi.”

„Szatan się mści i pisze różne oszczerstwa przez sekciarzy na prawdziwe przekazy, bo chce zamieszać.”

„Pamiętajcie, że Ja jestem w świątyni w Tabernakulum nieustannie. Ja, Jezus Chrystus błogosławię w każdej świątyni.”

„Wielu odwróciło się ode Mnie i od mojej Matki, a wielu nie zna Mnie i mojej Matki. Ale każdy stanie na Sądzie Bożym, a wtenczas zapytam: Nie znałeś Mnie ani mojej Matki i nie przystępowałeś do Sakramentów Świętych.”

„Masz jechać do tego brata, który ma przekazy w Chotyńcu, aby on jeszcze bardziej się wzmocnił, bo to jest Mój syn i mojej Matki. Te przekazy w Chotyńcu są prawdziwe. Moje dzieci, wspierajcie modlitwą tych, którzy mają przekazy i miejsce objawień w Rudzie Sieradzkiej.”

„W waszym kraju jedna osoba męska od dzisiaj, w siódmą Rocznicę Objawień w Oławie otrzyma ukryte stygmaty. Te stygmaty długo będą ukryte. To jest tajemnica, która osoba otrzymała te stygmaty.”

„Byłeś wiele razy przymykany, bo im odpowiedziałeś, że służysz tylko Panu Jezusowi i Matce Bożej. Możecie mnie zamykać i tak będę kochał Pana Jezusa i Matkę Bożą. Kiedy byłeś w celi z moim sługą, Pan Jezus dał wam znak, że jest z wami i czuwał nad wami i Ja, Matka Boża. Dobrze, że wtenczas miałeś tę wiarę. To było zastraszenie, aby odciągnąć ciebie od Pana Jezusa i Matki Bożej.”

„Mój synu, w waszym kraju trzeba dużo modlitwy, bo jest niepokój w waszym kraju. W waszym rządzie jest wielkie zakłócenie. Kiedy powstała »Solidarność«, była jedność między »Solidarnością«, bo wtenczas oddali serce memu Synowi i Mnie. Wielu odeszło teraz w »Solidarności« od mego Syna i ode Mnie, wielu jest teraz niewierzących w »Solidarności« i wiele pychy zrodziło się w nich. Żeby się »Solidarność « utrzymała, muszą nadal służyć memu Synowi i Mnie. Nie będzie w waszym kraju spokoju dopóty, dopóki całkowicie się nie oddadzą pod opiekę mego Syna i moją.”

„Wiele dobrego w kraju zrobił Wałęsa, ale niech się odda wraz z » Solidarnością « na Jasnej Górze Matce Bożej Częstochowskiej. Wtenczas będzie błogosławił mój Syn i Ja, a będzie Polska, jakiej żądacie. W waszym kraju trzeba wiele modlitwy i pracy. Wtenczas wasz kraj dźwignie się z tych kryzysów. W waszym kraju jest za dużo pijaństwa, a za mało pracy. Wtenczas jest obciążona rodzina przez pijaństwo.”

„Największe sekty tworzą ci, co mówią, że wyprzedzają Kościół. To są sekty. Oni są złączeni z tymi, którzy odeszli od Kościoła.”

„Moje dzieci, bądźcie ostrożni, bo szatan chce zrobić zakłócenia. Ci w waszym kraju, którzy należą do tej sekty, otrzymują różne pisma z zagranicy i rozpowszechniają je. To nie są przekazy mego Syna ani moje. Niech nie rozpowszechniają tych druków. W tych pismach, które przychodzą z Australii, jest atak na waszych kardynałów i biskupów. Mój Syn i Ja nigdy nie atakujemy swoich sług.”

„Mój synu, bądź ostrożny, bo w tych grupach, które nie idą z Kościołem, zbierają ofiary na bunkry, podszywają się i zbierają pieniądze na kaplicę Bożego Pokoju, chociaż nie zostali upoważnieni. Do tego są upoważnieni moi słudzy. Niech wierni będą ostrożni, bo to nie idzie na cel Boży.”

” Na tym miejscu musi powstać kaplica i to jak najszybciej. Trzeba wykupić ten teren na tym miejscu, aby obok tej małej altanki powstała kaplica Bożego Pokoju. Ta altanka ma zostać jako relikwia, że ja schodziłam tutaj w takim ubogim domku. Nie było miejsca dla mego Syna i dla Mnie. Musiałam w Polsce w tej skromnej altance schodzić, upominać cały świat i cały wasz kraj, a szczególnie upominać wszystkie narody, aby się łączyły z waszą Ojczyzną i prosiły o Boży Pokój.”

„Mój synu, strasznie będzie się działo na ziemi. Cały Rzym będzie zniszczony, a papież będzie uciekał z Rzymu, ale później powróci, bo za dużo dzieje się złego i musi być ostrzeżenie dla całego świata.”

„Mój synu, musisz uważać, bo będą przychodzić do ciebie i będą mówić, abyś miał spotkanie z tym i z tym, który ma przekazy.”

„Przekaż wszystkim wiernym, aby na to miejsce w Oławie przybywało jak najwięcej pielgrzymów i wypraszało łaski dla siebie i dla wszystkich chorych, bo o to prosi Matka Boża Niepokalana.”

„Wielka łaska spłynęła na wasz kraj, że dzisiaj to święto obchodzicie w waszej Ojczyźnie. To Ja, Matka Boża wyprosiłam u Boga Ojca i u Syna swego, aby było w Polsce to święto. I dzisiaj pierwszy raz po tylu latach wróciło to Święto Matki Bożej Wniebowziętej. Szanujcie to święto Matki Bożej, a Ja będę chronić wszystkie narody i waszą Ojczyznę.”

„Przekaż, aby wszystkie zakony łączyły się z Jasną Górą. Niech słudzy zbierają ofiary na Jasną Górę, aby były jak najszybciej te budynki odnowione, bo tam czekają pielgrzymi i nie mają gdzie mieszkać.”

„Przekaż w waszym kraju, aby modlili się o powołania w Belgii i innych krajach na Zachodzie. Bo zanika powołanie do różnych zakonów, które tak są potrzebne w dzisiejszych czasach na Zachodzie.”

„Przekaż, że jest niepokój na całym świecie, bo nie wszystkie narody się modlą. Ale i w waszym kraju też grozi niebezpieczeństwo. Niech cały rząd się modli, bo są tacy, którzy czekają, aby skłócić wasz kraj.”

„Największe sanktuarium jest na Jasnej Górze. Tu będzie sanktuarium Bożego Pokoju po Jasnej Górze. Bo jest u was dużo sanktuariów, ale to będzie sanktuarium Bożego Pokoju i tutaj będą przyjeżdżać, aby wyprosić Boży Pokój. Ale musi być szybko wybudowana kaplica, aby wypraszać ten Boży Pokój w ludzkich sercach i na całym świecie.”

„Oddałeś swoje serce memu Synowi i nie bogacisz się. Ofiary otrzymywane składasz na kaplicę Bożego Pokoju. Będą potrzebne te ofiary. Ale dobrze, że komu innemu przekazujesz, swemu przełożonemu, a on będzie dzielił tę ofiarę na kaplicę.”

„Tutaj będą przyjeżdżać kardynałowie i biskupi prosić o Boży Pokój. Ale módl się, aby na to miejsce przybył Jan Paweł II, który tak pragnie być na tym miejscu. Niech się wierni modlą, a przybędzie na to miejsce do Oławy, do kaplicy Bożego Pokoju. To będzie jego pierwsza misja do tej kaplicy Bożego Pokoju. I on tutaj odprawi Mszę Świętą. I tutaj będzie wielkie sanktuarium Bożego Pokoju.”

„Ja, Prymas Wyszyński udzielam błogosławieństwa, jako sługa kapłański, tobie i wszystkim wiernym i całemu Kościołowi Świętemu, wszystkim sługom w waszym kraju w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój z tobą”.

Dziękuję Prymasowi, że dzisiaj zszedł razem z Matką Bożą na to miejsce. Będę się modlił i prosił Matkę Bożą Częstochowską i Pana Jezusa, aby jak najszybciej powstała kaplica Bożego Pokoju. Prymasie Wyszyński, proszę, módl się o tę kaplicę w Oławie dla uproszenia pokoju na całym świecie.”

„Przekazałam na początku, kiedy zaczęły się objawienia, że szatan ma złamane skrzydło. Ty wiesz, co to znaczy, już został pokonany w waszym kraju i nie ma już takiego dojścia do waszego kraju. Ale nadal ufajcie Panu Jezusowi i Matce Bożej. Niech wasz rząd odda się pod opiekę mego Syna i moją, bo tego żąda Jezus Chrystus i Matka Boża. Kiedy wasz kraj odda się całkowicie, będzie uwolniony od wszystkiego złego, bo będą czuwać Jezus Chrystus i Ja, Matka Boża Niepokalana.”

„Przekaż, że na tym miejscu tyle łask spłynęło, ale nie wszyscy dziękują. Niech dziękują i niech proszą o dalsze błogosławieństwo, bo tylko Jezus Chrystus może uzdrowić i Ja, Matka Boża Niepokalana.”

„15 września będą stawiać Krzyż i będzie poświęcenie, jedź na to miejsce, bo tam będzie błogosławił Jezus Chrystus i Ja, Matka Boża.”

„Matka Boża prosi was, otwórzcie serca swoje dla mego Syna, bo On chce być w waszych sercach i rodzinach.”

„Matko Boża, gdzie ta kaplica ma stanąć, bo mam wielkie trudności w tym względzie.

— Mój synu, to miejsce jest od tej altanki, gdzie się objawiam aż do tej małej wioski, do Otoku. To jest miejsce mego Syna i moje. Wykup od rolnika działkę i na tej działce postaw kaplicę i z tamtego miejsca będzie Droga Krzyżowa tutaj do tego miejsca, gdzie Ja schodzę. A kaplicę stawiaj wyżej, bliżej tej miejscowości, bo tam jest dalej i nie będzie tego zakłócenia. Mój synu, zgłoś się, aby odstąpili działkę dla mego Syna i dla Mnie, a Ja stokrotnie wynagrodzę.”

„Te wszystkie pola z tej strony, z której Matka Boża schodzi, to są wszystko działki i pola mego Syna i moje.”

„Mój synu, ofiary mogą składać tobie, a ty przekazuj je swemu przełożonemu biskupowi. Biskup będzie wszystkie pieniądze kwitował na kaplicę Bożego Pokoju.”

„Przyjeżdżają pielgrzymki, masz serce otwarte dla nich wszystkich, bo z tobą jest Jezus Chrystus i Ja, Matka Boża. I nadal miej serce otwarte dla tych wiernych, którzy przychodzą tutaj i proszą o błogosławieństwo Pana Jezusa i Matkę Bożą. Idź tą drogą i prowadź tych wiernych do kaplicy Bożego Pokoju, aby jak najszybciej powstał Boży Pokój w ludzkich sercach. A później powstanie Boży Pokój na całym świecie”.

„Przekaż, że strasznie się dzieje na ziemi, strasznie dużo odeszło od Kościoła Świętego. Strasznie dużo wiernych nie chodzi dziś do kościoła i do Spowiedzi, a najwięcej w tym kraju młodzieży nie chodzi do kościoła. Przekaż, aby rodzice nakazali swoim dzieciom, aby nie opuszczały Mszy Świętej. Bo w każdym kościele Ja jestem, Jezus Chrystus i udzielam błogosławieństwa.”

„Mój synu, wielka łaska spłynęła z Krzyża, który masz na piersiach, bo to Ja jestem, Jezus Chrystus na tym Krzyżu i wtenczas błogosławię, kiedy kładziesz ręce na wiernych.”

„Przekaż, aby moi słudzy nie siadali tyłem do Tabernakulum, bo kiedyś Ja się odwrócę od tego, kto się odwraca ode Mnie, siada tyłem do Mnie, bo to Ja jestem, Jezus Chrystus. Niech nie ranią Serca mojego i mojej Matki. Sługa ma bokiem do ołtarza siedzieć i ma wtenczas przychodzić do ołtarza, a nie siadać tyłem do Tabernakulum. Bo Ja, Jezus Chrystus strasznie cierpię, że tak moi słudzy czynią. Mój synu, jak pięknie w twoim kraju i w innych krajach biskupi siadają z boku ołtarza, a nie siadają przed Tabernakulum, bo wiedzą, że tutaj jest Jezus Chrystus i sługa nie powinien być plecami odwrócony do Mnie. A kiedy jest koło ołtarza, to Ja kocham tego sługę i moja Matka.”

„Jeśli ktoś otrzyma łaskę uzdrowienia duszy, to otrzyma Łaskę uzdrowienia ciała. Ale trzeba prosić. Nie wszyscy proszą.”

„Niewiasta nie jest dopuszczona do ołtarza. Ja, Jezus Chrystus przekazuję wam, moi słudzy, bądźcie ostrożni, bo dziś szatan zbiera żniwo i dopuszcza do Tabernakulum niewiastę, która nie jest przygotowana, która idzie po kielich i po Ciało moje. Jest sługa od tego, aby szedł do Tabernakulum i przyklęknął i wtenczas kielich do ołtarza przenosił, a nie świecka osoba i niewiasty.”

„Przekaż, aby biskupi podporządkowali się namiestnikowi Janowi Pawłowi . On jest namiestnikiem tych czasów i mają się wszyscy podporządkować jemu. Jeśli ktoś się nie podporządkuje, to tak jakby mojemu Synowi się nie podporządkował i rani Serce mojemu Synowi.”

„Mój synu, kobiety nie będą kapłankami, tak jak oni chcą, bo nie podporządkowują się papieżowi, bo Jezus Chrystus nie pozwoli, Jezus Chrystus jest w tym Kościele i na całym świecie i tylko słudzy mogą być kapłanami, a niewiasty nie są dopuszczone do kapłaństwa. One mają czynić swoje, one mają się modlić i prosić mojego Syna o Boży Pokój na całym świecie.”

” Ja, Jezus Chrystus jestem nieustannie w tej kaplicy i proszę was, moje dzieci, przyjeżdżajcie do tej kaplicy na adoracje nocne, bo jeżeli będziecie nocne adoracje prowadzić na miejscach objawień, to wtenczas będzie Boży Pokój na całym świecie. Ja, Jezus Chrystus chcę, aby wszystkie świątynie były pełne, aby wszyscy wierni przychodzili do mojej świątyni.”

„Jedna z wizjonerek chwilowo ma wstrzymane łaski. Pobłądziła wskutek złego kierownictwa. Matka Boża ostrzega, bo ktoś odważył się rozpisywać fałszywe przekazy ze Szczecina.”

„Wiele łaski u Boga ma siostra, która organizuje czuwania nocne podczas zjazdów z całego kraju. Matka Boża prosi Domańskięgo, aby pojechał do Ślipka na rocznicę tamtych objawień dla wzmocnienia tego miejsca.”

„Matka Boża poleca załatwić szybko plany kaplicy Bożego Pokoju w Oławie i budować, bo nikt inny nie podejmie się tego.”

„Mój synu, wasz kraj jest bardzo duży. Granice wschodnie sięgają po tereny, które niegdyś były polskie, to jest Lwów, Tarnopol i Wołyńskie, to są polskie tereny. A dzisiaj upominają się Ukraińcy o te ziemie. Ich kraj jest bliżej Wschodu. Ale te miejsca, gdzieście mieszkali, to są polskie tereny. Przyjdzie czas, że polski naród znowu będzie tam mieszkał. Ale mój synu, to jeszcze potrwa. To są wasze ziemie, które wasi ojcowie i matki zamieszkiwali. To są ziemie polskie. Gdyby tam był polski naród, nigdy nie brakowałoby chleba.”

„I niech Polska jak najwięcej kapłanów wysyła na Wschód. Bo tam Zachód będzie brał przykład od Wschodu. Tam pragną tej modlitwy do Mnie i mojej Matki.”

„Byłeś prześladowany, kiedy byłeś zamknięty w celi na 48 godzin. Ja, Jezus Chrystus, Król przyszedłem do ciebie, aby ciebie wzmocnić, żebyś się nie załamał, abyś szedł wskazaną drogą. Straszyli ciebie, mój synu, na różne sposoby. Ale masz tę wiarę, nie załamałeś się. Byłeś w celi z moim Krzyżem i z Różańcem.”

„Ja, Jezus Chrystus chcę, aby wszystkie narody w tych czasach odmawiały modlitwę różańcową. Przekaż, kiedy w kościele ksiądz odprawia Mszę Świętą, mają łączyć się wszyscy wierni z moimi sługami, bo wtenczas Ja jestem obecny, Jezus Chrystus. Bądźcie złączeni wraz z Ofiarą Świętą.”

„Mój synu, nie wiedzą wierni, co znaczy Baranek Boży. To Ja jestem, Jezus Chrystus. A dzisiaj stoją na Baranku Boży. Ranią Serce moje i mojej Matce.”

„Moje dzieci, klękajcie na Baranku Boży, bo to Ja jestem, a obok Mnie Matka moja.”

„Klękajcie też na błogosławieństwo wiernych, bo Ja, Jezus Chrystus, błogosławię przez sługi moje.”

„Moje dzieci, wielka łaska spłynęła na wasz kraj, że powstanie kaplica Bożego Pokoju. Kiedy będą budować tę kaplicę, pomagajcie i przychodźcie do pracy, żeby ta świątynia powstała jak najszybciej.”

„Mój synu, dzisiaj słudzy w waszym kościele zranili Serce moje i mojego Syna. Na tych pielgrzymów, którzy przyszli poświęcić Różańce, powiedzieli, że to jest sekta. Przekaż, że ten kapłan, który to powiedział, powinien przeprosić mojego Syna i Mnie, Matkę Bożą Niepokalaną.”

„Mój synu, największą radość sprawiła ta rodzina, która ofiarowała pole pod kaplicę Bożego Pokoju. To jest duża rodzina, która oddała serce memu Synowi i Mnie. Oni się nie wzbogacają. Ja, Matka Boża będę tej rodzinie błogosławić i przekaż, że kocham tę rodzinę i mój Syn.”

„Mój synu, chcieli spalić to miejsce objawień. Ale mój Syn, Jezus Chrystus nie pozwolił i Ja, Matka Boża. Już trzy razy chcieli spalić. Ale Ja zawsze czuwam nad tym miejscem. Tam się zły duch wpycha, aby to zniszczyć. Ale kiedy podpalił, to mój Syn ochronił to miejsce i Ja, Matka Boża Niepokalana…”

„Pięknie odnowiłeś. Spaliły się sztandary, spalił się ornat i inne rzeczy, ale to wszystko ofiaruj memu Synowi i Mnie, Matce Bożej Niepokalanej.”

„Coraz to więcej będzie przybywać na to miejsce i postawisz Krzyż na tym polu.”

„Ten, który chciał wejść do rządu, on jest słabej wiary, jest niewierzący, tylko się podszywa, że jest wierzący. Módlcie się za tego, który chciał wejść do rządu, bo on jest słabej wiary i nie ufa Panu Jezusowi i Matce Bożej.”

„Moje dzieci, kiedy przychodzicie, nie zwracajcie uwagi na tych, którzy mówią, że to są sekty. Sekty nie przychodzą do kościoła, nie przychodzą i nie proszą Pana Jezusa i Matki Bożej. A ci, którzy przychodzą, klękają przed moim Synem, bo wiedzą, że tam w Tabernakulum jest Jezus Chrystus i Ja, Matka Boża obok swego Syna.”

„Sekty się nie modlą na Różańcu. Na Różańcu Lud Boży się modli. Przekaż, aby przeprosił mnie i moją Matkę, aby tak nie mówił. Bo dobry sługa wie, że przez Różaniec wiele łask spływa na Lud Boży i przez ten Różaniec może być uratowany świat.”

„Ja, Jezus Chrystus wiem, jak ranią Serce moje niektórzy słudzy. Drwią sobie z tego miejsca. Ale kiedyś staną na Sądzie Bożym, tak jak każdy. Wtenczas Ja zapytam: Coś uczynił dla mojej Matki i dla Mnie? Dlaczegoś był przeciwny mojej Matce i Mnie na miejscu objawień w Oławie? Przekaż, że tutaj jest Jezus Chrystus i moja Matka Niepokalana.”

„Mój synu, przekaż, aby na to Boże Narodzenie wszyscy Polacy byli u Spowiedzi i Komunii Świętej, aby to Boże Narodzenie i stary rok zakończyć błogosławieństwem mego Syna. Proście mego Syna i Mnie, aby ten nowy rok przyniósł wam błogosławieństwo. Mój Syn i Ja będziemy błogosławić wasz kraj i cały świat.”

Wybrane cytaty — rok 1991.

„Proszę, aby w waszych kościołach Komunia była podawana przez kapłanów i diakonów, którzy są już na ostatnim roku święceń. Ci mogą podawać Ciało mego Syna. Świecka osoba nie jest upoważniona podawać Ciało mego Syna. Niech nie siadają na fotelach, ale niech podają Ciało mego Syna kapłani, bo każdy kapłan będzie odpowiadał przed moim Synem, co uczynił dla Kościoła i dla Mnie. Moi słudzy, nie czyńcie tak. Kiedyś wielu wiernych przychodziło do kościoła i zdążyli podawać Ciało mego Syna, a dzisiaj wygodni są, siadają na fotelach, a chcą, aby świeccy ludzie podawali Komunię Świętą niezgodnie z nauką Kościoła.”

„Przekaż, aby kapłani byli ostrożni, niech się zastanowią, co czynią w świątyni.”

„Dlatego tyle sekt się tworzy, bo widzą, co się dzieje w Kościele. Odchodzą moi słudzy od Kościoła Świętego, zrzucają sutanny i idą inną drogą. Tak nie powinni czynić moi słudzy. A wielu dzisiaj odeszło od kapłaństwa po paru latach kapłaństwa, zrzucają sutanny i idą w swoje strony. Jak strasznie zranione Serce mego Syna.”

„Pojedziesz za granicę, bo na tę kaplicę Bożego Pokoju wiele potrzeba będzie ofiar.”

„Pamiętaj, że ten Boży Pokój może być przez modlitwy różańcowe. To moja Matka poleca, bo chce was przygotować na przyjście moje na ziemię. Ale mój synu, to jeszcze tak szybko nie będzie. Bo gdybym teraz przyszedł, wiele by skorzystał szatan.”

„Mój synu, masz pojechać do tego młodego rolnika, który ma przekazy w waszym kraju. Łączcie się razem, wtedy szatan nie ma dojścia.”

„Módlcie się za te matki, które wychodzą na ulice miast i są przeciwne ratowaniu nienarodzonych dzieci.”

„Módlcie się za Litwę, za Wilno, aby tam był Boży Pokój, aby ten kraj odniósł zwycięstwo. Błogosławieństwo dla Litwy, dla Wilna I całego świata w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój z tobą i z duchem twoim.”

„W Austrii jest naród wierzący i modli się.”

„Mój synu, jak w dzisiejszych czasach ranią Serce memu Synowi i Mnie, Matce Bożej. Modlą się o nowego papieża. To nie jest zgodne z nauką Kościoła. I Jezus Chrystus cierpi, że tak czynią. Mój synu, Jan Paweł będzie długo żył. Módlcie się za niego i za cały Kościół. Modlą się o nowego papieża — to nie jest podane w prawdziwych objawieniach, to są sekty. Mój synu, uważaj, bo Kościół jest ostrożny na te sprawy i Kościół musi rozstrzygnąć o tych, którzy się tak modlą w tych grupach o nowego papieża i chcą, aby świecki był papieżem. Mamy kardynałów, biskupów, kapłanów, tylko z kardynałów może być wybrany papież.”

„Ja, Matka Boża wzywam cały świat do modlitwy. Wzywałam w Fatimie, w Medziugorje i w Oławie. Zawsze schodziłam z Różańcem, schodzę i proszę o Różaniec.”

„Mój synu, strasznie prześladują to miejsce i chcą ci odebrać działkę. Szatan chce zniszczyć działanie Matki Bożej, ale to mu się nie uda.”

„Mój synu, za ofiary, które przywiozłeś, staraj się o materiał i buduj tę świątynię na tym wykupionym polu. Wielka świątynia powstanie i to będzie świątynia Bożego Pokoju. Tam będą wypraszać Boży Pokój. Najpierw buduj świątynię. Plebanię i zaplecze będziesz budował później. Najważniejsza jest świątynia, aby Lud Boży miał się gdzie modlić. Ten teren jest cały mego Syna i mój. W tej świątyni też będziesz miał przekazy i tam będą uzdrawiane dusze, bo to najważniejsze.”

„Następne objawienie będzie w kwietniu i będzie więcej poleceń, bo będą wielkie przekazy dla świata.”

„Mój synu, wszystko się spełnia. Kiedy tobie przekazałem w 1984 roku, że w Rosji będzie rewolucja, to było tajemnicą, nie mogłeś tego podać w orędziu. Ale dzisiaj możesz ogłosić, że Ja ci przekazałem, iż w Związku Radzieckim zawiśnie sztandar mój i mojej Matki. Przychodzi ten czas. Bo gdybyś wtedy ogłosił, zniszczyliby ciebie, z więzienia byś nie wyszedł. Ale powiedziałem: trzymaj to w tajemnicy. i trzymałeś do dnia dzisiejszego. Teraz już wielu się nawróciło. Ale walczą tam jeszcze z religią, lecz już nie dadzą rady. Bo tam Ja, Jezus Chrystus jestem w tym kraju i nie pozwolę, aby ten naród był poniewierany w tych krajach na Wschodzie. Ja, Jezus Chrystus położyłem Rękę nad tymi, którzy prześladowali naród wierny. I te kościoły i cerkwie, które były pozamykane, dzisiaj otwierają. To jest działanie moje i mojej Matki. Ale nie wszyscy kochają Mnie i moją Matkę.”

„Jeszcze przyjdzie czas, że będą brały przykład inne kraje od Wschodu, kiedy pobudzi się tam wiara. Także i narody na Zachodzie, które mają wolność, a wiara zanika, będą brały przykład ze Wschodu.”

„Ja, Jezus Chrystus prowadzę Jana Pawła . Jestem zawsze z nim i moja Matka. On najwięcej zaufał mojej Matce i moja Matka chroni go, gdy jedzie do jakiegoś kraju. Ale moje dzieci, módlcie się za namiestnika Jana Pawła II, aby złączył wszystkich w jedną owczarnię. Bo kiedy on podnosi rękę i błogosławi, to Ja błogosławię przez namiestnika.”

„Przekaż, aby wszyscy wierni gorąco się modlili za cały Kościół Święty, bo będzie jeszcze prześladowany Kościół, bo już przychodzi ten czas, że nawet moi słudzy, kiedy głoszą Słowo Boże, nie mówią o Piekle, nie mówią o Niebie. Przekaż, że Piekło jest i Niebo jest. Z prawej strony jest Niebo, a z lewej strony jest Piekło.”

„Mój synu, niektórzy głoszą, że się skończyło Boże Miłosierdzie. Nie, takie głoszenie nie jest ode Mnie ani od mojej Matki. Boże Miłosierdzie jest do końca, do skończenia świata. Ja, Jezus Chrystus otworzyłem Serce dla całego świata, oddałem na Krzyżu życie, aby wypełniła się Wola mego Ojca. I pamiętajcie, gdy widzicie Krzyż, krótko zastanówcie się, bo tam na tym Krzyżu Ja jestem, Jezus Chrystus i możecie wyprosić wiele łask u mnie i u mojej Matki.”

„Mój synu, podam ci tych, którzy mają przekazy, bo w marcu podałem ci w skrócie. Wielkie łaski ma w podeszłym wieku Antoni, Chmielakowa, Jadwiga, która ma Cierniową Koronę, jest w podeszłym wieku, Walenty, Ślipek, Stanisław Kaczmar, Teresa i ten młody rolnik i jeszcze jedna Jadwiga, która ma przekazy od mojej Matki i Mnie, a także Franciszka i jeszcze jeden, który szedł złą drogą, ale teraz przeprosił Mnie i moją Matkę.”

„Przyp. red.: Krzyż został postawiony 30 III 1991 na polu ofiarowanym przez rodzinę Państwa Marków z Oławy-Otoku jako wotum wdzięczności za szczególne łaski otrzymane od Matki Bożej Oławskiej. Wkrótce potem obok Krzyża postawiono figurę Matki Bożej. Przypomina się tu budowa Niepokalanowa przez św. Maksymiliana. Tam również decydującym momentem o powodzeniu budowy było postawienie Krzyża i figury Matki Bożej Niepokalanej.”

„Niech pamiętają wierni, że Ja jestem Królową Wszechświata.”

„Pamiętajcie kiedy schodzę, a szczególnie dzisiaj, 3 maja udzielam szczególnego błogosławieństwa waszemu krajowi.”

„Mój synu, dam ci najpierw wskazówki, jaki ma być obraz w głównym ołtarzu: obraz Królowej Wszechświata Bożego Pokoju. A w bocznych ołtarzach mają być: obraz Bożego Miłosierdzia, a w drugim ołtarzu: obraz świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który oddał życie za wiarę i miłość. Jego oblicze ma być w tej świątyni. Ale będą największe łaski, kiedy będzie ołtarz Bożego Miłosierdzia.”

„Wielka będzie świątynia Bożego Miłosierdzia. Ma to być świątynia skromna, ale piękna. I ona ma być wybudowana, tak jak kiedyś kościoły były budowane, a nie według dzisiejszej mody. Chcę, aby ta świątynia była postawiona tak, jak kościoły powinno się budować. Przekaż architektom, którzy będą projektować tę świątynię, że to świątynia Bożego Pokoju Królowej Wszechświata. I tam ma być piękna kaplica. Bo na tym polu jest Jezus Chrystus, gdyż tam jest Krzyż mego Syna i tam wierni już będą otrzymywali łaski od mego Syna i ode Mnie.”

„Wierni przychodzą na to miejsce, gorąco się modlą, ale są tacy, którzy przychodzą na zwiady, co się tu dzieje. Przekaż, że tu trzeba modlitwy, a nie przyjeżdżać tylko tak sobie.”

„Ja, Matka Boża Królowa Polski błogosławię waszą Ojczyznę. I pamiętajcie, że w czasie różnych trudności Ja, Matka Boża chroniłam i będę chroniła, bo wasz naród teraz jest wybranym narodem. Wasz naród poświęcił się całkowicie Matce Bożej Królowej Polski i poświęcił się Sercu Pana Jezusa.”

„Niech w waszym kraju odda się rząd całkowicie Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski. Wasz kraj będzie bogaty, ale musi być oczyszczenie w rządzie. Muszą odejść ci, którzy przeszkadzają nowemu rządowi, a jest ich wielu. Oby jak najszybciej były wybory, aby do rządu weszli ludzie wierzący, którzy kochają mego Syna i Mnie, Matkę Bożą Królową Polski.”

„Serce się raduje, mój synu, dzisiaj była próba dla tych wiernych, czy wytrzymają pod Krzyżem mego Syna. Ten deszcz to była próba od mego Syna. Ale się nie lękali tego deszczu. Modlili się gorąco pod Krzyżem mego Syna i obok Krzyża, gdzie jest figura Matki Bożej Niepokalanej.”

„Kiedyś będą wielkie przekazy w kaplicy Bożego Pokoju. Tam będą spływać łaski, tam będą zostawiać kule, aparaty i z wszelkich chorób będą uzdrowieni. Ale najpierw muszą być uzdrowieni na duszy.”

„Jak najwięcej kapłanów niech Polska wysyła na Wschód, bo tam jest wielkie zwycięstwo. Tam będą ludzi nawracać. Kiedyś będą brali od Wschodu przykład, bo tam się teraz budzi wiara. Tam naród jest wierzący, ale był prześladowany przez rząd radziecki.”

„Mój synu, patrz, jakie kary są, wiele ludzi ginie. Wiele jest trzęsień ziemi w różnych krajach, powodzie, potopy. To przychodzi ten czas. Jezus Chrystus daje znak, aby się nawracali, aby przepraszali Pana Jezusa i Matkę Bożą. Przekaż pielgrzymom i całej Ojczyźnie, aby pomagali w budowie tej kaplicy Bożego Pokoju.”

„Mój synu, tutaj jest osiem osób, które są chore na raka. One otrzymają stopniowo łaski uzdrowienia na duszy i ciele. Ale niech oddadzą serca Panu Jezusowi i Mnie, Matce Bożej. I są niewidomi. Ale Ja, Matka Boża będę prosić Syna swego, aby zesłał łaski na tych chorych cierpiących.
Bo uzdrawia tylko Jezus Chrystus.”

„Mój synu, Ja, Matka Boża zeszłam w Rocznicę Objawień z Dzieciątkiem Jezus, aby Pan Jezus pobłogosławił wasz kraj. Kocham wasz kraj.
Dzisiaj wielkie łaski spłynęły, bo dałam dzisiaj znak na niebie. I jeszcze teraz jest znak. Na tym znaku na niebie jest mój Syn, Jezus Chrystus z Krzyżem. Obok tego Krzyża są aniołowie i wielki Różaniec wokół Krzyży.”

„Mój synu, wielka łaska, że już zaczynasz budować moją świątynię Bożego Pokoju.”

„Mój synu, Wałęsa chce w waszym kraju dobrze zrobić. Ale wielu masonów jest w waszym kraju, oni chcą go skłócić. Przekaż, aby zaufał Panu Jezusowi i Mnie, bo składał śluby na Jasnej Górze i musi iść tą drogą. Wielka próba dla niego, ale Ja, Matka Boża czuwam nad nim. Macie się modlić, moje dzieci, za prezydenta i za cały rząd, aby do waszego rządu weszli wierzący, którzy kochają mego Syna i Mnie.”

„Mój synu, musisz być ostrożny, bo wielu się zgłasza, że mają przekazy. Bądź ostrożny, bo już listy rozsyłają do kapłanów i mówią, że on przyjeżdża jako arcybiskup. To zły duch tak kusi, aby skłócić cały Kościół Święty. Ale nie dajcie się. moje dzieci, i nie dopuszczajcie do swego kraju, aby nie robił zakłócenia między ludem polskim. Bo Ja, Jezus Chrystus czuwam i moja Matka i nie dopuszczę, aby tworzyły się sekty w waszym kraju.”

„Mój synu, masz jechać teraz do Szwajcarii na krótko, na dziesięć dni. Tam ciebie czeka wielka niespodzianka i czeka wielu chorych. Musisz jechać teraz jak najszybciej do tego kraju. Nie staraj się o wizę, bo wizę otrzymasz na granicy, tam już wszystko będzie załatwione. Ale żebyś jechał jak najszybciej. Tam czekają chorzy i moi słudzy. Tam wielki znak będzie w tym kraju. Tam wiele ludzi nawróci się do mego Syna i do Mnie.”

„Oby jak najszybciej odbyły się wybory w waszym kraju, aby w waszym kraju weszli do rządu wierzący, bo wielu masonów jest w rządzie i ci masoni chcą zniszczyć ten rząd.”

„Przekaż, aby się dużo modlić za Wałęsę i za cały rząd, bo oni potrzebują tego wsparcia. Oni teraz są w ogniu krzyżowym, to jest próba dla nich. Ale niech jadą na Jasną Górę, kiedy Ojciec Święty przybędzie i proszą o błogosławieństwo dla całego rządu. Masz przekazać list dla całego rządu i przekaż list na Jasną Górę, aby rząd jak najszybciej przyjechał na Jasną Górę, kiedy Ojciec Święty przybędzie. Ojciec Święty udzieli im błogosławieństwa i to błogosławieństwo spłynie na całą waszą Ojczyznę.”

„Przekaż, aby w waszym kraju był zabezpieczony ten teren, gdzie będzie Ojciec Święty, aby wszyscy ci, którzy będą przyjeżdżać z zagranicy, byli prześwietlani. Bo jest sześciu mężczyzn, którzy planują zamach na Ojca Świętego. Mój synu, nie dojdzie do tego, jeśli dojdzie do próby zamachu, wkrótce ich pozamykają. Jedna osoba jest z waszego kraju, a reszta jest z innego kraju, z tego kraju, gdzie największy był komunizm. Stamtąd wysłani są ludzie, aby zrobić zakłócenie w waszym kraju. Ale wasz rząd nie dopuści do tego, bo obstawią namiestnika Jana Pawła II, tak że nikt nie będzie miał prawa dojść, bo z nim będzie Jezus Chrystus i On go będzie prowadził.”

„Wielka łaska, że tylu wiernych przybyło na miejsce objawień.”

„Ja, Jezus Chrystus wzywam, aby cały świat zwracał się do mojej Matki. Proście moją Matkę na Jasnej Górze. Moja Matka rozłożyła płaszcz nad waszą Ojczyzną i nad całym światem. Mój synu, wielkie łaski spłynęły w tym tygodniu na wasz kraj, bo tam gdzie jest namiestnik Jan Paweł II, tam jest Jezus Chrystus i Ja, Matka Boża Niepokalana.”

„Przyjdzie czas, że się otworzy Niebo i to wkrótce i wtenczas spłynie na wasz kraj wielka łaska. Będzie to wtedy, kiedy zostanie wybudowana świątynia w Oławie. Mój synu, bracie kochany, modlę się ja, Maksymilian Kolbe za to miejsce i proszę Pana Jezusa i Matkę Bożą o zwycięstwo w Oławie.”

„Módlcie się bracia za siostrę Katarzynę Szymon, aby ona była wyniesiona kiedyś na ołtarze. Ona też się modli o zwycięstwo w Oławie. Ja, Maksymilian Kolbe jako kapłan zsyłam błogosławieństwo dla tych wiernych i dla waszej całej Ojczyzny. Błogosławi ten, który oddał życie za wiarę.”

„Pobłogosławię całą Szwajcarię, bo ty tam przyniosłeś na tym Krzyżu Chrystusa do Domu Starców, gdzie czekali na ciebie, na błogosławieństwo moje. Bo kiedy przyszedłeś z Krzyżem, Ja byłem obecny, Jezus Chrystus i błogosławiłem tych wszystkich, którzy przyjechali.”

„Błogosławię tego, który jest na wózku. Przekaż, aby się nie załamał, bo jest słabej wiary. Za mało jest modlitwy. Módlcie się za niego, a otrzyma łaskę uzdrowienia. Przyjedzie kiedyś tutaj i otrzyma łaskę uzdrowienia z tego miejsca.”

„Ja, Matka Boża Królowa Polski zeszłam, mój synu, w Święto Matki Boskiej Częstochowskiej, aby wzmocnić waszą Ojczyznę. Wielka łaska spłynęła w waszym kraju na młodzież, kiedy był Jan Paweł II, ale największa łaska, że tyle młodzieży przybyło, która była słabej wiary, a nawróciła się do mego Syna i do Mnie.”

„Szatan chciał zamieszać i to wtenczas, kiedy Jan Paweł II był w waszym kraju, chcieli obalić rząd w Rosji. To szatan zadziałał. Chcieli zrobić rewolucję w Rosji i chcieli, aby wróciła komuna. W tym kraju komuna już nie wróci. Tam jest Jezus Chrystus i Ja, Matka Boża. Ten naród zaufał Panu Jezusowi i Matce Bożej. Wtenczas, kiedy zrobili przewrót w tym kraju, chcieli zrobić od razu zamach na Jana Pawła II. Szatan tak działał i myślał, że jemu się uda.”

„Mój synu, przekaż, aby cała Rosja odmawiała Różaniec, wtenczas będzie uratowana. Wtenczas u nich będzie dobrze, bo przewodnicy, którzy są w państwie, oni chcą dobrze. Prezydent chce, aby ten lud, różnych narodowości w Rosji miał pootwierane świątynie. Przekaż, że Gorbaczow musi być chroniony, bo komuniści będą go chcieli zniszczyć.”

„Przekaż, aby cała Rosja i cały Wschód oddał się pod opiekę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matki Bożej. Ten kraj był tyle lat w niewoli. Ale teraz, kiedy zaufa memu Synowi i Mnie, będzie w tym kraju dobrze. Przekaż, aby wszystkie kraje zachodnie i Polska pomagały, aby dźwignąć ten kraj, bo tam nie ma chleba.”

„Niech zaufają memu Synowi w całej Rosji i w tych republikach, które podlegają pod Rosję, wtenczas będzie błogosławił Jezus Chrystus i Ja, Matka Boża Królowa Polski. Bo Ja jestem Królową Wszechświata i jestem Królową całego Związku Radzieckiego. Niech otworzą serca dla mego Syna i dla Mnie. Niech Gorbaczow otworzy wszystkie świątynie, we wszystkich republikach, a wtenczas będzie go chronił Jezus Chrystus i Ja, Matka Boża Królowa.”

„W tym kraju zakłamany był lud w całej Rosji i we wszystkich republikach. Oni tylko swoje partie wszędzie wciskali, ale z tą partią daleko nie zaszli, bo odrzucili Kościół, odrzucili Chrystusa, odrzucili Mnie. Ale teraz przyszedł ten czas i cała komuna w różnych krajach musi być zniszczona, bo to przekazuje mój Syn i Ja, Matka Boża Królowa Polski, Królowa całego świata.”

„Błogosławię cały ten kraj i cały rząd, który obudził się, który powstał i chce ten lud w Rosji doprowadzić do Chrystusa i do Mnie, Matki Bożej Królowej. Błogosławię cały kraj wschodni, wszystkie republiki w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.”

„Mój synu, to błogosławieństwo było potrzebne dla tego kraju. Ale potrzeba błogosławieństwa i dla waszego kraju, dla waszego rządu, bo w waszym kraju wciskają się na stanowiska ponownie ci, którzy byli partyjni. Oni chcą, aby jak najwięcej ich weszło. Nie może w waszym kraju wejść do rządu ten, który jest partyjny, musi być bezpartyjny i muszą w waszym kraju doprowadzić do tego, aby wszyscy w rządzie byli wierzący, którzy kochają Pana Jezusa i Matkę Bożą.”

„Moje dzieci, to przekazuje Matka Boża Królowa Polski, abyście wszyscy głosowali na wierzących i na ten rząd, który jest. Oszczerstwa rzucają na nich. Z pustego nigdy pełno nie naleje. Oni dźwigają ten wasz kraj, ale pomagajcie im, nie rzucajcie oszczerstw na Wałęsę i na cały rząd, bo oni chcą, aby w waszym kraju było dobrze i chcą, aby w waszym kraju był Jezus Chrystus i Ja, Matka Boża Królowa Polski.”


„Dobrze, mój synu, że wysłałeś orędzie do rządu i na Jasną Górę dla bezpieczeństwa Ojca Świętego.”

„Przekaż, aby cała policja oddała się Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej i by całe wojsko i oficerowie oddali się całkowicie pod opiekę Pana Jezusa i Matki Bożej, wtenczas będzie błogosławił Jezus Chrystus i Ja, Matka Boża”.

„Błogosławię tych wszystkich w waszym kraju, którzy mają przekazy. Błogosławię Krzysztofa — rolnika z Okonina, który szczególnie potrzebuje błogosławieństwa i wszystkich, którzy mają przekazy: Stanisława Ślipka, Stanisława Kaczmara, Chmielakową, Antoniego, Walentego, Jadwigę i tę, która jest ukryta ze Szczecina, Franciszkę, Biernackiego i ciebie błogosławię, mój synu, w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.”

„Wybrałam polski naród, mój synu, tak jak kiedyś naród żydowski był wybrany, tak dzisiaj jest wybrany naród polski. Ale jeśli nadal będzie trwał w tak wielu grzechach, jak teraz to czyni, może spaść straszna kara na wasz kraj i na wszystkie kraje.”

„Dobrze, że cała Rosja nawraca się. To jest wielka łaska, że się nawracają. Tam Ja, Matka Boża Bolesna jestem obecna i mój Syn. Czuwam nad całym Wschodem i czuwam nad wszystkimi krajami. Ale bądźcie ostrożni. Bądźcie czujni na swoich granicach, aby nigdy nie wtrącił się zły duch na waszych granicach. Macie strzec swoich granic.”

„Mój synu, dźwigasz całą Ojczyznę i dźwigasz tę świątynię, która tutaj powstanie. Będą przychodzić niektórzy, co bluźnili, na miejsce, gdzie będzie świątynia. Będą klękać, będą się czołgać i przepraszać mego Syna i Mnie.”

„Mój synu, wielka łaska spłynie na Oławę, bo będzie tylu pielgrzymów, że nie będą mieli gdzie się pomieścić. Będą tutaj przychodzić, będą zostawiać kule, okulary. Będzie to dla nawrócenia grzeszników.”

„Byłeś wybrany już w łonie matki. Nikt o tym nie wiedział, że waszym kraju, w Oławie będą przekazy. Ale Jezus Chrystus postanowił, abyś w waszym kraju i w innych krajach głosił Słowo Boże, Słowo Pana Jezusa i Matki Bożej, aby przez ten Krzyż, który nosisz, nawracali się. Bo kto będzie całował ten Krzyż, otrzyma łaski uzdrowienia na duszy i ciele.”

„Dlatego dzisiaj zszedłem, aby wasz kraj wzmocnić, aby w waszym kraju nie doszło do rozlewu krwi. Bo na wszelki sposób chcą, aby w waszym kraju doszło do rozlewu krwi. — Ja, Jezus Chrystus upominam wasz kraj, upominam całą Polskę. „

„Mój synu, strasznie będzie się działo teraz między narodami, brat brata będzie zabijał. W Jugosławii co się dzieje. Ja, Jezus Chrystus i moja Matka przekazywała orędzie przez tych młodych w tym kraju, upominała ten kraj. Ale ten kraj drwił sobie z tych przekazów. Wiele moich świątyń tam zniszczyli.”

„Masonów dużo jest w każdym kraju. I w waszym kraju są masoni, którzy chcą wejść do rządu.”

„Serce moje raduje się, że coraz więcej pielgrzymów przybywa do Oławy. Jest wielkie zwycięstwo w waszej Oławie.”

„Mój synu, w Oświęcimiu ma zostać ten zakon, aby nikt nie odważył się w waszym kraju rzucać oszczerstw, bo tam jest i ma być modlitwa.”

„Mój synu, to ci przekazuje Jezus Chrystus, aby tam powstała ta świątynia, aby tam w Oświęcimiu był zakon, aby był pod opieką zakonu paulinów, żeby paulini z Jasnej Góry wszczęli działania w tej sprawie, bo tego żąda Matka Boska Częstochowska.”

„Módlcie się za Prymasa Polski, aby dźwigał ten Krzyż, aby nie załamał się, aby szedł z tym Krzyżem. Bo Ja, Jezus Chrystus prowadzę go.”

„Powiedz, że tutaj w Oławie przekazał Jezus Chrystus swoim sługom, aby jak najszybciej było zatwierdzone miejsce objawień w Oławie. Tego żąda Jezus Chrystus i Matka moja.”

„Mój synu, oby było najwięcej modlitwy różańcowej w intencji waszej Ojczyzny.

— Kapłani, moi słudzy podają tę intencję. Ale wy się módlcie o zwycięstwo w waszej Ojczyźnie, aby do rządu weszli sami wierzący.”

„Mój synu, przekaż, że Maksymilian Kolbe wstawia się, aby jak najszybciej była zatwierdzona Oława i aby jak najszybciej była wybudowana świątynia na tym miejscu, gdzie stoi Krzyż.”

„Nie znacie, moje dzieci, ani dnia, ani godziny, kiedy przyjdzie Chrystus Król na ziemię.”

„Mój synu, przekaż, aby jak najczęściej wierni odwiedzali te miejsca, gdzie schodzi moja Matka: w Chotyńcu, u Ślipka, w Oławie i u rolnika z Okonina. Ale za rolnika macie się dużo modlić, bo jest nieposłuszny Mnie, Chrystusowi Królowi. Upominałem go, aby rozpowszechniał orędzia, gdyż on nie rozpowszechnia orędzi mojej Matki. Ja, Jezus Chrystus wzywam, aby on te orędzia rozpowszechniał, aby nie słuchał nikogo, aby słuchał mojej Matki i Mnie, Chrystusa Króla. Przekaż w tym orędziu, aby nie załamywał się nigdy, bo on już się załamał. Słaba wiara u niego, ale przez wasze modlitwy podniesiecie go, dźwigniecie go, bo to jest mój syn, to jest moje dziecko.”

„W Oławie będzie wybudowana kaplica, u brata Stanisława w Chotyńcu też będzie wybudowana świątynia i u Ślipka będzie świątynia. Ale to musi być stopniowo. Mój synu, mówią, że się wzbogacasz. Ale ty idziesz tą drogą, którą wskazałem Ja, Król Wszechświata. Nie wzbogacasz się, dajesz tę ofiarę na kaplicę. Ty nie chcesz się wzbogacić, bo chcesz mieć Niebo.”

„Mój synu, wielkie zwycięstwo będzie w Oławie i wielka łaska, że jest tutaj obraz świętego Maksymiliana Kolbego. Jezus Chrystus błogosławił tych, którzy ofiarowali ten obraz i będzie błogosławił tych, którzy będą ofiarowywać inne obrazy.”

„Ale zobacz, mój synu, kto jest koło mnie, czy poznajesz tego sługę? To jest biskup Urban, ten który zajął się objawieniami w Oławie, ale mój Syn, Jezus Chrystus powołał go do Nieba i on jest już w Niebie. Z polecenia mego Syna biskup Urban jest dzisiaj tutaj wraz ze Mną. To jest największy sługa w tych czasach w diecezji wrocławskiej. On oddał swoje serce Panu Jezusowi i Matce Bożej, kiedy był na ziemi. On kochał Mnie i mego Syna. I mój Syn chciał, aby on dzisiaj wraz ze Mną zszedł na ziemię. On się modli za to miejsce. Przekaż kardynałom i biskupom, że dzisiaj zszedł biskup Urban. To jest sługa Pana Jezusa i mój. On zszedł na potwierdzenie, bo on chciał, aby orędzia te były badane przez Kościół i polecił, aby zbadać orzeczenia lekarskie. Ale Jezus Chrystus powołał go do Nieba.”

„Ja, Matka Boża chcę, aby ci, którzy przyjeżdżają do waszego kraju, nie handlowali w niedziele, bo to działa szatan. Oni są odzwyczajeni od świątyni, oni w święta handlują i przyjeżdżają do was. Przekażcie im, aby w niedziele i święta nie handlowali, nie robili targowiska w waszym kraju, bo Ja, Matka Boża płaczę nad tym krajem, nad Ukrainą, która odeszła ode Mnie i od mego Syna.”

„Nie ty błogosławisz, ale ten Krzyż, który nosisz na sobie. Z tego Krzyża będą otrzymywali błogosławieństwo i wielu otrzyma uzdrowienie na duszy i ciele.”

„W Nowy Rok nie będzie przekazu, tylko będzie w Święto Trzech Króli. Wtenczas przyjdzie Pan Jezus i Matka Boża, aby cię pobłogosławić na drogę, bo czeka cię wielkie zadanie w Australii…”

Wybrane cytaty — rok 1992.

„Ja, Jezus Chrystus zszedłem, mój synu, aby przekazać orędzie moje i mojej Matki w Święto Trzech Króli. Wielka łaska spłynęła, że dzisiaj przybyli wierni na miejsce objawień w Oławie, chociaż deszcz, ale taka była Wola Boga Ojca i tak musiało się stać. To jest próba, czy pielgrzymi przybędą na miejsce objawień do tej skromnej kaplicy Bożego Pokoju.

„Ja, Jezus Chrystus wzywam wszystkie narody do mojej świątyni. Bo tam w tej świątyni Ja, Jezus Chrystus jestem nieustannie.”

„Jak bardzo ranią Serce moje na Ukrainie, w Rosji i w Gruzji, w tych wschodnich krajach. Dałem im wolność, ale oni nie ufają i nie proszą Mnie i moją Matkę. Chcę, aby modlili się, aby Ukraina nie żądała swoich granic, bo tam dojdzie do rozlewu krwi. Oni nie mogą być sami w sobie, tam musi granic strzec cała Rosja, wszystkie kraje wschodnie. Przekaż, aby Związek Radziecki czuwał nad Ukrainą, bo oni mogą wywołać walki, oni mogą wywołać wojnę. Wojsko ma podlegać Rosji. Mój synu, Ukraina musi mieć dowództwo w Rosji i wtenczas będzie Boży Pokój na całym świecie. Przekaż, że to mówi Jezus Chrystus.”

„Tam, w Związku Radzieckim zawiśnie mój Krzyż i będzie sztandar mojej Matki. Ale niech cały Związek Radziecki zaufa i ten nowy rząd niech zaufa Panu Jezusowi i Matce Bożej. Niech pootwierają granice mojej Matce i Mnie, aby w Związku Radzieckim w każdej republice wszystkie świątynie były pootwierane. Tego żąda Jezus Chrystus.”

„Bardzo ranią Serce moje w tych krajach, odeszli ode Mnie i mojej Matki. Oni piją, a myślą, że zbudują Ukrainę. Nie dojdzie do tego, bo oni nie idą z Chrystusem, oni nie idą z moją Matką. Oni chcą, aby nadal organizowano ukraińskie napady. Mój synu, Ukraińcy wymordowali wielu z narodu rosyjskiego i polskiego. Ten kraj nie może być sam w sobie. Nad Ukrainą musi czuwać Związek Radziecki, tego żąda Jezus Chrystus i moja Matka.”

„Przekaż, że to mówi Jezus Chrystus, aby cały rząd podjął tę decyzję, aby lekarze nie mordowali dzieci w łonie matek i aby matki nie poddawały się tym zabiegom. Wtenczas powstanie Boży Pokój. Bo to szatan zbiera to żniwo. Jak bardzo zraniły i ranią Serce mojej Matki i moje te matki, które tak czynią, które mordują dzieci.”

„Mój synu, pojedziesz do Australii. Tam cię czeka wielka misja. To Ja, Jezus Chrystus Król posyłam ciebie, abyś im tam zaniósł Chrystusa, aby tam nie mordowano dzieci w łonie matek.”

„Przekaż, że szatan jest już na ziemi, on walczy z Krzyżem. Ogłosi wkrótce, że jest królem, ale to jest szatan. Bądźcie, moje dzieci, ostrożne, bo on już się urodził, on już jest w żydowskim narodzie, on jest w młodym wieku, ale nie podaję, w jakim wieku. Jest młody i chce ogłosić w żydowskim narodzie, że u niego jest zwycięstwo, a to będzie szatan.”

„Ja, Matka Boża Gromniczna zeszłam, mój synu, z gromnicą i z Różańcem. W tym kraju nie święcą gromnic. Nie wszędzie zachowują tę tradycję, która jest w Polsce. W Święto Matki Bożej Gromnicznej powinny być poświęcane gromnice, ale tutaj nie święcą gromnic. Przekaż, aby w każdym domu była gromnica. Kiedy będzie gromnica, będzie ona chronić od ognia i wody i wszelkich kar, kiedy zapali się tę świecę. To światło ochroni całą rodzinę…”

„Przekaż sługom moim, kapłanom, aby modlili się za te dzieci nie narodzone i aby w Sejmie była zatwierdzona ustawa w obronie życia poczętego, aby nie mordowano dzieci w łonie matek. To przekazuje Jezus Chrystus i moja Matka.”

„Moja Matka nawoływała w orędziach w Medziugorje, ale nie posłuchali mojej Matki i mnie i tak bije się brat z bratem. I w wielu, wielu krajach będzie dziać się tak, jeśli nie przeprosicie mojej Matki i Mnie.”

„Podawałem już, kto ma przekazy, macie to podane w orędziach, gdzie w waszym kraju schodzi Matka Boża i Ja. Chrońcie te miejsca, gdzie Ja schodzę i moja Matka.”

„Mój synu patrz, co się dzieje w Jugosławii. Brat brata zabija. A przekazywałam w Medziugorje swoim dzieciom, aby odmawiały Różaniec Święty w tym kraju. Nie wszyscy modlili się, nie wszyscy prosili Pana Jezusa i Mnie o Boży Pokój. Módlcie się za Jugosławię i za Medziugorje, bo to jest wspólna sprawa. To miejsce objawień połączone jest z Oławą.”

„Byłeś w Australii i tam znowu chcą cię zaprosić, abyś przyjechał do nich. Ale Ja ci wskażę, kiedy pojedziesz. Musisz najpierw prowadzić budowę, aby jak najszybciej została wybudowana świątynia Bożego Pokoju i zaplecze gospodarcze. Wiesz najlepiej, co ma być wybudowane. Budujcie tę świątynię. Potrzeba więcej ofiar. Stopniowo trzeba ją budować.”

„Patrz, co się dzieje w różnych krajach, na Ukrainie żądają Morza Czarnego. Nie wszystko jest im dane. Oni mają modlić się, mają prosić Pana Jezusa i Matkę Bożą, aby ich kraj był bogaty. Jeśli nie będą się modlić, ich kraj nie będzie bogaty, a może nastąpić III wojna światowa, bo oni stawiają opór Rosji. Ale Rosja przelała krew, lud ten przelał krew i oni mają prawo do Morza Czarnego. Niech będą posłuszni Rosji, bo jeśli nie będą posłuszni, grozi niebezpieczeństwo w tym kraju i na całym świecie.”

„Strzeżcie swojej granicy od Wschodu, ona tam musi być zabezpieczona. Bo ten naród nie jest posłuszny Panu Jezusowi i Matce Bożej. Z nim jest szatan, bo oni nie są nauczeni chodzić do kościoła czy do cerkwi. Oni upijają się, walczą, ale bez Boga, bez Pana Jezusa i Matki Bożej.”

„Niech każda grupa, grupa pokutna i ta, która prowadzi modlitwy do Serca Pana Jezusa i Serca Matki Bożej, modli się w każdej świątyni w waszym kraju. Niech się tam ludzie zjeżdżają do tych grup, gdy się będą modlić, bo wiele łask spływa na waszą Ojczyznę przez te grupy. Ale największe łaski spływają, gdy się łączą z tymi grupami ci wszyscy, którzy mają przekazy.”

„Módlcie się, bo tutaj na miejscu objawień, w Oławie, Ja, Jezus Chrystus wzywam wszystkich kapłanów do modlitwy różańcowej.”

„Mój synu, dobrze, że już zacząłeś budowę świątyni Bożego Pokoju. I dobrze, że zacząłeś od budowy kaplicy Bożego Miłosierdzia, tak jak żądał mój Syn, Jezus Chrystus.”

„Wielu jest masonów, satanistów i chcą spowodować zamieszanie w waszym kraju. Wychodzą na ulice i krzyczą, że nie ma chleba. Ten Dar Boży jest w waszym kraju i wszystko macie, moje dzieci. Na co czekacie, módlcie się, nie wychodźcie na ulice, nie wykrzykujcie, ale módlcie się.”

„Mój synu, jak ranią serce św. Maksymiliana Marii Kolbego, przekazują, że on jest w Czyśćcu. To mówią ci, którzy nie mają przekazów i ten, który wcale nie ma przekazów, a chce spowodować zamieszanie w waszym kraju. Przekaż, że św. Maksymilian i o. Pio są w Niebie wraz z Panem Jezusem i z Matką Bożą.”

„Ja, Matka Boża wzywam cały Kościół i namiestnik Jan Paweł II wzywa cały świat do modlitwy, i wszyscy kardynałowie wzywają waszą Ojczyznę do modlitwy. Ojciec Święty ma dar bilokacji i on przychodzi wszędzie tam, gdzie są przekazy Matki Bożej. I dzisiaj namiestnik Jan Paweł II jest razem z Matką Bożą Królową Polski.”

„Mój synu, bardzo dużo masonów i satanistów jest w waszym kraju i na całym świecie. Przekaż, aby nawracali się, bo czas jest krótki.”

„Kocham ks. Hoppego z Toronto, sługę, który pomaga tobie. On tak bardzo oddał serce Mnie i mojej Matce. Módlcie się za niego. Otrzymujecie od niego czasopisma i różne modlitwy. On to ofiarowuje, aby wasz kraj i cały świat więcej się modlił. Wielka łaska czeka na tego sługę, ks. Hoppego z Toronto.”

„Przekaż, że będę miał pod swoją opieką wszystkich architektów i kierownika budowy, aby ta świątynia była wybudowana zgodnie z Wolą Bożą.”

„Módlcie się za kapłanów, aby wyjeżdżało ich jak najwięcej z Polski do różnych krajów. Najwięcej misjonarzy wysyła wasz kraj, bo w waszym kraju jest modlitwa i módlcie się za misjonarzy.”

„Mój synu, masz sprawę w sądzie, ale pamiętaj, że tylko jest Sąd Boży. Ten ziemski sąd nic im nie da, bo kiedyś Ja, Jezus Chrystus będę sądził żywych i umarłych i każdy, kto podejmuje decyzje za to miejsce, będzie odpowiadał przede Mną. Ale niech najlepiej przeprosi Mnie i moją Matkę i niech nie rusza tego miejsca, bo straszna kara spadnie na tę rodzinę, która tak się mści nad moim miejscem i Matki Bożej, która tyle razy schodzi na to miejsce.”

„Przekaż, że Ja, Jezus Chrystus ześlę tę moc i siłę, że chociażby zabrali tobie działkę, to jednak ci, co tu przyjdą, będą otrzymywali łaski uzdrowienia na duszy i ciele, bo Ja, Jezus Chrystus będę obecny tutaj i moja Matka.”

„Mój synu, wielka łaska kiedy wspomniałeś o Medziugorje. Oni się łączą razem z wami. Módlcie się za Medziugorje, za Jugosławię, aby tam był Boży Pokój w tym kraju.”

„Mój synu, w Opolu do jednego kościoła wszedł szatan i bił kapłanów i na chwilę zniknął i znów walczył z moimi sługami. Szatan wszedł już do Kościoła. Przekaż, aby modlić się gorąco za kapłanów.”

„Przekaż, aby rolnicy więcej nie występowali, aby pracowali, bo każdy rolnik ma modlić się i pracować. Jeśli ktoś nie pracuje, a żąda więcej, popełnia wielki grzech. Niech pracują, bo jeśli nie będą pracować, może zabraknąć chleba. Mój synu, za dużo żądają rolnicy w waszym kraju i wszyscy ci, którzy strajkują. Z pustego nigdy nie naleje się pełno. Muszą gorąco modlić się za swoją Ojczyznę, a Ojczyzna wasza będzie taka bogata jak nigdy.”

„Mój synu, będą wpływać tutaj ofiary, będą przyjeżdżać wierni i będą pomagać, abyś jak najszybciej wybudował tę świątynię. Buduj też dom, bo tutaj będą przyjeżdżać ludzie i będą pracować, a jest za mało miejsca. Musi powstać ta plebania, aby w niej mogli mieszkać ci, którzy będą pracować.”

„Będą mówić, że tutaj buduje się kościół innej wiary. Ale tutaj jestem Ja, Jezus Chrystus i Matka Boża Bożego Pokoju. Ja, Jezus Chrystus, nie pozwolę zniszczyć tego miejsca. Ja, Jezus Chrystus, zszedłem dzisiaj czerwonej szacie. A ta czerwona szata oznacza, że dojdzie do rozlewu krwi w waszym kraju, jeśli ludzie będą strajkować. Mają modlić się i pracować.”

„Przekaż to orędzie do rządu i władz kościelnych, aby podjęli decyzję, by w waszym kraju nie strajkowano, aby wszyscy wzięli się za pracę i modlitwę. Ale najpierw za modlitwę, wtenczas wasz kraj będzie bogaty. To szatan podsuwa tę myśl, aby strajkować.”

” Ja, Matka Boża Częstochowska czuwam nad tym miejscem, bo to jest drugie moje miejsce po Jasnej Górze. Jest Licheń, który został bardzo rozbudowany, gdzie Ja też schodziłam i upominałam. Ale drugim moim miejscem, gdzie również schodzę, jest Oława, gdzie będzie sanktuarium Bożego Pokoju.”

„Mój synu, wiele masz pracy, ale ta praca będzie postępować szybko, bo Ja, Matka Boża będę ci błogosławić. Będę błogosławić wszystkich wiernych i wszystkich chorych na całym świecie.”

„Mój synu, niech ten chory nie bierze tyle ziół, bo one jemu szkodzą, dla niego są za mocne. Niech zaufa Mnie i memu Synowi. Pokarmem prawdziwym i uzdrawiającym jest Ciało mego Syna.”

” Cieszę się, że budowa świątyni postępuje, bo Ja przysyłam tych wiernych, aby pomagali. Szybko wybudujesz tę świątynię, bo tam nieustannie jest Jezus Chrystus i On dał znak na tym Krzyżu.”

„Mój synu, nie lękaj się, bo będą mówić różnie moi słudzy, ci którzy mają słabą wiarę, którzy nie wierzą objawieniom w Polsce i na całym świecie.”

„Nie można na żadnego kapłana rzucać oszczerstw, bo Ja, Jezus Chrystus ich wybrałem. A jeśli który sługa nie idzie tą drogą, którą Ja wskazałem, on będzie odpowiadał za tę owczarnię swojej parafii i za cały Kościół, bo on ma tę owczarnię przyprowadzić do Mnie i do mojej Matki. — Ja, Jezus Chrystus jestem z każdym kapłanem i choć może jest przeciwny, Ja go będę prowadził i moja Matka. Za mało jest modlitwy za moje sługi.”

„Módlcie się i pracujcie, a w waszym kraju niczego nie zabraknie, bo Ja jako Jezus Chrystus Król rozmnożę wam wszystko. Ale oddajcie serca mojej Matce i Mnie. Oddajcie się całkowicie Kościołowi Świętemu.”

„Mój synu, strasznie młodzież odchodzi od mojego Kościoła. Ale cała kara spadnie na rodziców, bo rodzice nie pilnują swoich dzieci. W piątki puszczają je na dyskoteki, kiedy trzeba pościć i modlić się. Dzisiaj w piątki urządzają dyskoteki w świetlicach.”

„Wielu dzisiaj zraniło Serce mego Syna i moje. Piją alkohol, a mówią, że nie mają pieniędzy, ale na alkohol mają. To wszystko robi szatan, bo szatan powoduje, że wydają ten ostatni grosz na alkohol, a ich rodziny nie mają pieniędzy na kawałek chleba. Trzeba się modlić za alkoholików i za tych, którzy odeszli od Pana Jezusa i ode Mnie.”

„Mój synu, krążą różne orędzia i to jest atak na prawdziwe orędzia. Przekaż, że Matka Boża w butach nie chodzi, a takie orędzie krąży i są na nim narysowane buty Matki Bożej. To jest oszczerstwo.”

„Niech wierni będą ostrożni. Wiedzą, gdzie są przekazy prawdziwe: Oława, Ruda, Chotyniec, Okonin i w innych miejscach: Franciszka, Walenty i osoba ukryta ze Szczecina, która już nie ma przekazów, ale wydano książkę z orędziami przez nią przekazywanymi. Dobrze, aby te książki były rozprowadzane, bo to są orędzia mego Syna i moje.”

„Pan Jezus przekazał, abyś szedł z tym Krzyżem na budowę, aby było potwierdzenie, że Jezus Chrystus jest obecny na Krzyżu i jest z Ludem Bożym, bo Lud Boży musi pokochać ten Krzyż.”

„Módlcie się, abyście nie zawiedli mego Syna i Mnie. Jezus Chrystus zaufał polskiemu narodowi i Ja, Matka Boża. I naród polski ma rozpowszechniać tę wiarę na cały świat.”

„Moje dzieci, jest Adwent, przepraszajcie w tym Adwencie mego Syna i Mnie, aby żaden Polak i żadna rodzina na Święto Narodzenia mego Syna nie byli bez Spowiedzi, aby wszyscy przystąpili do Spowiedzi i Komunii Świętej. Do tego wzywa Jezus Chrystus i Ja, Matka Boża.”

„Cały świat musi być wstrząśnięty. Cały świat musi się upokorzyć. Wtenczas kiedy cały świat się upokorzy, mało zostanie ludzi na ziemi. Ale módlcie się. Kto będzie prosił Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ten będzie uratowany, bo Bóg Ojciec czeka na wasze modlitwy. Boży Pokój zależy od powstania kaplicy Bożego Pokoju, aby tu jak najszybciej zjeżdżali się kardynałowie i biskupi prosić o Boży Pokój.”

„Mój synu, przybył dzisiaj tutaj kapłan, który był kiedyś na tym miejscu, a teraz jest daleko, ma parafię na Białorusi. On otrzyma specjalne błogosławieństwo dla Białorusi na wszystkie narody.”

„Nie odchodźcie do innej wiary, nie odchodźcie do sekt.”

„Do waszego kraju przyjeżdża jedna osoba i mówi, że jest biskupem. Mój synu, to jest sekta. Jeśli któryś biskup nie jest wyświęcony przez namiestnika Jana Pawła II lub z jego upoważnienia przez prymasów lub biskupów, to nie jest biskupem, on przynależy do sekty i on zakłóca w waszym kraju Boży Pokój, on chce stworzyć sekty w waszym kraju.”

„Mój synu, książka, w której są orędzia przekazane przez siostrę w Szczecinie, jest prawdziwa. To są orędzia moje i mojego Syna i potrzeba, aby ta książka rozchodziła się w waszym kraju i na całym świecie. Została wydana także książka z przekazami siostry Katarzyny. Ale w tej książce nie wszystko jest podane zgodnie z Wolą Bożą. Nie ma w niej wielu przekazów. Trzeba na nowo wydać tę książkę. Bo tę wydała taka niewiasta, która była daleko od siostry Katarzyny. Przekaż, aby ta gospodyni, u której ostatnio była Katarzyna, zebrała wszystkie dokumenty i zajęła się wydaniem tej książki. W obecnie wydanej książce nie ma nic o tym miejscu pobytu Katarzyny i o wielu kapłanach, którzy przybywali do niej. To jest książka tak wydana, aby zrobić zamieszanie w tych orędziach. Orędzia przekazane przez Katarzynę są prawdziwe i chce ona, aby ta książka była zmieniona, a obecnie wydana nie ma być rozprowadzana.”

„Mój bracie, wielki błąd zrobiła ta niewiasta, która wydała tę książkę, pospieszyła się. Nie ma w niej o tych, u których mieszkałam, a powinno być też o nich.”

Wybrane cytaty — rok 1993.

„Mój synu, wielu ludzi zraniło dzisiaj Serce Panu Jezusowi i Matce Bożej. Wielu na przełomie starego i nowego roku w noc św. Sylwestra zraniło Najświętsze Serca. I bluźnierstwa były rzucane w salach, gdzie odbywały się zabawy. Nie dziękowali Panu Jezusowi i Matce Bożej za miniony rok i nie prosili o błogosławieństwo na nowy rok, aby przyniósł on waszej Ojczyźnie i całemu światu Łaskę Bożą.”

„Mój synu, strasznie będzie się działo w waszym kraju, jeśli wasz rząd nie podejmie decyzji zakazującej mordowania dzieci. Będzie w waszym kraju trzęsienie ziemi, ale nikt nie wie, kiedy.”

„Ja, Matka Boża przekazałam tobie także w poprzednim orędziu w grudniu, że macie odmawiać po każdym dziesiątku Różańca, tak jak podałam w Fatimie: »O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do Nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia«. To jest prośba do Pana Jezusa. Jeśli tak nie będziecie odmawiać, moje dzieci, a będziecie słuchać kogo innego, to spełnicie to, czego chce szatan, bo to on chce, aby tej modlitwy nie odmawiać.”

„Przekaż, aby wierni wzbogacali to miejsce, gdzie będzie świątynia, aby kiedy będzie ciepło, przyjeżdżali wszyscy pomagać, aby ta świątynia powstała w tym roku, aby w tym roku były tam odprawiane Msze Święte i aby tam pracować i modlić się, bo modlitwa i praca człowieka wzbogaca.”

„Moje Serce raduje się, że masz otwarte serce dla ludzi różnych narodowości i wyciągasz ręce, aby wszyscy powrócili do mojej Matki i do Mnie.”

„Mój synu, kiedy będziesz wsiadał do samolotu, zrób znak Krzyża, wtenczas pobłogosławię ten lot Ja, Jezus Chrystus i moja Matka.”

„Módlcie się, aby nie było III wojny światowej. Im ludzie więcej radzą, tym jest gorzej, bo radzą bez mojej Matki i beze Mnie. Niech się oddadzą Sercu mojej Matki i Sercu mojemu.”

„Przekaż, aby w całej Kanadzie nie mordowano dzieci. Strasznie ludzie mordują dzieci. To dziecko, które jest w łonie matki, to jest dziecko mojej Matki i moje.”

„Gdy będziesz odjeżdżał, zrób znowu znak Krzyża we wszystkie cztery strony, tak jak miałeś polecone uczynić to na lotnisku, gdy przyjechałeś i wyciągnąłeś Krzyż, choć patrzyli na ciebie, co ty robisz. I pobłogosławiłeś Krzyżem wszystkie cztery strony Kanady, bo takie było polecenie Pana Jezusa i moje.”

„Mój synu, kiedy wiernym podawane jest Ciało Pana Jezusa na stojąco i kapłan sprzeciwia się, gdy ktoś klęka i podaje Ciało Pana Jezusa na stojąco, wtedy Jezus Chrystus odchodzi, odwraca się od tego, który przyjmuje jego Ciało na stojąco, bo Pan Jezus przekazuje moim sługom, aby jego Ciało podawali na klęcząco i do ust i aby wierni tylko tak przyjmowali.”

„Ja, Matka Boża wzywam cały Kościół do modlitwy, bo już szatan uderzył w moją świątynię, w Świątynię Pana Jezusa. I teraz moi słudzy nie wiedzą, co mają czynić.”

„Mój synu, strasznie ludzie ranią Serce mego Syna i moje, kiedy przychodzą do świątyni i nie modlą się, a rozmawiają. A tam w Tabernakulum jest obecny Jezus Chrystus, a Ja, Matka Boża jestem obok Tabernakulum. Jak bardzo mój Syn ma zranione Serce, gdy podczas Ofiary Mszy Świętej wierni rozmawiają. Podczas Ofiary Mszy Świętej trzeba modlić się gorąco, trzeba prosić Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego o uświęcenie swojej duszy.”

„Przekaż, aby ludzie nie żyli bez sakramentu małżeństwa, aby się nawracali, aby wracali mąż do żony, a żona do męża, bo strasznie będzie się działo. A każdy człowiek stanie przed Bogiem i będzie musiał zdać rachunek z każdej godziny, z każdej sekundy swego życia.”

„Przekaż, że trzeba dużo modlić się za naród żydowski, bo tam, z tego kraju rozpęta się wojna. Mój synu, oni nie wierzą w Pana Jezusa i Matkę Bożą. Strasznie będzie się działo w tym kraju. Ten kraj będzie zniszczony, on musi ponieść tę karę, bo tam z tej ziemi wyszedł Jezus Chrystus i Ja, Matka Boża Niepokalana, a oni mówią, że Jezus Chrystus nie miał Matki. Jezus Chrystus miał Matkę, Matkę Bożą Niepokalaną.”

„Mój synu, dostałeś list z Chotyńca i otrzymałeś jego orędzie, w którym przekazał, że wmieszał się u ciebie zły duch. To nie u ciebie wmieszał się zły duch, ale tam u niego wmieszał się zły duch. Niech przeprosi Pana Jezusa i Matkę Bożą. Pan Jezus czeka, aby przeprosił Pana Jezusa i Mnie, Matkę Bożą. To była próba dla niego.”

„Świecka osoba nie może mieć dojścia do kielicha, bo moi słudzy mają namaszczone ręce i głowy i wtenczas dopiero ten sługa może podawać Ciało Pana Jezusa.”

„Mój synu, widziałeś jak Pan Jezus miał zranione Serce i głowę pod Koroną Cierniową, jak Najświętsza Krew spływała. To za tych, którzy nie są posłuszni i zmuszają, by wierni przyjmowali Ciało Pana Jezusa na stojąco i do ręki. Każdy kapłan będzie odpowiadał za swoją owczarnię. Niech się mocno moi słudzy zastanowią, bo namiestnik Jan Paweł II cierpi i leży krzyżem za tych, którzy tak czynią.”

„Mój synu, wielkie łaski spłyną teraz na tę budowę. Wkrótce Zakon obejmie tę świątynię, którą budujesz. To będzie na potwierdzenie tego, że tam na miejscu budowy są przekazy mego Syna i moje. Kiedy ten Zakon obejmie tę świątynię, będzie to wielka łaska. Zakon ten jest już zatwierdzony przez Rzym i on będzie tutaj, na tym miejscu.”

„Ja, Jezus Chrystus zszedłem, mój synu, aby potwierdzić to miejsce, aby ci, którzy ogłosili, że jest ono nieprawdziwe, odwołali to, co ogłosili. Przekaż, aby odwołał ten, który podał i aby przeprosił mnie, Jezusa Chrystusa i Matkę Bożą. Do tego wzywa Jezus Chrystus, aby jak najszybciej zostało to odwołane, aby nie rzucali oszczerstw na ciebie, mój synu. Bo oni rzucają oszczerstwa nie tylko na ciebie, oni rzucają oszczerstwa na to miejsce, na moją Matkę i na Mnie ogłaszając, że tu nie ma objawień.”

„Ja, Jezus Chrystus Król udzielę błogosławieństwa dla całego Kościoła Świętego, dla namiestnika Jana Pawła , dla wszystkich kardynałów i biskupów. Ale przekaż, mój synu, aby kardynał Gulbinowicz nie rzucał oszczerstw na to miejsce, bo każdy stanie na Sądzie Bożym i biada temu, kto rzucał oszczerstwa na to miejsce, gdzie jest nieustanna modlitwa.”

„Ja, Maksymilian Kolbe jako kapłan udzielę wam kapłańskiego błogosławieństwa, tobie, mój bracie, twojej żonie, aby szła razem z tobą tą drogą, którą ci wskazał Jezus Chrystus i Matka Boża, aby nie załamała się, aby trwała przy tobie, błogosławię też wszystkich wiernych.”

„Ja, s. Faustyna wielką łaskę otrzymałam dzisiaj, że zostałam wyniesiona na ołtarze. Długo trzeba było czekać, aby te nowe formy kultu do Miłosierdzia Bożego zostały uroczyście zatwierdzone, ale teraz już Boże Miłosierdzie będzie czczone w każdej świątyni. Ja, s. Faustyna będę modliła się za to miejsce, aby ludzie przyjeżdżali tu modlić się i błagać Boże Miłosierdzie, aby rozkrzewiło się ono tutaj w Oławie i rozeszło się na całą Polskę i na cały świat.”

„Przekaż, że Boże Miłosierdzie jest nieskończone, bo Ja, Jezus Chrystus będę obecny w tej skromnej kaplicy Bożego Miłosierdzia. Przekaż, aby jak najwięcej pielgrzymów przybyło na to miejsce dnia 8 czerwca, w dziesiątą Rocznicę Objawień, bo wtedy będą przekazy moje i mojej Matki i ta kaplica będzie otwarta dla Ludu Bożego.”

„Przekaż, aby jak najwięcej ludzi przybywało tutaj do pracy, by ta kaplica była jak najszybciej pokryta dachem i wykończona, by na dziesiątą Rocznicę Objawień była udostępniona wiernym, dla chwały mego Syna i mojej.”

„Matko Boża, Królowo Wszechświata i Pokoju prosimy Ciebie, błogosław nas, bo dzisiaj zeszłaś z Chrystusem Królem, Ty, Matko Boża Królowo Polski i ratuj naszą ojczyznę, ratuj cały nasz rząd, by oddał się całkowicie Tobie, Panie Jezu i Tobie, Matko Boża. Panie Jezu, ratuj tych, którzy giną bez Sakramentów Świętych, ratuj alkoholików, narkomanów i chorych na różne choroby. Prosimy Ciebie, Matko Boża Królowo Polski pobłogosław nas, klęczących tutaj przed Tobą. Ratuj nas i całą naszą Ojczyznę.”

„Jest rozbicie wśród tych, którzy mają przekazy. Mój synu, wiem, że masz tutaj prośbę od tego brata, który przekazał, aby nie odmawiać po każdej dziesiątce Różańca modlitwy podanej w Fatimie.

— Przekaż jemu, że Ja, Jezus Chrystus przekazuję, aby po każdej dziesiątce Różańca była odmawiana ta modlitwa. Wiem, że napisałeś list do niego, aby przeprosił Pana Jezusa i Matkę Bożą. Odpisał tobie, mój synu, że on nie musi przepraszać Pana Jezusa i Matki Bożej. Jak bardzo zranił Serce mojej Matce i Mnie.”

„Mój synu, zamieszał szatan, zamieszał i w Kanadzie. W Kanadzie wstrzymali rozprowadzanie orędzi oławskich.”

„Mój synu, przekaż to orędzie Prymasowi Polski i papieżowi, Janowi Pawłowi. Przekaż, że ks. Cybula, który jest przy prezydencie, ma być usunięty. Przekaż, aby Ojciec Święty i kardynał Glemp przydzielili innego kapłana do tej kaplicy w Belwederze. Tam musi być inny kapłan. Ten kapłan, który jest, ks. Cybula musi stamtąd odejść, a kardynał Glemp niech da innego kapłana, bo taka jest Wola moja i mojej Matki.”

„Mój synu, otrzymałeś list od brata Walentego, list z ostrzeżeniem. Ja mu przekazałem, aby on napisał do ciebie. Mój synu, bądź ostrożny, gdy będą Ciebie zapraszać, bo mogą dać ci truciznę. Bądź ostrożny. Będziesz wiedział, gdzie masz jechać, bo Ja, Jezus Chrystus przekażę ci to. Szatan i masoni chcą cię zniszczyć, ale Ja, Jezus Chrystus nie pozwolę.”

„Mój synu, kiedy otrzymasz od ks. kardynała Gulbinowicza potwierdzenie, że zechce przyjąć tę kaplicę, wtenczas przekażesz ją notarialnie Kościołowi, bo to wszystko jest obecnie na ciebie zapisane. Ta świątynia buduje się na twoim polu, które ci przekazali ofiarodawcy.”

„Mój synu, tu będzie wielka świątynia Bożego Pokoju, tu będą przyjeżdżać wierni i będą wypraszać łaski dla chorych i cierpiących, bo widzisz, mój synu, jak dużo zostawili kul, lasek i okularów ci, którzy prosili o uzdrowienie Pana Jezusa i Mnie, Matkę Bożą Niepokalaną i zostali uzdrowieni.”

„Ja, Jezus Chrystus zszedłem, mój synu, do tej świątyni Bożego Miłosierdzia. Wielka łaska, że dzisiaj ta świątynia została poświęcona.”
(8 VI 1993. — Oława, X Rocznica Objawień)

„Ja, Matka Boża zeszłam, mój synu, aby to miejsce pobłogosławić, tę kaplicę Bożego Miłosierdzia. Pamiętaj, mój synu, że Boże Miłosierdzie jest nieskończone i Ja jestem obecna tutaj, na tym obrazie. Zobacz, jak moje oczy ruszają się na tym obrazie, bo Ja jestem obecna tutaj i patrz, jak Dzieciątko Jezus rusza Rączkami. Tu Dzieciątko Jezus będzie was błogosławić i Ja, Matka Boża Królowa.”

„Dobrze, mój synu, że zaczęliście wytyczać miejsce na świątynię Matki Bożej Królowej Bożego Pokoju. Ta świątynia będzie szybko wybudowana. Mój synu, już zgłaszali się z Kurii i chcą, abyś przepisał ten teren, ale przepiszesz wtenczas, kiedy wybudujesz świątynię Matki Bożej Królowej Bożego Pokoju. Ty musisz wybudować tę świątynię, bo to ci poleciłam Ja, Matka Boża i mój Syn i przekażesz zgodnie z poleceniem mego Syna i moim. Wtenczas przekażesz kardynałowi również, aby to miejsce objął Zakon Bożego Miłosierdzia, albo Zakon Pocieszycieli z Getsemani, bo tam musi być zakon.”

„Przekaż, aby nie zmieniali dekretu, aby był ten dekret, który ja wydałem, aby Ciało Pana Jezusa podawano na klęcząco i aby wierni klęczeli przy słowach: Baranku Boży… i przy błogosławieństwie. Jeśli wasz kraj będzie tak czynił, nic się nie stanie w waszym kraju, ale niech kapłani oddadzą się całkowicie Panu Jezusowi i Matce Bożej.”

„Wielka to łaska, mój synu, że wybudowałeś kaplicę Bożego Miłosierdzia, bo Boże Miłosierdzie będzie stąd promieniowało na cały świat, ale będziesz miał nieprzyjaciół, mój synu, wśród tych, którzy mają przekazy. Jest jeden, który atakuje to miejsce, ale przekaż, że tam szatan przemawia przez niego.”

„Mój synu, wkrótce będą robione fundamenty pod budowę świątyni Matki Bożej, Królowej Bożego Pokoju, Królowej Wszechświata. Szybko zostanie ona wybudowana, bo będzie ci pomagał Jezus Chrystus i Ja, Matka Boża.”

„Zechcą wejść do waszego kraju i zechcą i rzucić bombę atomową, ale ta bomba skieruje się na ten kraj, który będzie chciał ją rzucić.”

„Mój synu, klęczy koło ciebie tan brat, który prosił przez ciebie o uzdrowienie nóg, a który też ma łaski u Mnie, Jezusa Chrystusa i u Matki Bożej. Otrzyma tę łaskę, bo on idzie tą drogą, którą wskazałam Ja, Jezus Chrystus i on niesie wiarę do ośrodków zdrowia i wszędzie idzie ze Mną i z moją Matką,

— Błogosławię was, moje dzieci,

— W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen”.

„Wielu, mój synu, przejeżdża obok tej świątyni Bożego Miłosierdzia, ale nie robią znaku Krzyża przy tym Krzyżu, z którego wiele łaski spłynęło na waszą ojczyzną i na tych, którzy zostali uzdrowieni. Pamiętajcie, moje dzieci, że na tym Krzyżu jest obecny mój Syn, Jezus Chrystus, który dał znak, z Jego Boku wytrysnęła Woda, na potwierdzenie, że jest On obecny tutaj, na tym Krzyżu. Moje dzieci, kiedy idziecie, zatrzymajcie się pod tym Krzyżem, bo pod tym Krzyżem możecie uprosić łaski u mego Syna, bo pierwszy jest Krzyż, pierwszy jest Jezus Chrystus, a Ja, Matka Boża zbieram te paciorki i przekazuję memu Synowi.”

„Patrz, mój synu, jak zranione jest moje Serce przez alkoholików, teraz w tym miesiącu, kiedy w waszym kraju jest ogłoszone, żeby nie pić alkoholu, bo ten miesiąc jest w szczególny sposób oddany memu Synowi i mnie, Matce Bożej. Kto pije alkohol, nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. W człowieku, który jest upity, działa szatan i jak taki człowiek umiera, to jego dusza idzie do Piekła.”

„Mój synu, w waszym kraju grozi niebezpieczeństwo przez picie alkoholu. Dużo ludzi nie pracuje, a piją. Mają pieniądze na alkohol, ale na życie nie mają.”

„Uważajcie dzieci, abyście się nie załamali teraz przed wyborami. Idźcie i głoście, że będziecie głosować na wierzących, aby wasz rząd był przedstawicielem ludzi wierzących z całego waszego kraju. Niech rząd odda serce Panu Jezusowi i Matce Bożej.”

„Mój synu, wierni ślubowali, że oddadzą serca Panu Jezusowi i Matce Bożej, ale w rządzie jest rozłam, wielu jest satanistów, masonów. Masoni chcą, aby nie było nauki religii w szkołach, ale to zależy od was, moje dzieci, aby w każdej szkole była religia, bo tam, gdzie jest kapłan, tam jest Jezus Chrystus, a Ja, Matka Boża będę posyłać do każdej szkoły kapłana, aby dzieci uczyły się katechizmu i modlitwy, bo przychodzą dzieci na religię, ale nie umieją modlić się, nie wiedzą, co znaczy modlitwa. Nie ma modlitwy w rodzinach, nie modlą się rodzice i dlatego te dzieci nie umieją się modlić.”

„Kiedy do was będą przychodzić z sekty Świadków Jehowy, zróbcie znak Krzyża nad nimi i proszę was, nie wpuszczajcie ich do swoich domów, bo oni Pismo Święte przekręcają, interpretują je niezgodnie z nauką Kościoła Świętego. Trzeba jak najwięcej się modlić, bo dużo ludzi poszło do tej sekty. Matki składają prośby i skarżą się, że wiele dzieci poszło do tej sekty.”

„Moje dzieci, przychodźcie i budujcie tę świątynię Bożego Pokoju, bo iskra Bożego Pokoju wyjdzie z waszego kraju, bo walki będą trwały w innych krajach.”

„Proście, moje dzieci, codziennie wieczorem, kiedy idziecie spać, proście mego Syna i Mnie o Boży Pokój w waszych rodzinach i na całym świecie. Błogosławieństwo dla namiestnika Jana Pawła II i dla całego Kościoła Świętego, błogosławieństwo dla was, moje dzieci, oddajcie serca Panu Jezusowi.”

„Ja, Matka Boża, wzywam cały świat do odmawiania Różańca Świętego, bo Różaniec to jest potęga, która niszczy szatana i wtenczas nie ma on dostępu do was, moje dzieci i do kapłanów. Módlcie się dużo za kapłanów. W dzisiejszych czasach potrzeba dużo modlitwy za kapłanów. Oni proszą was o modlitwy. Módlcie się, moje dzieci, za cały świat.”

„Przekaż, aby w rządzie nie dopuścili, aby wróciła ustawa zezwalająca na mordowanie dzieci nie narodzonych. Każda matka, która tak uczyni i lekarz, który dokona tego czynu, stanie na Sądzie Bożym. Wtenczas Chrystus Król zapyta: Dlaczego zamordowałeś to dziecko, idź precz w ogień piekielny i wtenczas nie będzie już odwołania, żeby stamtąd powrócić.”

„Mój synu, przekaż, aby na Wschodzie jak najwięcej się modlili, bo mają świątynie, a nie modlą się, prowadzą handel w niedzielę. Niedziela to jest dzień przeznaczony dla Chrystusa Króla.”

„Módlcie się tylko, moje dzieci, i nie słuchajcie tych, co mówią, że już będzie koniec świata. Nie będzie tak szybko końca świata, bo jest Chrystus Król. Jest Bóg Ojciec i Syn Boży, i Duch Święty i czuwają nad tą ziemią, która tak zraniła Serce Panu Jezusowi i Matce Bożej.”

„Dobrze, mój synu, że jesteś ostrożny co do przekazów. Bądź nadal ostrożny, bo niektórzy będą się podszywać i mówić, że mają przekazy, ale to nie będą przekazy ode Mnie ani od mojej Matki. Zechcą skłócić Kościół Święty, a Kościół jest nieomylny i Kościół musi być ostrożny, a Ja, Chrystus Król czuwam tutaj, nad tym miejscem objawień w Oławie.”

„Będzie walka o to miejsce, ale to miejsce będzie moje, bo ja zeszłam tam, w tej skromnej altance. Będą was odganiać od tego miejsca, ale pamiętajcie, moje dzieci, że Ja będę was chronić. Rzucajcie tam kwiaty przed furtkę, a Ja będę was tam błogosławić i mój Syn. To miejsce jest zatwierdzone przez mego Syna i przeze Mnie.”

„Mój synu, niech wszystkie narody oddadzą serca memu Synowi, a Chrystus Król będzie czuwał nad wszystkimi narodami, bo grozi niebezpieczeństwo całemu światu.”

„Mój synu, otrzymałeś książkę z Niemiec, w której są przekazy, ale te przekazy nie są w całości od Pana Jezusa i ode Mnie, Matki Bożej. W tej książce jest napisane wiele złego. Tam są podane rzeczy niezgodne z nauką Kościoła.”

Wybrane cytaty — rok 1994.

„Strasznie się ludzkość zbroi, a mówią, że pokój będzie, ale zbroją się Rosja i Ameryka. Te obydwa państwa zbroją się, ale Rosja jest najbardziej niebezpieczna dla całego świata. W tym człowieku, który ogłosił, że będzie ustanawiał granice, jest szatan, to jest człowiek opętany. Jeśli inni będą go słuchać, może być zniszczona cała kula ziemska. Dobrze, że go nie przyjmują inne państwa, bo wiedzą, co on chce uczynić. Przez niego przemawia szatan, zły duch.”

(przyp. Red. ObjawieniaOlawskie.pl – wymieniony polityk, to Włodzimierz Wolfowicz Żyrinowski, ur. pod nazwiskiem Ejdelsztein)„Nie lękaj się, mój synu, że to miejsce, gdzie stoi altanka, niszczy szatan. Tam będzie wielka kaplica, tam gdzie eksmisję zrobili. Przyjdzie na to czas, bo szatan teraz walczy i chce walczyć z moim Synem, ale już krótki czas dla niego, już w ogień piekielny pójdzie szatan, ten zły duch. Módlcie się za to miejsce, mój synu, i przychodźcie tam, do tej skromnej kapliczki, chociaż tam wszystko zabrane, bo Ja tam jestem obecna i mój Syn, kiedy modlicie się przy tej skromnej kapliczce.”

„Mój synu, przekazuję ci jeszcze, aby ludzie byli ostrożni, bo jeden człowiek jeździ po całej Polsce i zbiera ofiary i złoto, wszystko zbiera i mówi, że to jest dla Oławy, a on jeszcze nigdy tutaj nie był. Bądźcie ostrożni.”

„Przekaż, aby w Czechach, Słowacji i w tych krajach, gdzie był komunizm, przeprosili Pana Jezusa i Matkę Bożą. Czuwam nad Czechami i Słowacją. Oni przyjeżdżają tutaj, prosić o Boży Pokój i składają ofiary i modlitwy pod fundamenty świątyni Bożego Pokoju, bo oni chcą się dołożyć do tej świątyni. To jest wielka taska. Bądźcie złączeni z tymi krajami. Bądźcie złączeni z Niemcami, z Czechami, Słowacją, Austrią, Szwajcarią, Belgią, ze Wschodem, ze wszystkimi krajami. Wtenczas kiedy będziecie wszyscy złączeni, wtedy będzie Boży Pokój na całym świecie.”

„Pamiętajcie, że Ja, Jezus Chrystus stanę kiedyś między wami i kto służył Mnie i mojej Matce, ten będzie uratowany. Ja, Jezus Chrystus będę brał swoje dzieci na prawą stronę, a ci, którzy służyli szatanowi pójdą na lewą stronę w ogień piekielny.”

„Kto podważa nauczanie namiestnika Jana Pawła II, to w nim jest szatan, bo Jan Paweł II to jest mój namiestnik.”

„Mój synu, musisz być ostrożny, bo jeden z Polski jeździ za granicę i zbiera ofiary w Austrii. On żadnych ofiar tobie nie dał, a duża to była suma. Nie przekazał ofiar na kaplicę Bożego Miłosierdzia. Niech w Austrii i Niemczech będą ostrożni, by nie dawali ofiar komuś, kogo nie znają. Ten z Polski, który jeździ do Austrii i zbiera ofiary, nie rozliczył się z nich tutaj, ale Ja, Jezus Chrystus rozliczę go z tych pieniędzy, bo Ja, Jezus Chrystus nie pozwolę, aby te ofiary poszły na inne cele.”

„Módlcie się za alkoholików, tych którzy odeszli od Kościoła. Trzeba modlić się dużo za te rodziny, w których są alkoholicy. Módlcie się za nich, mój synu, aby przeprosili Mnie i moją Matkę.”

„Ja, Jezus Chrystus chcę, aby cała owczarnia na ziemi była moja, aby żadna owca się nie zgubiła. Wy jesteście moją owczarnią, ale jeśli chcecie być moją owczarnią, przybliżcie się do Mnie i do mojej Matki.”

„Módlcie się za niego i za wszystkich kardynałów i biskupów; szczególnie módlcie się za kardynała Gulbinowicza, aby się przełamał i jak najszybciej zatwierdził to miejsce.”

„Mój synu, wkrótce będzie konferencja w Warszawie i tam podejmą decyzję odnośnie do objawień w Polsce. W pierwszej kolejności są Oława i Ruda. Te miejsca objawień muszą być zatwierdzone, bo w nich schodzę obecnie Ja, Jezus Chrystus i moja Matka.”

„Ja, Jezus Chrystus zszedłem dzisiaj tutaj pod tym Krzyżem. Widziałeś, mój synu, podczas Ofiary Mszy Świętej, jak nad tym Krzyżem był widoczny na Niebie Krzyż, a Ja obok tego Krzyża. Ja, Jezus Chrystus zszedłem dzisiaj z tym białym Krzyżem i odniosłem zwycięstwo tutaj w waszej ojczyźnie, bo oddaliście serca mojej Matce i Mnie.”

„Mój synu, gorąco módlcie się w tych czasach. Bądź ostrożny, bo przychodzą różni ludzie i mówią, że będzie koniec świata. Ja, Jezus Chrystus nie przekazywałem, że będzie koniec świata, ani moja Matka. Nie znacie dnia ani godziny, bo Ja, Jezus Chrystus rozłożyłem swój płaszcz nad całym światem i moje Serce jest otwarte dla wszystkich narodów. Niech wszystkie narody złączą się w modlitwie, aby był Boży Pokój w ludzkich sercach i na całym świecie.”

„Największa potęga modlitwy była w dniu 3 maja, w dniu Święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Te modlitwy były wznoszone do Boga Ojca, a Bóg Ojciec rozdziela te modlitwy na tych, którzy potrzebują wsparcia.”

„Moje dzieci, idźcie zgodnie z nauką Kościoła, bo Ja, Jezus Chrystus dałem modlitwy, które są zatwierdzone przez Kościół. Odmawiajcie je, moje dzieci, nie twórzcie grup, które odmawiają modlitwy nie zatwierdzone przez Kościół. Odmawiajcie Różaniec w grupach, bo im większe grupy, tym więcej łaski spływa na waszą Ojczyznę i na wszystkie rodziny. Trzeba, aby tworzyło się jak najwięcej grup różańcowych.”

„Moje dzieci, wpisujcie się do tego świeckiego Zakonu Miłosierdzia Bożego, bo Boże Miłosierdzie jest nieskończone. Ja, Jezus Chrystus chcę, abyście moje dzieci, należeli do mojej Matki i do Mnie i dlatego chcę, aby tu powstała Grupa Modlitewna Bożego Miłosierdzia i zakon. Niech wierni wpisują się do księgi i masz wysłać listę wpisanych do ks. kardynała Gulbinowicza, do Prymasa Polski ido namiestnika Jana Pawła II, aby ten zakon był zatwierdzony.”

„Te modlitwy, które różni ludzie podają, nie są zatwierdzone przez Kościół, w związku z tym mogą tworzyć się sekty.”

„Strasznie będzie się działo na ziemi, jeśli ludzie nie oddadzą się Sercu mego Syna i Sercu mojemu.”

„Kościół Święty wzywa wszystkich do modlitwy i Ja, Matka Boża Królowa Pokoju, wzywam was do modlitwy i do częstego przyjmowania Ciała mego Syna, bo nie znacie dnia ani godziny.”

„Przekaż, że kto przyjdzie do tego Krzyża i odmówi krótką modlitwę, otrzyma łaski uzdrowienia na duszy i ciele, bo to Ja dałem ten znak, że Ja jestem obecny tutaj na tym miejscu, na tym Krzyżu, na którym mam zranione Serce i Ręce, i Głowę.”

„Przekaż, aby jak najwięcej kapłanów przybywało tutaj pod ten Krzyż cudowny, bo to jest Krzyż cudowny, pod którym ukazywała się przez cały tydzień moja Matka z Dzieciątkiem Jezus.”

„Mój synu, to jest największe miejsce modlitwy o Boży Pokój. Ja, Matka Boża wybrałam to miejsce i z tego miejsca wyjdzie iskra Bożego Pokoju. To będzie zależało, moje dzieci, od was, jak będziecie prosić Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”

„Mój synu, w całym świecie jest niepokój. Pamiętaj, że z małego państewka rozpocznie się III wojna światowa, ale jeżeli będziecie modlić się i prosić, może być cofnięta ta wojna. Ludzie nie modlą się, tylko konferencje zwołują i radzą, ale radzą bez mego Syna i beze Mnie.”

„Przekaż, aby wierni jak najczęściej przyjmowali Sakramenty Święte, by częściej przystępowali do Spowiedzi i Komunii Świętej, a wtenczas będzie każda dusza uratowana, bo będzie prowadził Jezus Chrystus i Ja, Matka Boża.”

„Mój synu, największe łaski spływają, kiedy teraz tutaj przyjeżdżają nieustannie kapłani i odprawiają Msze Święte. Wtedy wzmacnia się to miejsce, ale największa radość, że powstaje świątynia Bożego Pokoju. Wzniesiesz ją i to szybko, bo od tej świątyni zależy Pokój Boży na całym świecie. To jest sanktuarium Matki Bożej Królowej Wszechświata i Królowej Bożego Pokoju. Będę błogosławić tej budowie i mój Syn błogosławi nieustannie.”

„Ci, którzy upijają się alkoholem, alkoholicy i alkoholiczki, nie wejdą do Królestwa Niebieskiego. Niech się nawracają, niech proszą Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego o światło, aby nawrócili się, bo czas jest krótki dla nich.”

„Ja, Matka Boża wzywam wszystkich kardynałów, biskupów, wszystkie zakony i całe duchowieństwo do modlitwy różańcowej, aby prosili o Boży Pokój dla całego świata.”

„Moi bracia kapłani, upokórzcie się i wpuszczajcie ten Lud Boży do kościołów i odmawiajcie razem z nimi Różaniec Święty. To wzywa Maksymilian Maria Kolbe, wasz brat i kapłan.”

„Ja, Maksymilian Maria Kolbe, udzielę kapłańskiego błogosławieństwa waszej Ojczyźnie i całemu światu.
— W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”

„Moje dzieci, w waszych domach też jest szatan, bo jeśli ktoś nie modli się i nie daje modlić się innym, to w nim jest zły duch. Módlcie się, moje dzieci kochane, za te rodziny, które odeszły od Kościoła Świętego, aby nawróciły się, bo czas jest krótki. Przekaż, aby wszystkie narody modliły się na Różańcu.”

„Budujcie jak najszybciej tę świątynię Bożego Pokoju. Módlcie się, aby jak najwięcej pracowników było przy tej budowie.”

„Ja, ks. Jerzy Popiełuszko, jako kapłan, błogosławię was, bracia i siostry.
— W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
— Pokój z wami”.

„Wasza ojczyzna potrzebuje dzisiaj modlitwy różańcowej, a szczególnie w rządzie potrzeba tej modlitwy, wtenczas będzie zgoda między nimi. Jeśli nie będzie modlitwy za wasz rząd, to w waszym kraju może dojść do rozlewu krwi.”

„Mój synu, Jan Paweł ma nawrócić tę owczarnię do Pana Jezusa i do Mnie, Matki Bożej. Dobrze, że nie pojechał do tego kraju, gdzie miał jechać, bo tam byliby zniszczyli jego samochód i chcieli zniszczyć Jana Pawła II, ale Ja jemu dałam znak, aby tam nie jechał, bo tam walki trwają, nie modlą się, brat brata zabija.”

„Ciężko będzie teraz na ziemi, mój synu, będą powstawać różne sekty, które będą się ogłaszać i zechcą spowodować zakłócenia w Kościele, bądźcie więc ostrożni. Strasznie będzie się działo, ale Ja, Matka Boża zniszczę tego węża, który jest pod moimi stopami, a jest to szatan.”

„Mój synu, wiele zamieszania robią różni ludzie między tymi, którzy mają przekazy. Piszą listy na nich, aby ich skłócić. Bądźcie ostrożni wy, którzy macie przekazy, bo będziecie różne listy otrzymywać, ale Ja, Matka Boża nie pozwolę na zakłócenia.”

„Mój synu, kiedy jest błogosławieństwo, zawsze pierwszy błogosławi mój Syn, a teraz Ja, Matka Boża was pobłogosławię, jako Matka, jako Królowa Nieba i Ziemi.

— W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”

„Mój synu, przez ten Krzyż, który masz, wiele ludzi otrzymuje łaski uzdrowienia na duszy i ciele, bo na tym Krzyżu jest obecny Jezus Chrystus. Nie ty jesteś uzdrowicielem, bo uzdrawia Jezus Chrystus, ale kiedy kładziesz ręce na wiernych, wtedy jest z tobą obecny mój Syn, Jezus Chrystus i Ja, Matka Boża i czuwam, mój synu. Czułeś dotyk w kościele, kiedy zacząłeś udzielać błogosławieństwa i odwróciłeś się patrząc, kto ciebie dotknął. To ciebie dotknął i błogosławił Jezus Chrystus i Ja, Matka Boża. Promienie od Pana Jezusa i ode Mnie, Matki Bożej przeszły na ciebie, abyś temu Ludowi Bożemu w Belgii przekazał błogosławieństwo. To błogosławieństwo w Belgii było potrzebne. Wielu teraz nawróci się do Pana Jezusa i do Mnie, Matki Bożej, bo jest modlitwa w tym kościele, modlitwa różańcowa, ale mój synu, nie wszyscy modlili się na Różańcu, bo przyszli tacy, co nawet Różańca przy sobie nie mieli, bo oni przyszli po łaski uzdrowienia, ale duchowo nie byli przygotowani.”

„Mój synu, idź tą drogą, bo czeka cię wielka misja u mego Syna i u Mnie, bo jesteś wybrany, abyś jeździł po różnych krajach, aby ludzie otrzymywali łaski uzdrowienia. Mój synu, ty się nie wzbogacasz, idziesz tą drogą, którą ci wskazał Jezus Chrystus i Ja, Matka Boża.”

„Świątynia w Oławie buduje się, bo tam czuwam Ja, Matka Boża i mój Syn. Nie lękaj się, że mówią, że to jest prywatna kaplica i prywatny kościół. To jest kościół mego Syna i mój, w którym będą wierni wypraszać Boży Pokój dla całego świata.”

„Biada tym, którzy mają szansę nawrócić się, a tego nie czynią.”

„Nikt nie ma prawa rzucać oszczerstw na kapłanów, każdy kapłan będzie odpowiadał za swoją parafię, za swoją owczarnię, jak ją prowadził.”

„Dzisiaj, kiedy kapłani idą z Ciałem moim do chorego, kapłan pali papierosa, kapłan rozmawia, a kiedyś, kiedy kapłani szli z Ciałem moim do chorego, to szli z dzwonkiem i ludzie, kiedy zobaczyli kapłana na ulicy, wówczas klękali, bo wiedzieli, że to idzie Chrystus Król do chorego. Dzisiaj, moje dzieci, odwracają się, śmieją się, kiedy kapłan idzie do chorego, ani nie ukłonią się, a kapłan, który idzie do chorego, niesie Chrystusa, niesie Ciało moje do chorego, aby go wzmocnić, aby jego duszę wzmocnić.”

„Mój synu, jesteś tutaj w Austrii, ale tam w Oławie pracują i mury tej świątyni podnoszą się do góry, bo pracują i modlą się. Oni idą tą drogą, którą Ja wskazałem.”

„Módlcie się, moje dzieci, aby jak najwięcej było takich kapłanów, którzy oddali serca Mnie i memu Synowi, bo są kapłani, którzy oddali serca Panu Jezusowi i Mnie.”

„Moje dzieci, proście Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego o światło w swoich rodzinach, bo nie modlicie się do Ducha Świętego. Jeśli ktoś modli się, ma to światło i w nim jest obecny Jezus Chrystus i Ja, Matka Boża.”

„Pamiętaj, mój synu, że w Nowy Rok przybędzie Chrystus Król i będzie udzielał błogosławieństwa wszystkim narodom, by nastąpiło zjednoczenie, by zapanował Boży Pokój na całym świecie. To będą przekazy wzywające wszystkie narody do zjednoczenia i wszyscy mają prosić w Nowym Roku o Boży Pokój w swoich sercach i o Boży Pokój na całym świecie.”

„Módlcie się za chorych.”

„Musisz dźwigać ten Krzyż, bo nie wszyscy wierzą w objawienia moje i mojego Syna. Za granicą więcej zrozumieli niż w waszym kraju, gdzie teraz schodzi Jezus Chrystus i Ja, Matka Boża i chcemy uratować cały świat.”

„Mój synu, kiedy byłeś za granicą, otrzymałeś zdjęcie. Jest na nim ten, który miał łaski, a dzisiaj on ubiera się jak biskup i mówi, że ma przekazy, mówi, że Mszę Świętą będzie odprawiał. Strasznie rani Serce moje i Serce mojego Syna. Widziałeś jego zdjęcie, koloratka i bordowy strój, i Krzyż jak u biskupa. Nie ma on pokory.”

Wybrane cytaty — rok 1995.

„Mój synu, cały świat jest w grzechu, ale niech ludzie te grzechy oddadzą Sercu mojej Matki i Mnie.”

„Mój synu, niebezpieczeństwo grozi całemu światu i jeśli świat nie upokorzy się, jeśli władze wszystkich państw nie oddadzą serc Panu Jezusowi i Matce Bożej, to może być w tym roku wojna światowa.”

„Strasznie szatan działa przez ludzkość i wielu ludzi jest opętanych, bo nie modlą się, nie proszą Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego o światło.”

„Mój synu, przekaż, aby się ludzie modlili za całą Rosję, aby było dużo modlitwy za ten kraj. Oni napadli na takich biednych wiernych, którzy chcieli służyć Panu Jezusowi i Matce Bożej i niszczą, i palą, i wielu ludzi cywilnych poginęło. Tam szatan działa przez tę osobę, która oświadcza, że nie będzie strzelania do ludności cywilnej, ale rozporządzenie daje, aby strzelać. Świat nie będzie się liczył ze Wschodem, mój synu i przyjdzie ten czas, że uderzą na całą Rosję, aby zniszczyć szatana, bo szatan ma swoje gniazdo w tym kraju.”

„Noście przy sobie wizerunek mojej Matki i Krzyż, a do tych, którzy będą mieli Krzyż, nie będzie miał dostępu zły duch. Oddajcie serca mojej Matce.”

„Mój synu, budujcie jak najszybciej tę świątynię, aby w tej świątyni Matki Bożej Królowej Pokoju były odprawiane jak najszybciej Msze Święte, a wierni będą tu wypraszać Boże łaski. Wiem, mój synu, że ty chcesz, aby jak najszybciej powstała ta świątynia. Wkrótce będzie już pokryta dachem. Wiele jeszcze trzeba pracy, ale wszystkiemu podołasz i będą przychodzić wierni, aby wykończyć tę świątynię Bożego Pokoju.”

„Jeśli któryś biskup nie słucha namiestnika Jana Pawła II, nie jest moim biskupem. Każdy biskup musi być posłuszny. Oni rzucają oszczerstwa na namiestnika Jana Pawła II, bo nie chcą iść tą drogą, którą Ja, Jezus Chrystus prowadzę.”

„Dzisiaj głoszą, że nie ma szatana, a szatan właśnie teraz uderzył w centrum Kościoła, ale nie wszędzie. Tam gdzie jest jedność z namiestnikiem Janem Pawłem II, tam jest zgoda i miłość.”

„Mój synu, kiedy mój sługa biskup czy kapłan odprawia Mszę Świętą, to na ołtarzu ma być mój Krzyż. Kiedy Krzyż jest na Pańskim Stole, wtenczas Ja, Jezus Chrystus jestem obecny z tym kapłanem.”

„Wielu wymyśla sobie, że mają objawienia. Każdy będzie odpowiadał za siebie. Najważniejsze przekazy są w Oławie, w Rudzie i w Okoninie.”

„Są grupy, które wiele lat trwają na modlitwie, Grupa Pokutna i Grupa Modlitewna Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ta grupa jeździ do różnych krajów i wyprasza łaski dla wiernych, którzy przychodzą coraz liczniej do świątyń. To wszystko jest dla Ludu Bożego.”

„Dzisiaj kardynałowie i biskupi rozbijają się samochodami. Kiedyś Ja, Jezus Chrystus chodziłem pieszo, a teraz szatan uderzył w Kościół i dużo jest pychy. Ten kapłan, który jest pokorny, jest moim sługą. Każdy biskup musi oddać serce Panu Jezusowi i Matce Bożej i żeby te bogactwa, które mają, oddali dla biednych, bo dzisiaj wiele jest biednych ludzi w świecie, a wtenczas Ja, Jezus Chrystus przekażę: Pójdźcie za Mną, bo jesteście oczyszczeni z ciężaru tego grzechu, bo to, coście mieli, oddaliście biednym. Biada temu, co się wzbogaca, bo Ja, Jezus Chrystus przekazuję, że majątek to nie jest wszystko. Kapłan ma być pokorny, i ma pokazać Ludowi Bożemu, że on jest tym sługą, że on idzie tą drogą, którą wskazałem Ja, Jezus Chrystus.”

„Mój synu, siostra Katarzyna, Jadwiga i Antoni szli tą drogą, którą Ja wskazałem. Oni byli złączeni z Oławą, a dzisiaj wielu tych, którzy mieli przekazy, odwróciło się od miejsca objawień w Oławie. Ci, którzy się odwrócili od miejsca objawień w Oławie, nie mają przekazów ode Mnie ani od mojej Matki.”

„W Jugosławii Rosja i inni pomagają, aby zniszczyć ten kraj. Tam na Wschodzie wielu wiernych ginie, którzy są bezbronni, a jadą na nich czołgami.”

„Raduje się Serce Panu Jezusowi i raduje się moje Serce, że ta świątynia wznosi się, że już założyliście konstrukcje na dach, bo z wami jest obecny Jezus Chrystus i Jezus Chrystus chce, aby jak najszybciej powstała ta świątynia.”

„Mój synu, przekaż temu bratu, który ma wydać książkę o Oławie, aby wydał ją jak najszybciej. Niech wszystko zostawi, a niech pisze tę książkę, bo jak ludzie otrzymają tę książkę o Oławie, miejscu objawień, wielu nawróci się do Pana Jezusa i do Mnie, Matki Bożej.”

„Ja, Matka Boża Królowa Polski, wzywam was wszystkich do modlitwy za wasz kraj, za wasz rząd, bo w waszym rządzie jest niebezpieczna sytuacja. Mój synu, ludzie wychodzą na ulice z czerwonymi sztandarami i chcą, aby wrócił komunizm. Moje dzieci, módlcie się, aby do tego nie doszło.”

„Błogosławię tych, którzy mają przekazy oraz wszystkich chorych i cierpiących i tych lekarzy (zdj. 60), którzy przybyli na to miejsce, aby przeprowadzić badania. Jezus Chrystus będzie ich prowadził i Ja, Matka Boża. Podobnie było, mój synu, kiedy Ja zapłakałam krwawymi łzami w figurze Niepokalanej. Pobierali twoją krew, badali, ale to była moja krew na tej figurze. Wtedy straszyli ciebie, że cię zamkną, ale nad tym czuwał Jezus Chrystus Król i Ja, Matka Boża Królowa.”

„— „Mój synu, otrzymaliście błogosławieństwo, a teraz błogosławię cały rząd.

— W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”

„Mój synu, kiedy będziecie głosować, głosujcie na tych, którzy kochają Pana Jezusa i Mnie, Matkę Bożą, a wtenczas w waszym kraju będzie dobrze, bo wtedy będzie błogosławił Jezus Chrystus i Ja, Matka Boża.”

„Błogosławieństwo dla tych wszystkich, którzy mają przekazy w różnych miejscach objawień i dla chorych i tych na wózkach inwalidzkich.

— Błogosławię Ja, Matka Boża Róża Duchowna i mój Syn, Jezus Chrystus pobłogosławi.

— W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

„Mój synu, jak bardzo zranili ludzie Serce Pana Jezusa i moje Serce w Belgii, bo chcieli zranić namiestnika Jana Pawła II, ale była dobra ochrona.”

„Mój synu, kiedy w sobotę, w wigilię zesłania Ducha Świętego, zakładaliście dzwony, Ja, Matka Boża byłam obecna i był mój Syn, Jezus Chrystus nad tymi dzwonami i Jezus Chrystus pobłogosławił te dzwony. Głos tych dzwonów będzie rozchodził się na cały świat, bo tam jest dzwon Matki Bożej Królowej Wszechświata, dzwon św. Maksymiliana Kolbego i dzwon św. Józefa. Te dzwony będą wzywać was, moje dzieci, do modlitwy o Boży Pokój na całym świecie.”

„Mój synu, ma być namalowany obraz, na którym ma być przedstawione, jak Matka Boża schodzi z Nieba nad miejscem objawień w altance na działce. Ma być namalowana altanka i ty, mój synu, klęczący przy niej. Nad altanką ma być Matka Boża błogosławiąca Lud Boży, a wokół altanki ma być namalowana duża ilość wiernych, aby ten lud, który przychodził na to miejsce objawień na działce, był świadectwem, że tam schodziłam Ja, Matka Boża i mój Syn.”

„Szatan chce skłócić cały świat, ale jeśli Ojciec Święty, wszyscy kardynałowie i biskupi, i całe duchowieństwo, oddadzą Rosję Sercu Pana Jezusa, może być Boży Pokój na całym świecie. Przez siostrę Łucję w Fatimie przekazałam, żeby oddać Rosję Sercu Pana Jezusa, więc niech oddadzą ten kraj, wtenczas będzie Boży Pokój, bo ten kraj potrzebuje modlitwy, ten kraj tyle lat był bez Jezusa Chrystusa i bez Matki Bożej i teraz musicie się modlić, aby tam wszystkie świątynie były pootwierane, bo Jezus Chrystus chce zakrólować w tym kraju i na całym Wschodzie. Z tych krajów na Wschodzie wyjdzie największa wiara, kiedy będą oddani Sercu Pana Jezusa. Inne kraje będą brały z nich przykład, ale macie się modlić za nich. Moje dzieci, ci ludzie na Wschodzie są wierzący i pragną Pana Jezusa w swoich świątyniach.”

„Mój synu, przyjechała do Polski, tutaj na to miejsce, moja córka z Ukrainy, która ma przekazy na Wschodzie. Ona jest strasznie prześladowana w swoim kraju. Ona przybyła tutaj po pomoc do Mnie i do mojej Matki. Ja, Jezus Chrystus złączę dzisiaj w jednej modlitwie całą Ukrainę i wszystkie narody. Mój synu, bądź zawsze z nią złączony i wspieraj ją modlitwą, aby nie była prześladowana przez kapłanów w swoim kraju, bo strasznie jest prześladowana przez wiernych i przez całe duchowieństwo na Wschodzie.”

„Niech Ukraina odda się całkowicie memu Sercu. Jeśli oni nie będą słuchać tych przekazów, które ma ta siostra z Ukrainy, to strasznie będzie się działo na Ukrainie, bo oni nie słuchają poleceń moich, Jezusa Chrystusa i mojej Matki.”

„Strasznie się będzie działo też ina Ukrainie, i tam będą trzęsienia ziemi, bo nie są Nam posłuszni. Mają świątynie, ale w tych świątyniach jest mało wiernych. Oni nie chodzą do cerkwi i nie proszą Mnie, Jezusa Chrystusa i nie dziękują za tę łaskę, że po pięćdziesięciu latach mają otwarte cerkwie. Niech je remontują, niech budują, bo Ja, Jezus Chrystus chcę być w ich kraju i na całym Wschodzie. Tam, mój synu, musi się pobudzić wiara, muszą przeprosić Mnie, Jezusa Chrystusa i moją Matkę. Jeśli będą przepraszać Mnie i moją Matkę, niech klękają, niech się kładą krzyżem, niech przepraszają za swoje grzechy.”

„Mój synu, Kościół musi ogłosić, aby było święto kościelne w dzień śś. Piotra i Pawła, aby ludzie świętowali w tym dniu, bo ludzie nie świętują. Tutaj świętują ci, którzy pracują na tej budowie i oni otrzymają tę łaskę ode Mnie i od mojej Matki dzisiaj, w to święto. Znieśli to święto, już dłuższy czas go nie ma, ale ma być ono przywrócone, a także Święto św. Jana. Te dwa święta ma wasz kraj obchodzić, bo to są wielkie święta i Ja, Jezus Chrystus chcę, aby naród polski świętował w te dnie, aby ludzie nie pracowali, aby się modlili, aby to były dnie wolne od pracy, bo wtenczas można wypraszać łaski u Mnie i u mojej Matki.”

„Ja, Jezus Chrystus przekazuję, że kto pije alkohol jest największym grzesznikiem.”

„Mój synu, wielka to łaska, że polski naród podąża w tym miesiącu na Jasną Górę. Do Mnie, Matki Bożej, idą moje dzieci na Jasną Górę, bo Ja chroniłam waszą Ojczyznę, wasz kraj.”

„Moje dzieci, przybywajcie tutaj pierwszego i trzynastego każdego miesiąca, a mój Syn będzie was błogosławił przed Najświętszym Sakramentem, bo wtenczas jest obecny Jezus Chrystus i Jezus Chrystus udzieli wam błogosławieństwa. Wiele będzie uzdrowień podczas adoracji Przenajświętszego Sakramentu.”

„Tutaj będzie największe sanktuarium Matki Bożej Królowej Bożego Pokoju. Nigdzie nie ma takiego sanktuarium, jak będzie tutaj. To jest miejsce wybrane przez Boga Ojca i Syna Bożego, i przeze Mnie, Matkę Bożą.”

„Kończy się czas działania szatana, ale wielu jeszcze oddaje się jemu.”

„Moje dzieci, módlcie się za te kraje, gdzie ludzie jeszcze wcale się nie modlą, bo przyjdzie czas, że żółta rasa zechce zapanować na całym świecie, ale kiedy będą szli, szatan będzie miał złamane skrzydło i nie dojdzie do waszego kraju.”

„Mój synu, namiestnik Jan Paweł nawołuje was wszystkich, abyście się modlili o Boży Pokój.”

„Wiele niewiast pije alkohol, rozpijają swoich mężów, a mężowie żony. Strasznie się dzieje. Przekaż, że tam, gdzie jest alkohol, tam jest szatan i nie ma w tym domu modlitwy, nie chodzą do Spowiedzi i do Komunii Świętej, narzekają na Kościół, ale każdy kiedyś stanie na Sądzie Bożym i każdy odpowie za siebie.”

„Ja, Matka Boża chcę, aby cały Kościół był uduchowiony, aby wiara była silniejsza w Kościele, bo tego żąda mój Syn, Jezus Chrystus.”

„Nie wszyscy kapłani służą memu Synowi i bardzo ranią Serce Pana Jezusa ci kapłani, którzy podają Ciało Pana Jezusa na stojąco i jeszcze krzyczą i nakazują wiernym, że mają przyjmować Ciało Pana Jezusa na stojąco.”

„Gdy kapłan podaje Ciało mego Syna, nie może rozmawiać, bo wtenczas jest obecny Jezus Chrystus i jeśli są zakłócenia Pan Jezus odwraca się od takiego kapłana.”

„Mój synu, przekaż, że drwią sobie niektórzy z tego sanktuarium, ale gdy uwierzą, będzie dla nich za późno. Lepiej, by teraz przeprosili mego Syna i Mnie.”

” Módlcie się za ks. kardynała Gulbinowicza, o jego zdrowie, aby mógł jak najdłużej służyć Panu Jezusowi i Matce Bożej. On jest dobrym kardynałem, bo Kościół musi być ostrożny mój synu. Tam gdzie jest działanie bardziej ostrożne, tam jest Pan Jezus i Ja, Matka Boża i wtedy Pan Jezus potwierdza takie miejsce objawień i Ja, Matka Boża.”

„Losy waszego kraju zależą od tego, na kogo będziecie głosować. Wtenczas, kiedy oddacie głosy na wierzących, Ja, Jezus Chrystus zniszczę szatana, bo szatan krąży i chce zniszczyć wasz kraj.”

„Straszna kara będzie na Zachodzie, bo odrzucili Mnie, wyrzucili moje Tabernakulum na boczne miejsce w kościele, trzeba go szukać, a Tabernakulum ma być w głównym ołtarzu.”

„Mój synu, namiestnik Jan Paweł II leży krzyżem i modli się za tych kapłanów, którzy nie są mu posłuszni.”

„Na Wschodzie budzi się wiara i stamtąd Zachód będzie brał przykład, bo tam na Wschodzie, na Ukrainie i w całej Rosji zapanuję Ja, Jezus Chrystus, ale oni muszą oddać się Sercu mojemu i Sercu mojej Matki.”

„Tam gdzie jest alkohol, tam jest szatan, i cierpią matki i dzieci. Ale wiele matek dzisiaj, mój synu, także pije alkohol. One odrzuciły swoje dzieci. Mąż idzie w jedną stronę, żona w drugą. Piją alkohol, upijają się i mówią, że im tak dobrze. Żyją bez Sakramentów Świętych, żyją bez ślubu kościelnego, a ci, którzy żyją bez ślubu kościelnego, trwają w wielkim grzechu. Przekaż, że ci, którzy żyją bez ślubu kościelnego, a mogą zawrzeć ślub, powinni uczynić to jak najszybciej, bo na to czeka Jezus Chrystus i Matka Boża.”

„Mój synu, przekaż, aby jak najszybciej została wydana książka z orędziami Matki Bożej Królowej Pokoju. Te książki mają się rozejść na cały świat. Gdy ludzie otrzymają te książki, zostaną umocnieni, bo tam umieszczone są przekazy moje i mojej Matki. Mój synu, kiedy rozpowszechnią się te książki, będzie wiele nawróceń, wielu grzeszników nawróci się do Mnie i do mojej Matki. Błogosławię was.”

„Macie strzec waszych granic i ze wschodu i z zachodu, bo im więcej jest mowy o pokoju, tym bardziej go nie ma, bo bez mego Syna nic nie uczynią.”

„Trzeba się dużo modlić za zmarłych, bo wiele jest dusz w Czyśćcu cierpiących. Nie mają żadnej pomocy. Wy możecie w tej adoracji modlić się za dusze w Czyśćcu cierpiące. Wiele dusz będzie wybawionych. To wzywa Matka Boża Różańcowa.”

„Ci, którzy mają przekazy, każdy ma inne polecenie i nikt nie ma prawa wtrącać się do tych, którzy mają przekazy. Oni są zjednoczeni z sobą, a kto jest zjednoczony, w tym jest obecny Jezus Chrystus. I ty jesteś zjednoczony z tymi, którzy mają przekazy w Polsce, na Ukrainie i zagranicą. Ale jeśli na Ukrainie, mój synu, nie będą chodzić do Spowiedzi i do Komunii Św., to Jezus Chrystus odejdzie od nich.”

„Niektórzy mówią, że w orędziach Pan Jezus straszy. Przekaż, mój synu, że Chrystus Król nie straszy, tylko nawołuje do modlitwy, do nawrócenia, do pokuty i postu.”

„Biada temu, który rzuca oszczerstwa na to miejsce. Tam gdzie jest Lud Boży, tam Ja jestem obecny i moja Matka.”

„Tu jest iskra Bożego Pokoju, stąd wyjdzie ta iskra Bożego Pokoju, ale wielu nie uznaje tego miejsca.”

„Ja, Chrystus Król, zesłałem tę łaskę na oławską ziemię. Mogłem inny kraj wybrać, ale wybrałem Polskę, i chcę aby inne kraje brały przykład z Polski, ale w Polsce muszą się ludzie więcej modlić.”

„Panie Jezu Chryste Królu, jestem tym prochem i proszę Ciebie, Panie Jezu Chryste Królu, prowadź nas wszystkich i tych, którzy mają przekazy, aby nikt nie zbłądził, abyśmy szli tą drogą, którą Ty, Chryste Królu, wskazałeś dzisiaj w tym orędziu. Chcę służyć Tobie, Panie Jezu i Matce Bożej, i chcę, aby jak najszybciej było zwycięstwo na tym miejscu i na wszystkich miejscach objawień w Polsce i zagranicą. Panie Jezu, prosimy Ciebie — wzmocnij nas tutaj, bo jesteś Chrystusem Królem i oddaliśmy swoje serca Tobie i twojej Matce, i prosimy, prowadź naszą Ojczyznę i nas, i wszystkich chorych i cierpiących, w szpitalach, w domach, w domach opieki i samotnych.

— Mój synu, jak pięknie prosisz Mnie, Chrystusa Króla. Proś zawsze, kto prosi, ten otrzymuje. Wiem, że się nie wywyższasz. Nie masz szkoły, ale jesteś wybrany, bo będą wyniesieni ci malutcy, a uczeni będą musieli odpowiedzieć za nieuznawanie tego miejsca objawień i na całym świecie, bo Ja, Chrystus Król, mam prawo schodzić wszędzie i ten, kogo sobie wybiorę, ma służyć Mnie, Chrystusowi Królowi i mojej Matce.”

Wybrane cytaty — rok 1996.

„Zrobiliście szopkę skromną, ale w niej jest Dzieciątko Jezus. Kto się pomodli przy szopce, otrzymuje błogosławieństwo cała jego rodzina i cały Kościół Święty.”

„Wasz rząd nie będzie długo trwał, bo nie chce służyć Panu Jezusowi i Mnie, Matce Bożej. Chcą naród odwieść od Kościoła, ale Pan Jezus nie pozwoli na to, Pan Jezus zniszczy tę zarazę, która się rozsiewa na cały świat.”

„Moje dzieci, jednoczcie się w jedną rodzinę, o to prosi was Jezus Chrystus i Ja, Matka Boża.”

„Pamiętajcie, tam gdzie jest gromnica w domu, tam żadna osoba nie umrze bez gromnicy, bo to Światło prowadzi do mego Syna. Moje dzieci, bądźcie przygotowane, bo nie znacie dnia ani godziny.”

„Kiedy przechodzicie koło Krzyża, zatrzymajcie się na krótko, a będzie was błogosławił Jezus Chrystus z tego Krzyża, koło którego będziecie. Ale szczególne łaski spływają z tego Krzyża na placu. Tam Pan Jezus dał znak.”

„Mój synu, napisz list i wyślij orędzie, że Matka Boża prosi namiestnika Jana Pawła na to miejsce, bo Ojciec Święty poświęcił kamień węgielny pod to sanktuarium i proś, aby przyjechał tutaj i poświęcił to sanktuarium. Musisz wystosować list i wysłać to orędzie, że to prosi Matka Boża Gromniczna i Jezus Chrystus, aby przybył na to miejsce, bo tutaj będą się ludzie modlić o Boży Pokój dla całego świata, bo to jest miejsce wybrane, aby tutaj wszystkie narody złączyły się w jednej modlitwie, aby ludzie prosili o Boży Pokój dla całego świata.”

„Każdy powinien odmawiać modlitwy do Ducha Świętego, bo to jest ta moc Boża i wtedy otrzymujecie Światło ode Mnie i od Mojej Matki.”

„Ja, Jezus Chrystus nie pozwolę, mój synu, aby ten piękny świat był zniszczony. Jeśli zechcą rzucić bombę atomową na Polskę, ta bomba będzie odrzucona na tych, którzy będą chcieli zniszczyć Polskę i ten kraj, który się do tego przygotowuje, będzie zniszczony.”

„Moje dzieci, czytajcie Pismo Święte, Ewangelię Świętą, bo wtenczas kiedy będziecie dobrze znali Pismo Święte — moją naukę, wtenczas Ja będę w waszych sercach i moja Matka.”

„Módlcie się i aby jak najwięcej was przybywało na te adoracje do Oławy. Tutaj będzie największe sanktuarium Bożego Pokoju. Teraz jest małe sanktuarium, ale będzie duże, bo tutaj będą przyjeżdżać z innych krajów i zechcą rozbudować to sanktuarium, ale wybudowałeś je zgodnie z Wolą moją i mojej Matki, skromne, ale tutaj wiele serc może się oddać Mnie i mojej Matce w tym skromnym sanktuarium.”

„Mój synu, czeka cię wielkie zadanie, kiedy wykończysz to sanktuarium. Będziesz jeździł do tych krajów, gdzie nie ma świątyń, a zechcą budować. Przez moje błogosławieństwo, kiedy będziesz kładł ręce, będą szybko świątynie wybudowane, bo Ja jestem obecny z tobą, mój synu.”

„Tutaj nie przybywają kapłani innej wiary, jak przekazują niektórzy, że przychodzą tutaj kapłani innej wiary i odprawiają Msze Św. Jeszcze się nie zdarzyło mój synu, żeby tutaj byli kapłani innej wiary, tylko rzymskokatoliccy. Kapłani Polacy, a także z Niemiec, z Austrii, ze Szwajcarii, z Czech, ze Słowacji i z innych krajów przyjeżdżają wraz z Ludem Bożym.”

„Kościół, mój synu, jest ostrożny na każde objawienie, ale tutaj jest dowód na prawdziwość tego miejsca, bo tutaj ludzie otrzymują łaski uzdrowienia na duszy i ciele i Ja dałem znak na tym Krzyżu na placu, na którym jestem nieustannie obecny. Kiedy przychodzicie do tego Krzyża, Ja, Jezus Chrystus błogosławię i otrzymujecie łaskę uzdrowienia na duszy i ciele.”

„Mój synu, mocne grupy modlitewne tworzą się teraz w różnych krajach, bo czytają orędzia mego Syna i moje. Mocne duże grupy są w Austrii i w Szwajcarii.”

„Mój synu, dużo tworzy się teraz sekt i jehowici chodzą i nakłaniają do swojej wiary, mówią, że Matka Jezusa Chrystusa była zwykłą kobietą. Jak bardzo ranią Serce memu Synowi i Mnie.”

„Ja, Matka Boża zeszłam, mój synu, tutaj w Skoczowie, w tej skromnej kapliczce, która jest poświęcona przez kapłana. Tu będą spływać wielkie łaski na cały Skoczów i na całą waszą Ojczyznę. Ja, Matka Boża wysłałam ciebie tutaj, mój synu, i jest tutaj siostra, która ma przekazy razem z tobą, siostra Jadwiga. Wielka łaska spłynęła na ten wieczernik, w którym tak się wspólnie modlicie i prosicie Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Mój synu, wielka łaska spotkała gospodarza tego domu. On cierpi, jest chory, ale otrzyma tę łaskę od mego Syna i ode Mnie.”

„Mój synu, ta matka pyta, gdzie jest dziecko zaginione. Tego dziecka nie ma w waszym kraju, ono jest zagranicą, ale niech ta matka roześle tę wiadomość do różnych krajów i poda dane, a wtenczas będzie można to dziecko znaleźć i wtedy inne kraje zainteresują się, gdzie są te dzieci, które giną. Mój synu, to jest tajemnica, nie mogę tobie przekazać, gdzie jest to dziecko, ale żyje i niech się modlą, niech proszą Mnie i mego Syna.”

„Módlcie się za Kościół Święty, bo dziś Kościół potrzebuje tej modlitwy, gdyż szatan uderzył w centrum Kościoła i chce rozbić Kościół, chce zniszczyć Radio Maryja, ale módlcie się moje dzieci, aby szatan był zgnieciony, aby był pod moimi stopami — bo jest — ale trzeba więcej modlitwy, aby zniszczyć szatana.”

„Mój synu, kończysz tę budowę i wiele jeszcze masz pracy, ale staraj się, aby w tym roku to sanktuarium wykończyć, by mógł je Kościół przejąć, bo wkrótce obejmie Kościół to miejsce i wtenczas będzie wielkie zwycięstwo w waszym kraju i na całym świecie.”

„Moje dzieci, wiele będzie znaków na ziemi i na niebie, i tutaj, kiedy będzie poświęcone to sanktuarium, będą wielkie znaki i będą uzdrowienia. Na żadnym miejscu objawień nie było tylu uzdrowień jak tutaj, ale najważniejsze są uzdrowienia duszy. Przekaż, mój synu, że jeśli dusza będzie uzdrowiona, to i ciało będzie uzdrowione, ale macie wciąż prosić Pana Jezusa i Mnie, Matkę Bożą, wtenczas Pan Jezus błogosławi i Ja, Matka Boża.”

„Przekaż, że Jezus Chrystus daje taki Krzyż, jaki człowiek może udźwignąć, ale trzeba iść z tym Krzyżem, bo kto idzie z Krzyżem, jest w nim obecny Jezus Chrystus.”

„Już ponad sześćset Mszy Świętych było odprawionych na miejscu objawień w Oławie i wciąż przyjeżdżają kapłani i odprawiają Msze Święte.”

„Moje dzieci, kiedy przychodzicie na to miejsce, odmawiajcie Różaniec i zatrzymajcie się chociaż na krótko tutaj, bo tutaj jest moja figura, która płacze. Z tej figury będą spływać łaski i z tej figury będę błogosławić Ja, Matka Boża Róża Duchowna. Wielka moc jest w tej figurze.”

„Pamiętajcie, że Jezus Chrystus czuwa nad każdą rodziną i czuwa nad wami, nad tą grupą, która przyjechała tutaj oddać swoje serca memu Synowi i Mnie.”

„Módlcie się dużo do Ducha Świętego, bo za mało się modlicie do Ducha Świętego. Trzeba więcej się modlić, a Duch Święty oświeci was.”

„Nadal w waszym kraju tworzy się komuna. Nie dajcie się sprowadzić na manowce, bo Ja, Matka Boża chcę, aby w waszym kraju cały czas był sztandar biało-czerwony, polski sztandar. A wychodzą na ulice ze sztandarami, które nie są polskie, z komunistycznymi sztandarami wychodzą. Zamiast tak wychodzić na ulice, niech wyjdą z Różańcami, niech proszą Boga Ojca i Syna o łaskę uzdrowienia całego narodu polskiego.”

„Chociaż ta świątynia nie jest poświęcona, ale kamień węgielny jest poświęcony przez Ojca Świętego. To już jest miejsce święte. To jest miejsce moje, Matki Bożej Królowej Pokoju, Królowej Wszechświata i miejsce mego Syna.”

„Pamiętajcie oddać się teraz Królowej Bożego Pokoju, bo Boży Pokój możecie wyprosić tylko przez moją Matkę.”

„Moje dzieci, szczególnie w tym miesiącu módlcie się do Mnie, Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze, bo jest jedna Matka Boża, ale na Jasnej Górze jestem waszą Królową.”

„Boży Pokój musi być w ludzkich sercach, a wtenczas powstanie Boży Pokój na całym świecie.”

„Bądźcie ostrożni, bo wiele modlitw jest układanych, a nie są one zatwierdzone przez Kościół. Dobrze, mój synu, że jesteś ostrożny i że nie pozwalasz, aby tutaj odmawiali ludzie takie modlitwy.”

„To jest największe sanktuarium Bożego Pokoju. Stąd wyjdzie ten Boży Pokój.”

„Dobrze, że przyjeżdżają tutaj wierni z zagranicy, z różnych krajów, a dzisiaj są z Niemiec i ze Szwajcarii i prosili podczas Ofiary Mszy Świętej o łaski uzdrowienia.”

„Kościół jest ostrożny, ale już powinni być na tym miejscu biskupi i kapłani, aby prosić razem o Boży Pokój.”

„Moja Matka wylewa łzy, mój synu, w figurach i w obrazach. Daje te znaki i chce uratować cały świat, ale niektórzy drwią sobie z tego, że płaczą obrazy czy figury. To są znaki dla sług moich i dla całego Kościoła Świętego i dla was, moje dzieci, że Matka Boża wstawia się za wami, że Matka Boża chce uratować cały świat.”

„Strasznie się dzieje, jest bardzo dużo alkoholiczek. One ranią moje Serce. Wiele tych niewiast oczekuje narodzenia dziecka, a palą papierosy i piją alkoholi później te dzieci rodzą się ułomne.”

„Upominam te matki, które oczekują narodzenia dziecka, aby nie paliły papierosów, aby nie piły alkoholu, bo strasznie się dzieje w rodzinach w różnych krajach. Strasznie się dzieje na ziemi. Wiele tych dzieci jest kalekami, a to wszystko przez alkohol i papierosy.”

„Pamiętajcie, że Duch Święty zstąpił na was, kiedy byliście młodzi, kiedy przystępowaliście do Sakramentu Bierzmowania. Wtenczas przez ręce biskupów otrzymaliście dary Ducha Świętego i teraz gorąco się módlcie do Trójcy Przenajświętszej, do Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego, a kiedy tak będziecie się modlić, Pan Jezus będzie prowadził was i wasze rodziny.”

„Moje dzieci, wielką moc ma modlitwa do Ducha Świętego. Módlcie się, macie w książeczkach te modlitwy i często je odmawiajcie.”

„Mój Synu, Serce moje raduje się, że ta świątynia wznosi się i jej wykończenie jest coraz bliżej końca. W tej świątyni będą wielkie znaki dla Kościoła i dla całego Ludu Bożego.”

„Ja, Matka Boża chcę, aby w waszym kraju i na całym świecie iskra Bożego Pokoju rozeszła się do waszych serc i serc wszystkich ludzi.”

„Mój synu, już 13 lat trwają tutaj objawienia i nadal są tacy, którzy nazywają sektą przybywających na to miejsce. Strasznie ranią Serce memu Synowi i Mnie. W liście z Kurii Wrocławskiej, opublikowanym w gazecie, chcą, abyś mój synu, odwołał, że tu jest miejsce objawień. To oni muszą odwołać to oszczerstwo, które rzucili na Pana Jezusa i na Matkę Bożą. Jeśliby Ks. Biskup Pomocniczy czy Ks. Kardynał byli na tym miejscu wtenczas, kiedy są przekazy moje i mego Syna, wówczas padliby na twarz i przepraszaliby Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”

„Mój synu, to miejsce jest tak prześladowane, ale przekaż, że im więcej będą prześladować, tym więcej będzie spływać łaski tutaj na tym miejscu świętym w Oławie.”

„Wkrótce będzie powołana komisja kościelna, w której kardynałowie i biskupi będą radzić nad miejscem objawień w Oławie. To jest sanktuarium Bożego Pokoju. Tu przyjeżdżają wierni z różnych krajów i wspólnie się modlą. Oby w każdej świątyni była taka modlitwa, jaka jest tutaj, na tym miejscu. Lud Boży modli się tutaj nocami i wyprasza łaski dla całego Kościoła Świętego.”

„To miejsce, mój synu, mogło być już dawno uznane, tak jak w Jugosławii Medziugorje.”

„Jeśli macie coś powiedzieć na kapłanów, módlcie się za nich. Szczególnie módlcie się za Ojca Świętego, aby wszystkie narody złączył w jednej owczarni. To jest namiestnik tych czasów. On idzie z Różańcem i kiedy przyjeżdża do różnych krajów, całuje ziemię jak sługa.”

„Mój synu, konferencje, które organizują rządy w różnych krajach, nie prowadzą do pokoju. Im więcej konferencji, tym bardziej jest zagrożony Boży Pokój na całym świecie. Niech się modlą, niech się oddadzą Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, bo dzisiaj do różnych rządów weszli masoni i ci, którzy są przeciw Kościołowi Świętemu.”

„Ja, Matka Boża proszę, aby modlić się za wszystkie rządy, aby oni zjednoczyli się wraz z Kościołem Świętym, aby byli posłuszni namiestnikowi Janowi Pawłowi II, bo namiestnik Jan Paweł chce, aby był Boży Pokój na całym świecie.”

„Mój synu, wielką łaskę ma ten kapłan z Niemiec. On idzie tą drogą, którą jemu wskazał Jezus Chrystus. On przyjechał tutaj wspólnie się modlić. I nie przeszkadza we wspólnej modlitwie różna narodowość. Jak piękna jest ta modlitwa, raz w jednym języku, raz w drugim.”

„Moje dzieci, już minęło trzynaście lat, jak Ja schodzę na oławskiej ziemi, na polskiej ziemi, gdzie było przelane tyle krwi. To miejsce było już przed wiekami wybrane, że tutaj będzie schodził mój Syn i Ja, Matka Boża Niepokalana.”

„Jezus Chrystus chce, aby jak najwięcej kapłanów przybywało tutaj na to miejsce objawień, aby słudzy moi spowiadali tych, którzy przyjeżdżają tutaj na to miejsce objawień w Oławie, żeby ten Lud Boży był przygotowany, aby ten, kto dawno był u Spowiedzi Św., mógł do niej tutaj przystąpić i przeprosić Pana Jezusa, a wtedy, kiedy wyrzeknie się swoich grzechów, będzie w nim obecny Jezus Chrystus.”

„Moje dzieci, będzie taki znak, że zobaczycie otwarte Niebo, ale gorąco musicie się modlić, a wtenczas Jezus Chrystus uczyni ten cud na Niebie i na Ziemi. Ale nie czekajcie na te znaki, tylko gorąco się módlcie, bo wielu zginie od tego znaku, gdyż nie będą przygotowani. To będzie znak dla wszystkich narodów. Wiele narodów zginie, bo odeszli od mego Syna i ode Mnie.”

„Mój synu, proście, a gdy będziecie prosić, wtenczas Jezus Chrystus otworzy bramy Nieba i pobłogosławi wszystkie kraje, bo dla Pana Jezusa nie ma granic i Jezus Chrystus będzie błogosławił z Nieba wszystkie cztery strony świata wielkim białym Krzyżem. Pamiętajcie, że kiedy to nastąpi, będzie to zwycięstwo waszych modlitw. Zależy to od was, jak będziecie się modlić”.

„Przekaż, że ci, którzy chcieli zniszczyć Krzyż w Oświęcimiu, oni nie mają prawa tego czynić. Tam są prochy ludzi wierzących, większość to katolicy. Ci, którzy byli zagazowywani, przepraszali Boga Ojca i Syna i oni też przez tę mękę otrzymali Niebo. Im się należy Krzyż, im wszystkim Krzyż się należy. Kto z Krzyżem walczy, ten zginie.”

„W każdym kraju są kardynałowie i biskupi, oni podejmują decyzje i nie mogą dopuścić do tego, aby naród żydowski zniszczył Krzyż w Oświęcimiu. Ja, Jezus Chrystus nie pozwolę, bo przez Krzyż czeka was zbawienie, bo Ja, Jezus Chrystus zawisłem na Krzyżu. Kto podnosi rękę na mój Krzyż, biada mu.”

„To miejsce musi być przekazane Zakonowi, który oddał się Niepokalanemu Sercu Pana Jezusa i Matki Bożej, a on rozsławi Oławę na cały świat.”

„W różnych narodach są masoni i oni chcą zniszczyć cały świat.”

„Tam w Oświęcimiu nieustannie czuwał Jezus Chrystus, ale taka była wola Boga Ojca i Syna, aby naród żydowski, który się odwrócił od swego brata — od Pana Jezusa i ode Mnie, Matki Bożej, tę karę poniósł. Jeśli nadal będą głosić: precz z Krzyżem, to nic z tego kraju nie zostanie, bo ten naród nie kocha Pana Jezusa i Mnie, Matki Bożej. Moje dzieci, módlcie się za ten naród, aby nie prześladował Pana Jezusa i Krzyża, bo Krzyż to jest zwycięstwo i dlatego macie się modlić, macie prosić.”

„Mój synu, tu na miejscu objawień w Oławie, na tym Krzyżu na placu, Jezus Chrystus dał znak — Krew i Woda wytrysnęła z boku Pana Jezusa i ukazałam się Ja, Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus. Cały tydzień, moje dzieci, widzieliście ten znak.”

„Jeśli cała ludzkość nawróci się, będzie Niebo otwarte dla wszystkich, ale jeśli się ludzie nie nawrócą, ogień piekielny czeka tych, którzy obrażają Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ja, Jezus Chrystus nie pozwolę mój synu, aby ludzkość zginęła, bo Ja rozłożyłem płaszcz nad całym światem.”

„Serce moje raduje się, że Ofiara Mszy Świętej była sprawowana tutaj w języku polskim i niemieckim. Ja, Jezus Chrystus chcę złączyć wszystkie narody w jedną owczarnię.”

„Biskupi muszą być posłuszni Ojcu Świętemu, bo Ojciec Święty, namiestnik Jan Paweł II, ma klucze do Królestwa Niebieskiego. Ja, Jezus Chrystus, dałem jemu tę władzę.”

„Ja, o. Pio, mój bracie, zszedłem dzisiaj na oławskiej ziemi. Serce moje raduje się, że mogłem dzisiaj zejść w tym sanktuarium Matki Bożej Królowej Bożego Pokoju. Mój bracie, nie lękaj się. Gdy jako kapłan byłem prześladowany, nie dawali mi odprawiać Mszy Świętej w kościele. Robiłem sobie ołtarz na dworze, ale mi go podpalano, abym nie mógł sprawować Ofiary Mszy Świętej.”

„Pamiętaj mój synu, że Ja zawsze w to Święto będę schodzić tu na tym miejscu, bo tutaj jest druga Częstochowa, tutaj jest największe sanktuarium Matki Bożej Królowej Bożego Pokoju. Nie ma w Polsce innego sanktuarium Matki Bożej Królowej Bożego Pokoju, Królowej Wszechświata.”

„Mój synu, bądź ostrożny wobec tego, który ubiera się w worek pokutny, bo w tym, co on rozpisuje, jest wiele złego.”

„Nie handlujcie na tym miejscu, bo przyjeżdżają tutaj tacy, którzy nie modlą się, tylko chcą coś zyskać. Lepiej żeby uzyskali uzdrowienie duszy, bo jest ono im potrzebne, gdyż się nie modlą.”

„Moje dzieci, proście nieustannie za wszystkimi chorymi, za tymi, którzy są sparaliżowani, ciężko chorzy, bo oni nie mogą się modlić, a wielu jest takich, nie chodzili do Spowiedzi, nie przyjmowali Sakramentów Świętych i trzeba się modlić za nich, aby oni mogli otrzymać, przez wasze modlitwy, łaski od Pana Jezusa i ode Mnie, Matki Bożej.”

„Biada tym, którzy usuwają Tabernakula z głównych ołtarzy! Ja, Jezus Chrystus, mam być w głównym ołtarzu! Kiedy nastąpi moje powtórne przyjście, to w tych kościołach, gdzie w głównych ołtarzach nie będzie Tabernakulum, będą stoły poprzewracane, bo Ja, Jezus Chrystus nie pozwolę aby Kościół był zniszczony!”

„Moje dzieci, módlcie się za tych, którzy chcą nadal mordować dzieci. Będzie straszna kara, jeśli w różnych krajach będą to czynić! Ojcowie i matki mordują swoje dzieci! Jeśli są kuszeni do tego czynu, niech najpierw idą do Spowiedzi Świętej, aby kapłan naprowadził ich na właściwą drogę.”

„Ja, Matka Boża, pragnę złączyć wszystkie narody, aby był Boży Pokój między Niemcami a Polską i wszystkimi krajami, aby już nigdy nie było wojny między Polską a Niemcami.”

„Pamiętajcie, moi słudzy — kiedy przyjdzie do was człowiek zaatakowany przez szatana, macie odmawiać nad nim Egzorcyzmy. Aby wypędzić szatana, który wchodzi w ludzkie ciało, dałem tę władzę kardynałom, biskupom i kapłanom.”

„Mój synu, nie ma jedności między tymi, którzy mają przekazy. Kiedyś niektórzy wizjonerzy mieli przekazy, ale utracili tę Łaskę, bo rzucali oszczerstwa na Namiestnika, Jana Pawła II. Moje dzieci, ci, którzy mają przekazy, muszą iść wraz z Kościołem Świętym, a wtedy prowadzi ich Jezus Chrystus i Ja, Matka Boża. Jednak wielu nie wykonało naszych poleceń, załamali się, bo zły duch miał do nich dostęp.”

„Moje dzieci, byliście na ogólnopolskiej adoracji we Wrocławiu. Pamiętajcie, aby czynić tak nadal, aby wiernych przygarnąć do świątyni. W każdym kraju powinny odbywać się takie modlitwy, wówczas szatan nie ma dostępu.”

„Każdy kapłan ma codziennie odprawiać chociaż jedną Mszę Świętą, to jest obowiązkowe i nie jest z tego zwolniony! Musi odprawiać Mszę Świętą, aby wierni nie byli zagubieni, bo na Zachodzie wierni są zagubieni, ponieważ nie mają gdzie iść do świątyni i szukają kościoła, w którym jest odprawiana Msza Święta. Jak bardzo ważna jest Ofiara Mszy Świętej! Nie zdajecie sobie z tego sprawy, moje dzieci. Podczas Ofiary Mszy Świętej Ja, Jezus Chrystus, jestem obecny nad każdym kapłanem. Jestem obecny, kiedy jest Podniesienie.”

„Mój synu, przekaż, aby tutaj, w tych krajach były modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne, bo strasznie się dzieje na Zachodzie. Nie ma powołań, nie ma młodych kapłanów, a jeśli jest młody kapłan, powinien brać przykład z tych kapłanów, którzy są w starszym wieku. Oni się modlą i od nich, moi młodzi słudzy, bierzcie przykład — od tych starszych kapłanów.”

„Otwórzcie drzwi świątyń, bo w każdej świątyni czekam Ja, Jezus Chrystus, Król. Biada temu kapłanowi, który nie pozwala się modlić w mojej świątyni! Ja, Jezus Chrystus, zapytam swego sługę: dlaczego zamknąłeś świątynię i nie odprawiałeś Mszy Świętej?! Wierni pragną być na Mszy Świętej i przyjmować Ciało Pana Jezusa!”

„Moje dzieci, spójrzcie na tę figurę. Z tej figury Matki Bożej spływają Łaski na was wszystkich. W to moje święto, Ja, Matka Boża, będę was błogosławić z tej figury. Pamiętajcie, że z tej figury wielu otrzyma łaski uzdrowienia na duszy i ciele, bo to Ja jestem, Matka Boża Niepokalana.”

„Mój synu, kiedy w Niemczech jechałeś do chorych z polecenia kapłana, na Niebie widziałeś Różaniec i moje Serce. Różaniec był obok mojego Serca, z którego spływały Promienie na ten kraj, bo modliliście się, prosiliście o Łaski uzdrowienia dla chorych. Widziałeś także Hostię na słońcu i napis: „Ave Maria”. Zawsze tam, dokąd jedziesz, Ja, Matka Boża, jestem z tobą, dlatego dałam ten znak na Niebie.”

„Lekarze nie powinni strajkować. Każdy lekarz powinien pracować na swojej placówce i tam modlić się, wówczas Jezus Chrystus wszystko uczyni. To zły duch podsuwa myśli, aby strajkować, aby zakłócać spokój w waszym kraju. Moje dzieci, przekażcie, aby w waszej Ojczyźnie i na całym świecie nie było strajków. To szatan poddaje te myśli różnym narodom.”

„Uważajcie na młodzież, bo jeszcze częściej będą porywać wasze dzieci. Musicie być ostrożni i przekazujcie dzieciom, aby nie siadały do czyjegoś samochodu, gdy ich zaprasza osoba, której nie znają, jak to się dzieje w innych krajach. Mój synu, przekaż, aby się gorąco modlili za młodzież i starszych, których porwano. Oni bardzo cierpią. Niech się ich rodziny modlą i wy módlcie się za tych, którzy są porwani, bo to sataniści porywają wasze dzieci.”

Wybrane cytaty — rok 1997.

„Mój synu, ta świątynia będzie za mała, jak tutaj zaczną przyjeżdżać z całego świata, aby prosić mego Syna o Boży Pokój. Z tego miejsca wyjdzie Iskra Bożego Pokoju.”

„To jest zgodne z Wolą moją i mojej Matki, całej Świętej Rodziny, aby te orędzia rozchodziły się na cały świat.”

„Ta wydana książka jest natchniona przez Ducha Świętego.

Może niektórym kapłanom nie będzie na rękę to, co jest w tych orędziach, ale to Jezus Chrystus przekazywał i muszą się temu podporządkować. Jezus Chrystus chce, aby te książki rozeszły się na cały świat. Wówczas będzie potwierdzenie miejsca objawień w Oławie.”

„Ja i moja Matka będziemy czuwać nad wszystkimi chorymi, bo to jest, mój synu, choroba, gdy szatan opętał tych, którzy się nie modlą, nie chodzą do świątyni, ale później proszą, a Ja, Jezus Chrystus, chcę mieć każdą duszę u Siebie, dlatego będę niszczył szatana, bo już przychodzi jego czas. Gdy ten czas nadejdzie, Ja, Jezus Chrystus, dam na Niebie znak Krzyża i zejdę. Dam znak na Niebie białym Krzyżem i kiedy będę czynił ten znak, wówczas będzie obok tego Krzyża ogień, jasny ogień — to będzie Duch Święty, który zstąpi na was wszystkich, tak jak zstąpił na Apostołów. Tak ześlę Ducha Świętego na wszystkie narody.”

„Nie lękajcie się Krzyża! Idźcie wraz z Krzyżem, bo na tym Krzyżu był obecny Jezus Chrystus, mój Syn, i dlatego mój Syn, zstępując na ziemię zszedł z białym Krzyżem, tak jak na Święto Trzech Króli, bo biały Krzyż, to jest zwycięstwo!”

„Wy możecie wyprosić i utorować drogę, szczególnie tym kapłanom, którzy są słabej wiary, bo wielu jest kapłanów, mój synu, słabej wiary. Nie rozpoznali jeszcze, że Ja, Jezus Chrystus, schodzę na ziemię. Ukazuję się tym biednym, tym, którzy pokornie kochają Mnie i moją Matkę. Nie ukazuję się dzisiaj wielkim uczonym bo zranili Serce moje i mojej Matki.”

„Moje dzieci, chcę, abyście wiedzieli, po co jest gromnica. Kiedy palą się gromnice, jest obecny Jezus Chrystus i Ja, Matka Boża z gromnicą.”

„Biada tym, którzy odciągają wiernych od miejsc objawień Matki Bożej, Królowej Wszechświata, Królowej Pokoju.”

„Nie ty nazywasz to miejsce sanktuarium, ale Ja, Matka Boża. Wybrałam to miejsce, aby to sanktuarium służyło całemu światu.”

„Przekaż księdzu kardynałowi, że to Jezus Chrystus i Matka Boża przekazali, że nie będzie zmiany nazwy. To jest sanktuarium moje i mego Syna: Sanktuarium Matki Bożej, Królowej Pokoju, w którym są kaplice pw. Bożego Miłosierdzia i Św. Maksymiliana Kolbego.”

„Mój synu, strasznie ranią Serce ci, którzy mówią, że tutaj nic nie ma nadprzyrodzonego. Ja jestem, Matka Boża, i zobacz, mój synu, ilu zostało uzdrowionych na tym miejscu, a ilu dzisiaj otrzyma Łaskę uzdrowienia na duszy i ciele.”

„Pamiętajcie, że Jezus Chrystus ocalił was, cały świat i Kościół Święty! Dzisiaj, mój synu, kiedy odprawiają Drogę Krzyżową, biorą gitarę i grają. To jest Męka mojego Syna!!!”

„Mój synu, obok ciebie klęczy moja córka, która przyjechała z Warszawy, jest dziennikarką. Już wiele lat prowadzi ją Jezus Chrystus i Ja, Matka Boża. Otrzymujesz od niej orędzia, które mój Syn przekazuje. Ona daje te orędzia do sprawdzenia. Prosi ciebie, abyś sprawdził, czy pochodzą od Pana Jezusa, czy od Matki Bożej. Mój synu, posłuchałeś; wiesz, że na kasetach, które otrzymałeś, są nagrane słowa mojego Syna, że ona oddała się całkowicie Panu Jezusowi i Matce Bożej.”

„Nie wolno handlować podczas Ofiary Mszy Świętej, kiedy jest obecny Jezus Chrystus!”

„Błogosławię tę budowlę, aby przybył na to miejsce Papież Jan Paweł II. Módlcie się, bo szatan krąży i robi wszystko, aby w tym przeszkodzić i nie dopuścić na to miejsce Namiestnika, Jana Pawła II. Nawet gdyby Go nie dopuszczono — Jan Paweł II pobłogosławi ze swojego serca to miejsce, kiedy będzie we Wrocławiu, ale módlcie się, aby przybył tutaj.”

„Nie dajcie się zwieść tym, którzy mówią, że Msza Święta nie jest ważna! To szatan tak podstępnie postępuje i rozpisuje, dlatego bądź ostrożny! Podczas Mszy Świętej jest obecny mój Syn, Jezus Chrystus. Jakże ważna jest dla was, moje dzieci, Msza Święta! Wtedy prosicie Boga Ojca i Syna — Pana Jezusa, który oddał się za was w Ofierze podczas Mszy Świętej! Pamiętajcie, kiedy jest Podniesienie, pochylcie głowy i niech każdy uklęknie, bo to jest Jezus Chrystus.”

„Moje dzieci, jakie to ważne, aby wyspowiadać się podczas Wielkiego Tygodnia.”

„Mój synu, przekazywałem tobie, aby Ciało Pana Jezusa było podawane klęczącym i do ust. Stąd, z Oławy wychodzi ta silna wiara… Ale i tutaj niektórzy kapłani są temu przeciwni, bo są słabej wiary, nie mają tego światła, które wskaże im, że tutaj Pan Jezus Chrystus i moja Matka prosi o Różaniec i prosi kapłanów, aby Ciało Pana Jezusa było podawane klęczącym i do ust.”

„Biada tym kapłanom, którzy się sprzeciwiają moim słowom!”

„Mój synu, są tutaj duże balaski, ale dzisiaj pousuwali balaski z kościołów, bo im wygodnie podawać Ciało Pana Jezusa stojącym wiernym.”

„Módlcie się za Niemcy, za Austrię, Szwajcarię, Belgię, Holandię, Węgry, Czechy i Słowację — za wszystkie te kraje, których mieszkańcy tu przyjeżdżają i proszą.”

„Mój synu, wkrótce się zakończą objawienia. Wszędzie się zakończą objawienia — ja ci przekaże, kiedy. I to w tym roku się zakończą, bo moja Matka schodzi i upomina, ale nic z tego sobie nie robią!”

„Tu będą konferencje, ale nie w tej świątyni, lecz konferencje zorganizują w kaplicy pw. Bożego Miłosierdzia.”

„Bądźcie ostrożni, sami widzicie: wiele niewiast jest chorych na raka, a to wszystko robi medycyna, abyście usuwali te dzieci w łonie matki!”

„Mój synu, wiele kobiet idzie prywatnie i usuwa dziecko ze swojego łona! Strasznie się będzie działo! Za dużo grzechów jest na ziemi! Mój synu, przekaż, że kiedyś matki miały więcej dzieci i niewiasty tak nie chorowały, jak dzisiaj. Co piąta niewiasta jest chora na raka! Na raka piersi, na kobiece choroby. To są największe choroby, jakie dotykają te niewiasty, które tak czynią.”

„Mój synu, nikt nie ma prawa rzucać oszczerstwa na miejsce objawień, a szczególnie w Oławie — to jest miejsce dla całego świata! Tu przyjeżdżają pielgrzymi z różnych krajów i proszą Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego o Boży Pokój w swych rodzinach i na całym świecie.”

„Mój synu, jest wiele zamętu w Kościele Świętym, gdyż nie wszyscy kapłani idą drogą, którą im wskazał Jan Paweł II. Nie słuchają go biskupi i kapłani. Rozdają Ciało Pana Jezusa stojącym i do ręki. Dzieci biorą Hostię Św. do ręki i chowają do kieszeni! Mój synu, strasznie się dzieje!”

„W każdej świątyni kapłan ma modlić się z Ludem Bożym. Tylko jeśli tak będą czynić, wtedy będzie z nimi obecny Jezus Chrystus i moja Matka.”

„Mój synu, jak kardynał może przekazywać, że to nie jest sanktuarium! To jest sanktuarium mojej Matki! Tu jest kaplica pw. Bożego Miłosierdzia! Z tego miejsca wyjdzie Iskra Bożego Pokoju, ale módlcie się o Boży Pokój w waszych sercach i na całym świecie!”

„Mój synu, ludzie nie modlą się za wszystkie dusze w Czyśćcu cierpiące — a trzeba się modlić, bo wiele dusz ciągle czeka na wasze modlitwy! Mój synu, te dusze modlą się za was, za siebie nie mogą się modlić, wstawiają się za nas, abyście szli tą drogą, którą wskazał Jezus Chrystus i Ja, Matka Boża!”

„Módlcie się za swoją Ojczyznę, aby wasza Ojczyzna była bogata modlitwą, bo w waszym kraju potrzebna jest modlitwa za cały rząd.”

„Módlcie się, moje dzieci, za te całe rodziny, które są prześladowane, biedne, za tych ludzi, którym brakuje chleba, którzy nie mogą znaleźć pracy i nie maja z czego żyć. Módlcie się, aby oni mieli pracę, bo, mój synu, modlitwa i praca człowieka wzbogaca i uświęca.”

„Mój synu, zszedłem w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Ja, Jezus Chrystus, po czterdziestu dniach wstąpiłem do Nieba. Moje dzieci, dzisiaj zszedłem do was w to wielkie Święto, które kiedyś było uznawane przez wszystkich za Święto Kościoła — a dzisiaj, mój synu, w waszym kraju odprawia się poranne Msze Święte… Odżegnali się od tego święta! Mój synu, Kościół tego nie uczynił, ale władze państwowe odrzuciły to wielkie Święto! To jest największe Święto: Wniebowstąpienie Pańskie!”

„Musi być oczyszczenie narodów, aby to zło zeszło z ziemi!”

„Mój synu, to jest największe miejsce objawień w Polsce i z tego miejsca wyjdzie Iskra Bożego Pokoju!”

„Mój synu, trzeba gorąco się modlić za tych, którzy mają przekazy! Niech Lud Boży modli się, aby wypełnili na ziemi swoją misję.”

„Biada tym, którzy odchodzą od Kościoła i odrzucają moje obrazy i Krzyże! Mój synu, kiedy wchodzisz do domu, zobacz, czy jest w tym domu Krzyż. W przedpokoju ma być Krzyż. Z tego Krzyża błogosławi Jezus Chrystus każdej osobie, która wchodzi do tego domu.”

„Moje dzieci, noście Krzyżyki i medaliki, bo teraz szatan czyni wszystko, aby ludzkość nie nosiła krzyża i medalików. Noście medaliki św. Benedykta, bo Św. Benedykt będzie was bronił! Noście Oblicze mego Syna i moje.”

„Cieszę się, mój synu, że również siostra Zofia Grochowska przybyła na adorację. Ona rozszerza modlitwę w waszej Ojczyźnie i innych krajach, do których wyjeżdża, aby Boże Miłosierdzie rozeszło się na cały świat. Ona ma wielką Łaskę u Mnie i u mojej Matki. Ja, Jezus Chrystus, prowadzę tych, przez których przekazuję moje orędzia.”

„Mój synu, tym razem nie przybędzie na miejsce objawień Papież Jan Paweł II, gdyż jego plany zostały pokrzyżowane. Zmienili plany, aby nie dopuścić mego Namiestnika, Jana Pawła II na to miejsce.”

„Niektórym kardynałom i biskupom nie podoba się Ojciec Święty, ponieważ pragnie zjednoczenia wszystkich Kościołów, wszystkich narodów w jedną Owczarnię!”

„Mój synu, niektórzy mieszkańcy Oławy są zaślepieni i powtarzają, że tu nie ma nic nadprzyrodzonego. Do pielgrzymów, którzy tu przyjeżdżają, mówią: „Czemu tu przyjeżdżacie, tu nic nie ma!” Tu jest sanktuarium moje i mojego Syna! Nie słuchajcie ich!”

„Mój synu, strasznie cierpi Ojciec Święty Jan Paweł II z powodu tego, co się dzieje w waszym kraju! Mój synu, źle się dzieje w waszym kraju, bo wiele głosów oddaliście na tych, którzy prześladowali Kościół i zamykali moich kapłanów. To jest to pokolenie, które tak walczyło z Kościołem Świętym! Ale nie lękajcie się, rząd się wkrótce zmieni, bo nie może być ten rząd w waszym kraju! Musi być w waszym kraju rząd, który kocha moją Matkę i Mnie! Moje dzieci, oddaliście głos na szatana, nie poszliście tą drogą, którą was prowadzi Jezus Chrystus i Matka Boża!”

„Mój synu, chociaż w każdym kościele jest Spowiedź ogólna, to jednak każdy człowiek powinien spowiadać się osobiście! Powinien pójść do konfesjonału, w którym czeka na niego kapłan mogący dać mu rozgrzeszenie. Kiedy kapłan wypowiada słowa rozgrzeszenia — Ja, Jezus Chrystus, jestem z nim i Ja udzielam tego rozgrzeszenia.”

„Mój synu, strasznie się dzieje w waszym kraju i na całym świecie! Mój synu, ludzie przechodzą obok świątyni albo obok Krzyża mego Syna tak, jakby Krzyża nie widzieli, odwracają głowy od Krzyża mego Syna!”

„Moje dzieci, kiedy tu przychodzicie, zróbcie znak Krzyża Św. pobożnie, a nie tylko niedbale ręką, aby tylko poruszyć. To nie jest znak Krzyża Świętego!”

„Mój synu, już jest zwycięstwo na miejscu objawień w Oławie. Wkrótce Kościół podejmie decyzję i przybędą kapłani, którzy wspólnie z wiernymi będą się modlić, prosząc Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Moje dzieci, wielki zaszczyt was spotkał od Pana Jezusa i od Matki Bożej Niepokalanej, że dzisiaj przybyliście na uroczystość 14. Rocznicy Objawień, kiedy mój syn, Kazimierz niósł Krzyż, w którym jest zbawienie całej ludzkości!”

„Mój synu, wczoraj, przed wieczorem Jezus Chrystus uczynił znak na niebie. Wierni, którzy ten znak obserwowali, widzieli na słońcu różne zmieniające się kolory. Tam była widoczna Hostia, Przenajświętszy Sakrament. Na tym słońcu był Jezus Chrystus i Ja, Matka Boża. Te promienie, które biły w kierunku wiernych, były dla nich wielką Łaską. Niestety, mój synu, kiedy wczoraj przed zachodem słońca ten znak był im dany, nie poklękali, nie podziękowali Panu Jezusowi i Matce Bożej.”

 

Cytaty o Rosji

Jest to wybór tematyczny bardzo pożyteczny i znajdziemy go także na stronie przy dziale nie z wyborem nauk z Orędzi Oławskich: https://objawieniaolawskie.pl/wybrane-pouczenia-przekazane-w-olawie/

„Rosja musi być koniecznie koniecznie poświęcona Niepokalanemu Sercu Maryi przez cały Kościół Święty wraz z Ojcem Świętym. Jak może być dobrze na świecie, kiedy słudzy mego Syna — kapłani odchodzą od ołtarza, rzucają sutanny, łamią przysięgę Bożą i nawet rozbijają rodziny. Kapłani nie nauczają wiernych o dziesięciu Bożych Przykazaniach zgodnie z Ewangelią. Brak nauczania przez kapłanów o Czyśćcu i o Piekle.”

(rok 1985)

„Mój synu, przekaż, aby cała Rosja odmawiała Różaniec, wtenczas będzie uratowana. Wtenczas u nich będzie dobrze, bo przewodnicy, którzy są w państwie, oni chcą dobrze. Prezydent chce, aby ten lud, różnych narodowości w Rosji miał pootwierane świątynie. Przekaż, że Gorbaczow musi być chroniony, bo komuniści będą go chcieli zniszczyć.”

(rok 1991)

„Przekaż, aby cała Rosja i cały Wschód oddał się pod opiekę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matki Bożej. Ten kraj był tyle lat w niewoli. Ale teraz, kiedy zaufa memu Synowi i Mnie, będzie w tym kraju dobrze. Przekaż, aby wszystkie kraje zachodnie i Polska pomagały, aby dźwignąć ten kraj, bo tam nie ma chleba.”

(rok 1991)

„Dobrze, że cała Rosja nawraca się. To jest wielka łaska, że się nawracają. Tam Ja, Matka Boża Bolesna jestem obecna i mój Syn. Czuwam nad całym Wschodem i czuwam nad wszystkimi krajami. Ale bądźcie ostrożni. Bądźcie czujni na swoich granicach, aby nigdy nie wtrącił się zły duch na waszych granicach. Macie strzec swoich granic.”

(rok 1991)

„Strasznie się ludzkość zbroi, a mówią, że pokój będzie, ale zbroją się Rosja i Ameryka. Te obydwa państwa zbroją się, ale Rosja jest najbardziej niebezpieczna dla całego świata. W tym człowieku, który ogłosił, że będzie ustanawiał granice, jest szatan, to jest człowiek opętany. Jeśli inni będą go słuchać, może być zniszczona cała kula ziemska. Dobrze, że go nie przyjmują inne państwa, bo wiedzą, co on chce uczynić. Przez niego przemawia szatan, zły duch.”
(rok 1994)

(przyp. Red. ObjawieniaOlawskie.pl – wymieniony polityk, to Włodzimierz Wolfowicz Żyrinowski, ur. pod nazwiskiem Ejdelsztein)

„Mój synu, wszystko się spełnia. Kiedy tobie przekazałem w 1984 roku, że w Rosji będzie rewolucja, to było tajemnicą, nie mogłeś tego podać w orędziu. Ale dzisiaj możesz ogłosić, że Ja ci przekazałem, iż w Związku Radzieckim zawiśnie sztandar mój i mojej Matki. Przychodzi ten czas. Bo gdybyś wtedy ogłosił, zniszczyliby ciebie, z więzienia byś nie wyszedł.”

(rok 1991)

Większy fragment, dłuższe Orędzie o Rosji, krótko po tzw. „puczu Janajewa”:

Mój synu, widzisz, co się dzieje na Wschodzie. Szatan chciał zamieszać i to wtenczas, kiedy Jan Paweł II był w waszym kraju, chcieli obalić rząd w Rosji. To szatan zadziałał. Chcieli zrobić rewolucję w Rosji i chcieli, aby wróciła komuna. W tym kraju komuna już nie wróci. Tam jest Jezus Chrystus i Ja, Matka Boża. Ten naród zaufał Panu Jezusowi i Matce Bożej. Wtenczas, kiedy zrobili przewrót w tym kraju, chcieli zrobić od razu zamach na Jana Pawła II. Szatan tak działał i myślał, że jemu się uda. Ale tutaj czuwał nad Janem Pawłem II mój Syn i Ja, Matka Boża.

— Mój synu, przekaż, aby cała Rosja odmawiała Różaniec, wtenczas będzie uratowana. Wtenczas u nich będzie dobrze, bo przewodnicy, którzy są w państwie, oni chcą dobrze. Prezydent chce, aby ten lud, różnych narodowości w Rosji miał pootwierane świątynie. Przekaż, że Gorbaczow musi być chroniony, bo komuniści będą go chcieli zniszczyć. Musi być cały czas pod nadzorem, musi mieć obstawę, bo teraz za wszelką cenę będą chcieli go zniszczyć, ale nie zostanie zniszczony. On ten kraj doprowadzi do Pana Jezusa i do Matki Bożej.

— Kiedy on spotka się z Ojcem Świętym u nich, w ich kraju, wtenczas rozbudzi się jeszcze większa wiara. Jest potrzeba, aby Jan Paweł pojechał do Rosji, aby ten rozłam został usunięty w całej Rosji, aby zapanował Jezus Chrystus i Ja, Matka Boża. W Rosji, w tym rządzie muszą się oddać też całkowicie Panu Jezusowi i Matce Bożej. Przekaż, aby cała Rosja i cały Wschód oddał się pod opiekę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matki Bożej. Ten kraj był tyle lat w niewoli. Ale teraz, kiedy zaufa memu Synowi i Mnie, będzie w tym kraju dobrze. Przekaż, aby wszystkie kraje zachodnie i Polska pomagały, aby dźwignąć ten kraj, bo tam nie ma chleba. Przekaż, aby do tego kraju jak najwięcej wpływało pomocy z różnych krajów. Oni czekają na waszą pomoc, na wasze modlitwy, abyście modlili się za całą Rosję, aby sztandar mego Syna i mój zawisł na Kremlu. Wtenczas będzie błogosławieństwo mego Syna i moje. I tak się stanie, ale jeszcze wiele ludzi zginie w tym kraju.

— Módlcie się za ten kraj, bo ten kraj wiele przeszedł, wiele krwi przelał, ale nigdy nie miał wolności, zawsze komuniści chcieli go zniszczyć i teraz także. Już partia nie ma powrotu w tym kraju. Tam jest Jezus Chrystus i Ja, Matka Boża. Niech zaufają memu Synowi w całej Rosji i w tych republikach, które podlegają pod Rosję, wtenczas będzie błogosławił Jezus Chrystus i Ja, Matka Boża Królowa Polski. Bo Ja jestem Królową Wszechświata i jestem Królową całego Związku Radzieckiego. Niech otworzą serca dla mego Syna i dla Mnie. Niech Gorbaczow otworzy wszystkie świątynie, we wszystkich republikach, a wtenczas będzie go chronił Jezus Chrystus i Ja, Matka Boża Królowa.

— Przekaż, aby na przyjazd Ojca Świętego do ich kraju wszystkie świątynie były otwarte i były odnawiane, a w ich kraju będzie tak dobrze, że kiedyś będą pomagać innym krajom. Mają bardzo dobre ziemie, ale nie ma gospodarzy. I ten właśnie, który jest teraz, on chce oddać pola rolnikom. Niech rolnicy biorą i niech gospodarzą w tym kraju. Wtenczas nie będzie głodu i będą więcej ufać swemu rządowi. Ale najwięcej będą ufać Panu Jezusowi i Matce Bożej.

— Przekaż, że Matka Boża Królowa Polski zsyła błogosławieństwo dla całego Związku Radzieckiego od mego Syna i ode Mnie. Ja rozłożyłam płaszcz nad całym Wschodem i muszą iść tą drogą, którą im wskazał Jezus Chrystus i Ja, Matka Boża. Innej drogi nie mają. Wtenczas ich kraj będzie uratowany. Mój synu, temu krajowi potrzeba, aby się obudził, otrząsnął i nawrócił się do mego Syna i do Mnie. W tym kraju zakłamany był lud w całej Rosji i we wszystkich republikach. Oni tylko swoje partie wszędzie wciskali, ale z tą partią daleko nie zaszli, bo odrzucili Kościół, odrzucili Chrystusa, odrzucili Mnie. Ale teraz przyszedł ten czas i cała komuna w różnych krajach musi być zniszczona, bo to przekazuje mój Syn i Ja, Matka Boża Królowa Polski, Królowa całego świata.

— Przekaż, aby w tym kraju była nieustanna modlitwa różańcowa, a wtenczas będzie błogosławił Jezus Chrystus cały rząd radziecki, bo oni oddadzą serca Panu Jezusowi i Matce Bożej i przekaż, że ten rząd nie zostanie zawiedziony, kiedy zaufa Panu Jezusowi i Matce Bożej. Ale niech będzie ostrożny ten rząd, Gorbaczow i inni w tym rządzie, bo zechcą ich zniszczyć. Ale przez wasze modlitwy i modlitwy wszystkich krajów może to nie nastąpić.

— Módlcie się za całą Rosję, aby tam, w tym kraju były otwarte serca dla Pana Jezusa i dla Matki Bożej. Błogosławię cały Związek Radziecki, błogosławię tym, którzy wrócili do rządu. Niech pójdą do świątyni w Związku Radzieckim, niech przysięgę złożą Panu Jezusowi i Matce Bożej, że będą służyć nieustannie swojej Ojczyźnie, ale najpierw będą służyć Panu Jezusowi i Matce Bożej. Wtenczas będzie wolność w tym kraju. Błogosławię cały ten kraj i cały rząd, który obudził się, który powstał i chce ten lud w Rosji doprowadzić do Chrystusa i do Mnie, Matki Bożej Królowej. Błogosławię cały kraj wschodni, wszystkie republiki w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

(rok 1991)

Loading